Vårt veiledningsteam for Single Pair Ethernet

Omfattende tjenester og veiledning.

Egenskapene til SPE gir innovativ verdiøkning for moderne kommunikasjonsinfrastrukturer. Du vil her oppdage hvordan Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas og Tim Kindermann fra vårt veiledningsteam, sammen med deg utvikler tilpassede løsninger til Single Pair Ethernet, digitaliseringens nøkkelteknologi.

SEND FORESPØRSEL OM VEILEDNING
SPE-eksperter Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas og Tim Kindermann

Vårt veiledningsteam

Phoenix Contact tok for seg det store potensialet til Single Pair Ethernet allerede på et tidlig tidspunkt. Derfor har våre eksperter rikelig erfaring med bruksmuligheter og krav til SPE. De kan tilby deg utstrakt og individuell veiledning og løsninger.

Verena Neuhaus, manager for produktmarkedsføring på området Data Connectors hos Phoenix Contact

Verena Neuhaus Produktmanager for Single Pair Ethernet hos Phoenix Contact

"Som manager for produktmarkedsføring på området Data Connectors er jeg godt kjent med temaet Single Pair Ethernet. Blant mine oppgaver hos Phoenix Contact er både utforming av langsiktige produktstrategier, PR- og markedsføringskampanjer og utforming av faglige rapporter eller ekspertsamtaler. Gjennom min erfaring med SPE vet jeg hvor viktig prosessen er, fra helt målrettede betraktninger og opp til design-in-support for kundene våre.“

Guadalupe Chalas, ekspert på produktmarkedsføring hos Phoenix Contact USA

Guadalupe Chalas Ekspert på produktmarkedsføring hos Phoenix Contact USA

"Jeg har ansvaret for å formidle kunnskap i forbindelse med dataporteføljen fra Phoenix Contact, inkludert våre SPE-produkter og -ytelser, både i og utenfor organisasjonen. I selve bedriften bidrar jeg til å øke bevisstheten rundt våre SPE-løsninger, og da i form av opplæringer for våre salgs- og markedsføringsgrupper samt for teknisk støtte i forbindelse med kundebesøk. Videre informerer jeg også kundene og samarbeidspartnerne våre om disse temaene, blant annet med teknologi-briefing, webinarer og produktanbefalinger for spesifikke anvendelser.“

Tim Kindermann, produktmanager for Single Pair Ethernet

Tim Kindermann Produktmanager for Single Pair Ethernet

"Samarbeid på tvers av avdeling i SPE-utviklingsprosjekter, porteføljestyring eller individuell service for kundene våre: Som produktmanager og styremedlem i Single Pair Ethernet Alliance, som er uavhengig av bedrifter, kan jeg bidra med all min ekspertise rundt temaet SPE og slik bringe denne teknologien videre fremover.“

Vår kunnskap om Single Pair Ethernet

Utbygging av teknologien ved hjelp av kunnskapen og erfaringen til våre eksperter

Denne videoen viser deg hvordan vårt team, med full lidenskap, står bak og videreutvikler SPE-teknologien.
Single Pair Ethernet har blitt en uunnværlig del av moderne industrianlegg. Det være seg rimelig og plassbesparende tilkobling av sensorer eller oppfylling av krav til enhetlig nettverksinfrastruktur: Som fremtidsrettet bedrift er vi med vår kunnskap om internasjonale forhold med på å definere og drive SPE-teknologien fremover.

Verena Neuhaus (til høyre) hos Phoenix Contact i samtale med en kunde

Din kompetente samarbeidspartner for SPE-integrering

Det finnes allerede mange områder der IP-baserte nettverk med Single Pair Ethernet kan utgjøre hensiktsmessige supplementer eller helt nye løsninger – generelt alle anvendelser som forlanger gjennomgående og IP-basert kommunikasjon over lange avstander og med begrenset plass.

Nettopp på grunn av vår omfattende erfaring er vi i stand til å tilby innovative løsninger. Vi er like godt kjent med forskjellige utstyrsgrensesnitt som vi er med kabling av aktive nettverkskomponenter – fra sensorsystem i felten og helt til PC på kontoret. Denne nøkkelteknologien rommer enorme muligheter. Phoenix Contact gir deg ekspertisen, verktøyene og tjenestene du trenger for å ta i bruk Single Pair Ethernet også på ditt område, for å møte fremtidens utfordringer. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en skreddersydd løsning.

En SPE-M8-pluggforbinder plugges på sensor-aktuatorboksen

Allsidig i bruk ved forbindelser opptil 1000 meter

Ethernet-løsninger, som så langt har blitt benyttet innen forskjellige industrielle områder, trenger vanligvis to lederpar. For Gigabit-Ethernet og høyere overføringshastigheter kreves det til og med fire lederpar. Single Pair Ethernet, derimot, fungerer med kun ett lederpar, og kan overføre både data og effekt.

Selv ved de mest krevende oppgaver er overføringshastighetene tilstrekkelige: 10 mb/s ved overføringslenger på opptil 1000 m og opptil 1 Gbit/s ved lengder opptil 40 m. Dermed er SPE også egnet for bruksområder som tidligere var berørt av begrensninger med hensyn til datahastigheter, rekkevidder og sømløs kommunikasjon.

Som begrensning av standard Ethernet-løsninger gjelder en lengde på opptil 100 m for punkt-til-punkt-forbindelser. For større avstander, som for eksempel i industrielle anlegg, måtte det tidligere installeres repeatere eller switcher – grensesnitt som var lett utsatt for feil, og som medførte vedlikeholdsarbeid. Single Pair Ethernet, derimot, gjør det mulig å tilkoble utstyr via en kabel med ca. 10 mb/s og avstander opptil 1000 m, og som alternativ benytte teknologien Power over Data Line (PoDL). Dermed kan også spesifikke feltbussteknologier erstattes med SPE-løsninger. Våre eksperter står klare til å definere og implementere en optimal konfigurering for deg.

Single Pair Ethernet revolusjonerer Ethernet-basert kommunikasjon, og imponerer med minimalt kablingsarbeid, lange avstander og høye overføringshastigheter. Dermed blir SPE banebryter for morgendagens IIoT.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Produktmanager Data Connectors / Field Device Connectors og styremedlem i Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann, produktmanager Data Connectors / Field Device Connectors og styremedlem i Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann, produktmanager hos Phoenix Contact med SPE-M8-plugg

For sømløs datakommunikasjon: Hastigheter opptil 1 Gbit/s og høyere

Ved hjelp av Single Pair Ethernet kan komplekse nettverk med Gateways for tilkobling av forskjellige systemer bygges opp sømløst, og driftes med enhetlige Ethernet-tjenester. Med overføringshastigheter fra 10 mb/s og opptil 1 Gbit/s kan SPE imøtekomme kravene i selv de mest forskjellige anvendelser. Videre diskuteres det i IEEE 802.3-gremier ytterligere SPE-standarder for høyere datahastigheter med 10 Gbit/s og mer for korte avstander (<15 m) samt 100 mb/s eller 1 Gbit/s med lengde opptil 300 m. Disse nye standardene åpner spekteret til SPE for ytterligere applikasjonsområder.

Tidligere hadde industrielle anlegg for eksempel ofte et Ethernet-nettverk samt et høyere antall feltbussystemer på feltnivået. Med Industrial Internet of Things (IIoT) skiftes feltbusser i stadig større grad ut med mer effektive kommunikasjonssystemer. En lignende forskyvning observeres nå på samtlige områder som krever sømløs kommunikasjon mellom sensorer og/eller nettverk. For slike formål er en sømløs, sikker datatilkobling helt avgjørende. Ta kontakt med teamet vårt for å komme frem til en egnet, innovativ SPE-løsning for bedriften din.

Vi hjelper kundene våre gjennom overgangen og ved design-in av SPE-løsninger i utstyret og applikasjonene dine, og støtter dermed morgendagens Internet of Things.

Tim Kindermann - Phoenix Contact , Produktmanager Data Connectors / Field Device Connectors og styremedlem i Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann - Phoenix Contact, produktmanager Data Connectors / Field Device Connectors og styremedlem i Single Pair Ethernet Alliance
Verena Neuhaus, produktmanager for Single Pair Ethernet hos Phoenix Contact, kobler til en SPE-M8-pluggforbinder

Rimelig fabrikkautomasjon og plassbesparende roboter

I en gjennomsnittlig fabrikk oppstår det allerede nå rundt en terabyte med data hver dag – tendens stigende. For å kunne analysere slike datamengder på en effektiv måte kreves en kontinuerlig kommunikasjon. Her kan Single Pair Ethernet sørge for gjennomgående nettorganisering, fra sensor til sky. Også med tanke på stadig flere sensorsystemer og intelligent sluttutstyr i industrielle anvendelser gir SPE en ideell kabling – enkel, sikker, kompakt og rimelig: Ved oppbygging av infrastrukturer vil SPE-løsninger fremover være adskillig rimeligere enn dagens vanlige kombinasjoner av buss- og Ethernet-komponenter.

Også ved bruk av roboter tilbyr Single Pair Ethernet mange fordeler. Med høyere overføringshastigheter enn ved feltbussystemer åpner SPE for pålitelig kommunikasjon mellom roboter og styreenhet med økt avsøkingshyppighet og større datamengder. I tillegg kommer en enklere kabling med data og energi i en bane. Et redusert antall kabler og grensesnitt bidrar til færre svikt som følge av tretthet, raskere utbedring av feil samt enklere vedlikehold. Fordi bøyeradiusen er mindre, kan SPE i tillegg gi optimaliseringer ved planlegging av robothandlinger. Våre eksperter hjelper deg gjerne rundt bruksmuligheter for SPE i industrielle nettverk og innen automasjon.

TA KONTAKT MED OSS
Dra nytte av våre erfaringer med Single Pair Ethernet
Våre eksperter står klare ved alle spørsmål rundt Single Pair Ethernet. Vi har allerede hjulpet mange kunder med produkter og individuelle løsninger for de mest forskjellige bruksområder. Du er velkommen til å ta kontakt med oss.
SEND FORESPØRSEL OM VEILEDNING
Tim Kindermann, Verena Neuhaus og Guadalupe Chalas: Veiledningsteamet for SPE
Logo Single Pair Ethernet System Alliance, en sammenslåing av ledende teknologibedrifter

Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact har slått seg sammen med andre ledende teknologiske foretak i SPE System Alliance. Partnerbedriftene samler kunnskapen sin rundt Single Pair Ethernet, og utveksler målrettet erfaring. De har et felles mål om å fremme SPE-teknologien for industrielt Tingenes Internett (IIoT) og alle andre bruksområder.

Pluggforbindere for Single Pair Ethernet

Pluggforbindere for Single Pair Ethernet

Ønsker du detaljert informasjon om Single Pair Ethernet? – Skaff deg oversikt over vår omfattende portefølje med kompakte komponent- og kabelpluggforbindere, og dykk dypere ned i SPE-teknologien.