IQ Technology

IQ Technology

Intelligens som gir optimal anleggstilgjengelighet

Strømforsyninger med IQ Technology "tenker" og informerer deg så fort det blir nødvendig.

Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) leverer strøm selv om forsyningsnettet svikter. Med vår IQ Technology er du ett skritt foran: Den gir informasjon om energiakkumulatorens ladestatus og resterende brukstid, optimaliserer akkumulatorens levetid og advarer tidsnok mot svikt. All relevant informasjon overføres til overordnede datamaskiner og kontrollere.

IQ Technology: Intelligens som gir optimal anleggstilgjengelighet

Intelligent UPS-løsning med IQ Technology  

Intelligent UPS-løsning som gir optimal anleggstilgjengelighet

IQ Technology gjør strømforsyningsløsningen intelligent.

Den intelligente UPS-en med IQ Technology overvåker og optimaliserer energiakkumulatoren, reduserer vedlikeholdsarbeidet og øker anleggenes tilgjengelighet. Den formidler alle relevante tilstander i energiakkumulatoren. Den gir dermed den oversikten man trenger for å sikre forsyningens stabilitet og optimal bruk av batteriet til enhver tid.

Den intelligente batteristyringen beregner resterende virketid. Den sender ut informasjon straks en terskelverdi er nådd. Dermed fungerer anlegget lengst mulig og avsluttes kontrollert først like før batterispenningen opphører.

Optimal batteristyring

Optimalisert bruk av energiakkumulatoren grunnet intelligent batteristyring  

Intelligent Battery Management

Den intelligente batteristyringen med IQ Technology samler inn all relevant informasjon for å oppnå optimalisert bruk av tilkoblet energiakkumulator, og informerer deg om verdiene.

Intelligent Battery Management

 • SOC – State of Charge
  Aktuell ladestatus og energiakkumulatorens resterende brukstid registreres og vises konsekvent.
 • SOH – State of Health
  Energiakkumulatorens resterende levetid vises, og det advares tidsnok mot svikt.

Intelligent overvåking av energiakkumulatoren

Intelligent overvåking av energiakkumulatoren  

Intelligent overvåking av energiakkumulatoren

Intelligent Battery Control
Automatisk gjenkjenning av tilkoblet batteritype og optimalisering av levetiden grunnet perfekt tilpassede ladeegenskaper.

Intelligent Charging
Tilpasning av ladestrømmen gir raskest mulig lading og best mulig tilgjengelighet for energiakkumulatoren.

Kommunikasjon

Data Port brukes ved kommunikasjonen mellom UPS-modul og PC eller overordnet kontroller  

Data Port brukes ved kommunikasjonen

Data Port brukes ved kommunikasjonen mellom UPS-modul og PC eller overordnet kontroller.

Med de tilgjengelige datakablene kan UPS-moduler implementeres i samtlige anvendelser for å gi fortløpende informasjon om UPS-løsningens tilstand.

Konfigurering og overvåking med programmet UPS-CONF

Ved hjelp av programvaren UPS-CONF kan du konfigurere UPS-løsningen fleksibelt på PC-en.  

Kan konfigureres fleksibelt med programvare UPS-CONF

Ved hjelp av konfigurerings- og managementprogramvare UPS-CONF kan du overvåke og konfigurere UPS-løsningen direkte på PC-en. Programmet kan lastes ned gratis.

 • Fleksible konfigureringsmuligheter: Tilpasning av egenskapene til QUINT UPS-IQ etter individuelle behov.
 • Forebyggende funksjonsovervåking: Alle relevante driftsparametere fremstilles grafisk, viktige meldinger vises i forgrunnen.
 • Integrert datarecorder: En loggfil arkiverer hendelser, for eksempel når og hvor lenge QUINT UPS har dekket nettsvikt.

Intelligens i alle kombinasjoner

Individuelle løsninger med IQ Technology  

Individuelle løsninger med IQ Technology

IQ Technology fungerer for alle typer krav. Sett sammen din helt individuelle løsning.

 1. Velg QUINT POWER-strømforsyning.
 2. Velg UPS-modul QUINT UPS.
 3. Velg energiakkumulator:
  • UPS-CAP for lengst mulig levetid
  • UPS BAT-LI-ION for lang levetid og lange bufringstider
  • UPS-BAT/VRLA og VRLA/WTR for optimale bufringstider

Brukseksempel: En industri-PC må forsynes med 24 V DC konstant.

UPS-løsning med IQ Technology  

Med IQ Technology er anlegget lengst mulig tilgjengelig

Ved optimale forhold bufrer UPS-en, med 3,4 Ah, 24 V DC / 5 A i 20 minutter. Ladestatus, yteevne og resterende virketid er ikke kjent.

Løsning med QUINT UPS-IQ
Den intelligente UPS-en formidler alle relevante tilstander i energiakkumulatoren. Den sørger for all nødvendig transparens for å opprettholde forsyningens stabilitet til enhver tid, samtidig som energiakkumulatoren utnyttes optimalt. Den intelligente batteristyringen kjenner aktuell ladestatus for den tilkoblede energiakkumulatoren og beregner på bakgrunn av dette resterende virketid.

QUINT UPS informerer om bufringstiden faktisk utgjør 20 minutter. Straks en innstillbar terskelverdi er nådd, sendes det ut en advarsel via den potensialfrie relekontakten, og da gjennom programvare eller direkte til overordnede styringer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00