Varsling via mobilradionettet

Varsling via mobilradionettet

Forhindre svikt

Alltid oppdatert, også uten konstant forbindelse.

Enkel og pålitelig overvåking av analoge og digitale sensorer via mobilradionettet. Det kompakte fjernstyresystemet TC MOBILE I/O X200 holder deg oppdatert om anleggets status eller potensielle feil også i felten. Mobilradioruteren samt kontrolleren med integrert modem ILC 151 GSM/GPRS forbinder denne muligheten i tillegg til hovedoppgavene dine.

Alle løsninger åpner for forsendelse av tekstmeldinger via sms eller e-post, og du kan sette koblingsutganger, for eksempel for å aktivere maskinen. Slik forebygger du skader eller svikt og unngår dyre servicetiltak på stedet.

Dine fordeler

  • Reduksjon av svikttider i maskiner og anlegg ved hjelp av automatisk varsling via sms og e-post
  • Reduserte kommunikasjonskostnader grunnet hendelsesstyrt varsling
  • Som tjener er en vanlig mobiltelefon tilstrekkelig
  • Mobilradionett er tilgjengelige globalt
  • Integrering i eksisterende styresystemer

Ett nettverk pr. sms

Varsling via mobilradionettet  

sms-meldinger gir mennesker og maskiner tilgang til alarmer og koblingsforløp

Også i dagens samfunn gir varsling via sms-teknologi ved feil eller kritiske terskelverdier enkelte fordeler sammenlignet med moderne kommunikasjonsmetoder. Selv dersom mobilradiomottaket ikke er tilstrekkelig, kan sms-meldinger overføres der hvor språk og datakommunikasjon ikke lenger fungerer pålitelig. Det gir optimal tilgjengelighet i felten også når mottaksforholdene er vanskelige.

Selv de gangene en alarmmelding ikke skal nå frem til teknisk personell i felten, men implementeres i alarmadministreringen i styresystemer, har teknologien en løsning. Med en kontroller og en mobilradioruter fra Phoenix Contact kan, ved hjelp av funksjonsblokk RESY, sms-meldinger mottas og i tillegg videreføres til et styresystem, eksempelvis via OPC-grensesnitt.

Gratisapp til varslingssystem TC Mobile I/O X200

App TC Mobile I/O  

Med appen TC MOBILE I/O sender du sms-koblingskommander, og trenger ikke lenger å skrive en sms.

Når alarmer inntreffer i form av sms, er det om å gjøre å utbedre disse. Ved å enkelt bekrefte feilen eller gi ny startkommando via sms kan feil utbedres direkte, og utkjøring til anlegget blir overflødig eller vedlikeholdsarbeid kan tilrettelegges etter plan.

Appen TC-Mobile I/O (for IO-er og Android) forenkler håndteringen av TC Mobile I/O X200 ytterligere, og du trenger ikke lenger å skrive en sms. Med den kan du koble utgangene praktisk via tastetrykk, og har hele tiden full oversikt over enhetens status.

Utmerkede produkter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00