ACB Technology

Aktive redundansmoduler

For at svikt i en strømforsyning ikke skal føre til anleggsstillstand, kreves det i applikasjoner med meget strenge krav til driftssikkerhet redundante strømforsyningsløsninger.
De aktive redundansmodulene QUINT ORING har ACB Technology. ACB Technology sørger for at strømforsyningene belastes symmetrisk og dermed til dobbelt så lang levetid i det redundante systemet.

Mer informasjon
Redundansmoduler

Optimaliserer levetiden og sparer energi

I anlegg med strenge krav til sikkerhet sørger redundante strømforsyninger for at svikt i en av strømforsyningene ikke fører til stillstand. ACB Technology (Auto Current Balancing) forlenger levetiden til de redundante strømforsyningene ved at strømforsyningene utnyttes jevnt.

Strømforsyning med symmetrisk oppdeling av laststrømmen

Symmetrisk oppdeling av laststrømmen

Symmetrisk belastning av strømforsyningene

ACB Technology forlenger levetiden til de redundante
strømforsyningene ved at strømforsyningene utnyttes jevnt. Som følge av asymmetrier mates lasten ofte kun av én strømforsyning, mens den andre strømforsyningen kjører uten last. Det fører til en termisk belastning av den matende strømforsyningen, og dermed til raskere aldring. Ved å ta i bruk moderne MOSFET-teknologi reduseres den termiske belastningen som oppstår, med opptil 70 %. Et slikt lavere effekttap sørger for at samtlige komponenter i automasjonskapet holder seg kjøligere, og at den totale levetiden til det redundante systemet dobles.

  • Jevn utnyttelse av redundante strømforsyninger
  • Lavere termisk belastning av de to strømforsyningene
  • Dobbel levetid for den redundante løsningen
Visning av symmetrisk utnyttelse på en strømforsyning

Visning av symmetrisk utnyttelse på utstyret

Signalisering av symmetrisk utnyttelse

En bargraf signaliserer symmetrisk utnyttelse av strømforsyningene. Brukeren gjenkjenner umiddelbart hvilken inngangsspenning som er høyest, det vil si hvilken strømforsyning som belastes mest.

De forskjellige tilstandene avleses helt enkelt. Problemer oppdages raskt og kan elimineres på kort tid. Visning er i samsvar med NAMUR-anbefalelser.

Oppdage og forhindre kritiske tilstander

QUINT ORING-modulene overvåker laststrømmen og sender ut en advarsel straks en innstilt verdi overskrides. Hvis brukeren i forbindelse med anleggsutvidelser kobler ekstra last til en redundant strømforsyning, kan det føre til at redundansen går tapt.

Hvis f. eks. to redundante strømforsyninger med henholdsvis 5 A nominell strøm mater en kontroller som trenger 5 A, og det tilkobles en ytterligere last på 3 A, leveres denne lasten av strømforsyningens effektreserve. Nødvendig strøm på 8 A står til disposisjon uten spenningsfall.

Her foreligger det likevel ikke lenger redundans: Hvis en av de to strømforsyningene svikter, kan den andre enheten ikke lenger stille 8 A til disposisjon. LED-en viser driftsansvarlige umiddelbart at ingen redundans er tilgjengelig lenger.

QUINT ORING-moduler overvåker laststrømmen

Eksempel 1: Redundans OK, eksempel 2: Ingen redundans