Verdensomspennende kommunikasjon med maskiner

Verdensomspennende kommunikasjon med maskiner

Få tilgang til maskiner over hele verden

Registrer maskinens data raskt og pålitelig.

Global bruk av maskiner gjør verdensomspennende kommunikasjon stadig viktigere for å forhindre dyre servicetiltak på stedet. Utover dette krever moderne produksjon nettverk som åpner for utveksling av data mellom mange forskjellige typer prosesser og maskiner.

Industrial Ethernet er en rask standard for integrert kommunikasjon mellom kontor og produksjon. Med våre produkter kan du bygge opp ytelsessterke Ethernet-nettverk, foreta effektivt fjernvedlikehold, samle inn data kontinuerlig og oppnå automatisk tidlig varsel. Utover dette gir de datasikkerhet og beskyttelse mot uberettiget tilgang og manipulasjoner.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon