Aggregatproduksjon

Aggregatproduksjon

Effektiv anleggsdrift

Vi tilbyr løsninger for fleksibel produksjon og minimal gjennomløpstid.

Parallelt med karosseriet fremstilles drivenheten med motor, gir, aksler og drivaksel. Her er effektiv anleggsdrift viktig. For å kunne reagere adekvat på skiftende behov hos kunden og holde faktoren time-to-market lavest mulig må produksjonsprosessen forløpe mest mulig fleksibelt.

Phoenix Contact tilbyr i den forbindelse desentrale plassbesparende automatiseringsløsninger. Ved hjelp av programvareprodukter og tjenesteytelser bidrar vi i tillegg til rask produktoppstart.

Dine fordeler

  • Områdeoptimalisert produksjon grunnet integrering av desentral automatiseringsteknikk i anleggets geometri
  • Rask idriftsettelse grunnet åpne programvarestandarder og støttende parametriseringsverktøyer
  • Reduserte effekttap grunnet korte kabelstrekninger

Intelligent 24 V fordeler

24 V fordeler  

Løsning for pålitelig forsyning og diagnostikk

Den desentrale fordelingen av 24 V forsyningsspenningen reduserer effekttapet på ledningen og øker samtidig antall enheter som forsynes.

Phoenix Contact tilbyr en egnet kombinasjon for forsyning og diagnostikk av høy kvalitet.

Enkel oppstart

Skjermdump parametriseringsprogram Lineworx  

Enkel parametrisering med Lineworx

Rask idriftsettelse forutsetter en egnet oversikt over parameterene som skal stilles inn, blant annet hastigheter, tider, måleområder og IT-konfigurering.

Parametriseringsprogrammet Lineworx skanner brukerprogrammet og fører brukeren gjennom anleggets innstillinger eller tilpasninger.

Desentral registrering av signaler

Feltinstallering med Axioline E PN  

Fleksibel tilkobling til nettverket med Axioline E

Du kan samle inn både inn- og utgangsdata for produksjonen direkte i anlegget.

Axioline E åpner for fleksibel tilkobling til nettverket. De robuste I/O-modulene med beskyttelsesgrad IP65/67 har, i tillegg til mange digitalfunksjoner, også en IO-Link-master for hvert nettverk.

Desentral automatisering

Produksjonen av drivenheter krever mye plass. Derfor må automatiseringskomponenter kunne integreres i anlegget. På grunn av ferdige funksjonsmoduler skaffer den desentrale automatiseringen verdifulle produksjonsområder til veie for verdiskapningsprosessen.

Periferi som I/O-moduler i IP67 supplerer desentraliseringen helt opp til IO-Link-egnet sensor. Med punkt-til-punkt-forbindelsen mellom tilkobling og sensor/aktuator utveksler du både prosess- og servicedata.

Topologi: Desentral automatisering ved aggregatproduksjon

Den desentrale automatiseringen skaffer produksjonsområder til veie for verdiskapningsprosessen

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00