Ładownia

Ładownia

Wysokie wymagania na otwartym morzu

Oferujemy rozwiązania do ładowni: niezawodne, bezawaryjne i z dopuszczeniem do statku.

Praca w ładowni wymaga niezawodnego i bezawaryjnego sterowania funkcjami podstawowymi takimi jak oświetlenie robocze, co pozwala unikać zagrożeń i zapewnia płynność procesów. Również niezawodny system zbiorników i wody balastowej jest nieodzowny do stabilnego położenia statku przy każdym poziomie fal.

Phoenix Contact oferuje rozwiązania z dopuszczeniem dla statków do sterowania systemami oświetlenia, hydrauliką oraz do zarządzania zbiornikami i wodą balastową.

Zalety

  • Ekonomiczne połączenie o wysokiej dostępności rozproszonych podzespołów I/O do układu sterowania
  • Uniwersalne rozwiązania kompletne z otwartym interfejsem
  • Rozproszona kontrola w układzie sterowania jest możliwa w każdej chwili dzięki wbudowanemu serwerowi internetowemu

Efektywne energetycznie rozwiązania oświetleniowe

Oświetlenie ładowni  

Oświetlenie ładowni odpowiednie do potrzeb

Phoenix Contact oferuje niedrogie i efektywne energetycznie rozwiązania do oświetlania ładowni. Dzięki sterownikowi z wbudowanym serwerem internetowym możliwa jest łatwa integracja w całej sieci.

W ten sposób w każdej chwili niezawodnie steruje się i kontroluje stacje rozproszone.

Automatyka do hydrauliki o dużej dostępności

Statek z otwartą rampą ładunkową  

Niezawodne sterowanie rampami ładunkowymi

Do szybkiego załadunku i rozładunku towarów potrzebna jest hydraulika automatyczna. Unika się w ten sposób długiego cumowania w porcie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom na pokładzie, rampy ładunkowe muszą się zawsze niezawodnie otwierać i zamykać. Phoenix Contact oferuje w tym zakresie redundantne systemy sterowania.

Zarządzanie zbiornikami i wodą balastową

System monitorowania zasobników i zbiorników ładowania  

Monitorowanie poziomu zasobników i zbiorników ładunkowych

Niezawodna kontrola poziomu zasobników i zbiorników ładunkowych jest nieodzowna.

Phoenix Contact oferuje samodzielny system pozwalający uniknąć przepełnienia zbiorników. Dwie jednostki sterowania tworzą przy tym system redundantny: alarm wstępny przy poziomie 95% sygnalizuje zmniejszenie prędkości napełniania. Alarm główny przy poziomie 98% wskazuje zatrzymanie napełniania.

Modułowe systemy sterowania z otwartym interfejsem do każdego przypadku zastosowania na przykładzie hydrauliki

Phoenix Contact oferuje rozwiązania modułowe z otwartym interfejsem do różnych zastosowań: Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA albo 4 ... 20 mA.

Rampy tylne, osłony luków i ramp, drzwi oraz ruchome pokłady samochodowe dzięki rozwiązaniom Phoenix Contact zapewniają komunikację o dużej dostępności między systemami rozproszonymi a sterownią. Wszystkie systemy można obsługiwać bez konieczności przestawiania na tryb ręczny w sytuacji awaryjnej.

Topologia: modułowe systemy sterowania z otwartym interfejsem  

Komunikacja o dużej dostępności między systemami rozproszonymi a sterownią

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410