Predictive Maintenance – helhetlig overvåking av pumper og motorer

Oversikt

Pumper og motorer  

Helhetlig overvåking av pumper og motorer

  • Digitaliseringen åpner for nye konsepter for å optimalisere vedlikeholdet og energistyringen.
  • Med PumpMonitor tilbyr Phoenix Contact en løsning for forutseende vedlikehold av pumper og anlegg.
  • PumpMonitor kan bidra til forlenget brukstid og redusere anleggets energikostnader.

Anvendelse

Vannpumpe  

Predictive Maintenance gir effektiv anleggsdrift

Det finnes forskjellige grunner til at vedlikeholdet må tilpasses, både innen industrien og i det kommunale vannverket.

Desentralt monterte anleggsdeler som pumper og motorer fører til bruk av mye tid og høye kostnader i forbindelse med vedlikehold. Verdier avleses kun sporadisk og gjengir ikke et tilstrekkelig bilde av anleggets tilstand til enhver tid. Feilinnstillinger i pumper og motorer blir dermed ikke oppdaget umiddelbart. Høyere energikostnader og for tidlig anleggsslitasje er ofte konsekvensene.

Også innen vannbehandling og -avløp åpner digitaliseringen for nye muligheter til å evaluere og optimalisere vedlikeholdet og energistyringen. I de senere årene har Predictive Maintenance blitt etablert som et konsept for forebyggende vedlikehold.

Predictive Maintenance beskriver den permanente overvåkingen av anlegg og aggregater gjennom moderne sensorsystemer. Indikasjoner på slitasje oppdages tidsnok, og ytterligere skader og svikt kan forhindres. Anleggsoperatører oppnår bedre anleggstilgjengelighet og reduserte vedlikeholdskostnader.

Løsning

Webvisualisering  

Webvisualisering av anleggets tilstand

Med PumpMonitor fra Phoenix Contact får du en automatikkskapløsning for Predictive Maintenance av anlegget ditt.

Pumpenes og motorenes vedlikeholdsbehov til enhver tid fastsettes gjennom kontinuerlig overvåking av relevante måleverdier. I tillegg til mekaniske og elektriske måleverdier overvåkes også hydrodynamiske verdier som lager- og maskinvibrasjoner gjennom en integrert sensormodul. Slik kan anleggsdelenes tilstand evalueres helhetlig. Ved å utnytte pumper og motorer optimalt, kan potensielle turbulenser og kavitasjoner oppdages og dermed forhindres tidsnok. Effektiv energibruk ved drift av pumpene og motorene reduserer i tillegg energiforbruket og energikostnadene.

Takket være tilknytning til det overordnede styresystemet og integrert webvisualisering kan du overvåke pumpenes og motorenes tilstand til enhver tid, online og stedsuavhengig. Høye kostnader for arbeidstid og personellkostnader i forbindelse med anleggsinspeksjoner, bortfaller. Ved hjelp av PumpMonitor kan du reagere omgående ved feil, og motvirke potensiell slitasje eller svikt i anlegget.

Automatikkskap PumpMonitor  

Enkel implementering av Predictive Maintenance til anlegget

Dine fordeler

  • Redusert vedlikeholdsarbeid takket være forutseende vedlikehold under hensyntagen av mekaniske, elektriske og hydrodynamiske måleverdier
  • Redusert energiforbruk grunnet registrering av anleggets virkningsgrad og Best-Fit-punkt-betraktning
  • Økt anleggstilgjengelighet grunnet betraktning av vibrasjoner og lagersituasjon

Tekniske spesifikasjoner

Du finner flere detaljer om vår Predictive Maintenance-løsning i nettbutikken.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00