Tilkoblingsteknikk for prosessindustrien

Alltid på den sikre siden - med Ex

Alltid på den sikre siden - med Ex

Produktsortimentet med printmoduler og -pluggforbindere med Ex-godkjennelse er spesielt designet for bruk på potensielt eksplosive områder.

Printmodulene og pluggforbinderne med Ex-godkjennelse fra Phoenix Contact er spesielt designet for bruk på potensielt eksplosive områder. Dermed oppfyller de blant annet kravene for bruk innen prosessteknikk.

Dine fordeler

  • Fleksibilitet ved utstyrsdesign – grunnet stort produktspekter med skru- og fjærkrafttilkobling
  • Allsidige i bruk – grunnet pluggbare og ikke pluggbare produkter
  • Brukes på farlige områder – grunnet godkjennelse for økt sikkerhet Ex e

Stort produktsortiment med Ex-godkjennelse

Pluggforbindere med Ex-godkjennelse  

Printmoduler med Ex-godkjennelse for økt sikkerhet

Du kan velge pluggbare eller ikke pluggbare løsninger. I tillegg er pluggforbindernes basishus og printmodulene konstruert for bølgeloddeprosesser.

Følgende tilkoblingsmuligheter for lederne gir all nødvendig fleksibilitet:

  • Skrutilkobling
  • Push-in-tilkobling
  • Fjærkrafttilkobling

Eksplosjonsfare!

Dannelse av en eksplosjon  

Eksplosjoner kan oppstå dersom brennbare stoffer, oksygen og tennkilder treffer på hverandre.

Sikkerheten til mennesker, maskiner og bygninger samt miljøvern har absolutt høyeste prioritet. Forebyggende tiltak mot eksplosjoner spiller også en viktig rolle. Slike eksplosjoner kan oppstå dersom oksygen, brennbare stoffer og en tennkilde treffer på hverandre.

Artiklene har komponentgodkjennelse i henhold til standardene IEC / EN 60079 - 0 og IEC/EN 60079-7, som spesifiserer kravene som stilles til utstyr i potensielt eksplosiv atmosfære.

Godkjennelse

Brennbart stoffGass, tåke, væske, støv
TennbeskyttelsesgradEx e (økt sikkerhet)
UtstyrsgruppeII
Utstyrskategori2 GD
UtstyrsbeskyttelsesnivåGb (forekomst av brennbare stoffer fra tid til annen)
GassgruppeIIC (tennenergi < 60 μJ
TilleggsbetingelseU (komponentgodkjennelse – produktene alene kan ikke benyttes)

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor og motta informasjon rundt temaet utstyrstilkobling
for data, signaler og effekt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00