På firmaets hovedsete i Reußenköge setter GP Joule opp en ladepark som fungerer som foregangsmodell

Oversikt

Ladepark tilhørende firmaet GP Joule  

Ladepark tilhørende firmaet GP Joule

  • GP Joule har spesialisert seg på regenerativ energi – fra planlegging og anleggsteknikk og helt til driftsstyring.
  • Det omfatter også behovstilpasset lading av store E-mobil-flåter med regenerativ energi
  • Løsningen ble implementert i form av et energistyresystem med tilknytning til en OCPP-Backend med støtte fra North-Tec og Phoenix Contact.
  • Det fremtidsvisende og åpne systemet forener mobilitetsæraen med energiæraen og fungerer som modell for fremtidige ladeparker.

Kundeprofil

GP Joule har spesialisert seg på innovativ bruk av regenerativ energi – som samarbeidspartner for bedrifter, kommuner samt investorer innenfor alle områder for regenerativ energi. GP Joule setter opp, markedsfører og drifter energiparker over hele verden med høy skalering og nominell effekt på flere hundre megawatt.

Anvendelse

Dr. Fabian Sösemann og Dipl.-Ing. (FH) Ralf Breckling  

Dr. Fabian Sösemann og Dipl.-Ing. (FH) Ralf Breckling

Mobilitetsæraen er kjent med mange utfordringer – som lading av større kjøretøyflåter uten at eksisterende nettilkoblinger må bygges ut i stor skala. "Tilbudsspekteret vårt omfatter også individuelle E-mobilitets- og energikonsepter for næringsdrivende, bedrifter og kommuner“, sier Dr. Fabian Sösemann, avdelingsdirektør for energiforsyning og rett hos GP Joule i Reußenköge. "Mobilitetsæraen som er igangsatt av e-mobiliteten, ser vi som selve drivkraften i systemet.“

Bedriften drifter en egen vognpark med 28 renrasede el-kjøretøyer – godt og vel to tredjedeler av disse lades direkte hos firmaet i Reußenköge. I den forbindelse er tilnærmet 1,5 MWp solenergi og et biogassanlegg tilgjengelig. "Den store utfordringen består i å forsyne lasten samtidig som potensialet med regenerativ energi utnyttes til sitt fulle", forteller Sösemann, "og at det konvensjonelle nettet må benyttes i minst mulig grad." Av den grunn skulle også ladekonseptet for firmaets egen E-parkeringsplass utformes med minst mulig bruk av ressurser.

Løsning

Energimålere, RCM-moduler og ladekontrollere i det sentrale automatikkskapet  

Energimålere, RCM-moduler og ladekontrollere i det sentrale automatikkskapet

Løsningen er et master-slave-system med ladeteknikken i det sentrale automatikkskapet. Herfra styres applikasjoner og prosesser. Kommunikasjonen i henhold til IEC 61851 lademodus 3, som er nødvendig for ladeprosessen, implementeres for ladepunktene med ladekontrollere i serien EV CC Advanced fra Phoenix Contact.

Informasjonen som trengs av laststyringen med hensyn til oppdaterte effektverdier, leveres av kalibrerte energimålere som er koblet direkte til ladekontrollerne via en seriell buss. For å nettorganisere ladekontrollerne og RFID-kortleserne benyttes et nettverk på Ethernet-basis som sender dataene til en sentral kontroller for videre behandling – en Axioline 1050 fra Phoenix Contact som programmeres med utviklingsomgivelsene PC Worx etter IEC 61131.

Visualisering av effektstyring på sentralt automatikkskap  

Effektstyringen vises på skjermen til det sentrale automatikkskapet

Som spesialist på styring av biogassanlegg og automatiseringsteknikk bidro North-Tec Maschinenbau GmbH fra Bredstedt i utviklingen av ladeløsningen. Reguleringsprosessene implementeres via ladekort med forskjellig prioritet, avhengig av formålet til kjøretøyet som skal lades og også avhengig av tilgjengelige regenerative energier. "Vi ønsker å observere nettet kontinuerlig, og samtidig optimalisere det egne strømforbruket", forteller Ralf Breckling, daglig leder hos North-Tec. "E-parkeringsplassen til GP Joule er plassert i enden av nettstrengen til den lokale operatøren av det lokale distribusjonsnettet – en posisjon som viser analogier til nettopp de betingelsene som foreligger i et høyt antall parkeringshus.“

Med utgangspunkt i stadig tiltagende ladeprosesser for el-kjøretøyer er også her en flaskehals med hensyn til økonomisk hensiktsmessig og implementerbar ladeytelse å forvente. "Vårt ladekonsept kan uten videre overføres til slike brukstilfeller", forklarer Sösemann, og viser til nødvendigheten av en konsentrert databeholdning i kontrolleren: "Ved å føre samtlige signaler sammen til en kontrollstasjon, kan vi også hensynta dette ved avstemmingen."

Master-slave-konseptet har en ytterligere fordel: Ved å konsentrere færre, intelligente komponenter i kun ett automatikkskap blir også vedlikeholdet av anlegget mer oversiktlig og enkelt.

Fasit

For firmaets egen vognpark på hovedsetet til GP Joule i Reußenköge er et energistyresystem inkludert ladepark satt opp etter master-slave-tilnærmingen. Sösemann oppsummerer på følgende måte: "Som spesialist på regenerativ energi har vi nå også kommet et godt stykke videre ved mobilitetsæraen." Ladeteknikken samt maskinvareplattformen for behandling av algoritmene for energifordeling stammer fra Phoenix Contact. I samarbeid med utviklingspartneren North-Tec har man laget et fremtidsvisende og åpent system som forener mobilitetsæraen med energiæraen på en effektiv måte, og som derfor også fungerer som et foregangseksempel for fremtidige ladeparker.

Har du lyst til å omsette ladeløsningen din i praksis sammen med oss?

Send oss en forespørsel i dag, og dra nytte av tjenesteytelsene våre:

  • Sammensetning av egnede maskin- og programvarekomponenter
  • Produksjon av ladeplugger med din egen logo for sømløs Branding
  • Om ønsket leveres ladekablenes ledningsende også med trinnsnitt, konfeksjonert eller kompakt
  • Utforming av godkjente kablingsplaner for enkel og sikker praktisk omforming
  • Dagens ladestandarder og normer hensyntas i tillegg til forskrifter for måling og kalibrering.
  • Støtte ved tilknytning til leverandører av faktureringstjenester samt bygnings- og energistyresystemer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk