Konsekvenser av overspenning

Overspenning som oppstår i en strømkrets skader i de fleste tilfeller både innretninger og utstyr betraktelig. Risikoen er spesielt høy for utstyr som er i bruk konstant. Her kan disse skadene forårsake ekstreme kostnader.

For det er ikke bare nyanskaffelser eller reparasjoner av de skadde komponentene som koster penger. Enda dyrere er anleggssvikt over lang tid eller til og med tap av programvare og data.

Skadehyppighet

Skadehyppighet som følge av overspenning (kilde: GDV / 2013)  

Skadehyppighet som følge av overspenning (kilde: GDV / 2013)

Forsikringsselskapenes statistikker viser hvert år markante tall etter skader som følge av overspenning. Operatører av elektroniske anlegg får i de fleste tilfeller skader på maskinvaren dekket av forsikringen. Programvareskader og anleggssvikt dekkes som regel ikke, noe som fører til store økonomiske belastninger.

Statistikken over tyske forsikringsselskaper fra 2013 viser at andelen overspenningsskader ved brannforsikring av bygninger ligger på 57,9 %. I tillegg kommer lynskader med 10,5 %. Andelen andre skader ligger på 31,6 % (kilde: GDV).

Farepotensial

Overspenningsskader på en elektronisk komponent  

Overspenningsskader på en elektronisk komponent

Hver strømkrets fungerer med en spenning som er spesielt tilpasset nettopp denne kretsen. Derfor er enhver spenningsøkning som fører til overskridelse av øvre toleransegrense, en overspenning.

Skadens omfang er i stor grad avhengig av spenningsfastheten til komponentene som brukes og energien som kan omsettes i strømkretsen det gjelder.

Effektiv beskyttelse etter beskyttelseskretsprinsippet

Visning av beskyttelseskretsprinsippet  

Visning av beskyttelseskretsprinsippet

Beskyttelseskretsprinsippet beskriver et sømløst tiltak for å beskytte mot overspenning. I den forbindelse trekker man en tenkt krets rundt objektet som skal beskyttes. På alle punkter der ledningene krysser denne kretsen, skal det installeres overspenningsbeskyttelsesutstyr. De nominelle dataene for respektiv strømkrets skal tas hensyn til ved valg av beskyttelsesutstyr. Dermed er området innenfor beskyttelseskretsen sikret på en slik måte at ledningsført overspenning unngås konsekvent.

Beskyttelseskretskonsepter kan inndeles videre i følgende områder:

  • Strømforsyning
  • Måle-, styre- og reguleringsteknikk
  • Informasjonsteknikk
  • Sende- og mottaksanlegg

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk