Innsyn i dashboardet til Impulse Analytics Service

Impulse Analytics Service: Overvåking og prognoser for overspenningsbeskyttelse

Med Impulse Analytics Service på Phoenix Contact IoT-plattformen Proficloud.io kan man samle inn viktig informasjon om benyttet overspenningsbeskyttelse og dennes helsestatus i forbindelse med den IoT-kompatible programvaren ImpulseCheck. Ved å prognostisere resterende levetid og tilgjengelighet på avstand er det mye enklere for bedrifter å planlegge og utføre vedlikeholdsarbeid.

Mer informasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om produktene

Ansatt overvåker State of Health (SoH) i beskyttelsesutstyret

Transparent innsyn i anlegget Verdens første smarte assistansesystem for overspenningsbeskyttelse på nettbeskyttelsesområdet

Smart Service Impulse Analytics og de IoT-kompatible enhetene ImpulseCheck er verdens første smarte assistansesystem for overspenningsbeskyttelse innen nettbeskyttelsesområdet.

Via skytilknytning åpner Smart Service for gjenkjenning av State of Health (SoH) i beskyttelsesutstyret. Ved å måle støtstrøm og transient overspenning i sanntid drar du nytte av mulighetene for forutseende vedlikehold. Registrer anleggets og overspenningsbeskyttelsens tilstand kontinuerlig. Beskyttelsesutstyrets resterende forventede levetid (State of Health, SoH) blir tydelig, og vedlikeholdstiltak kan planlegges lettere.

Dine fordeler

  • Gjenkjenn beskyttelsesutstyrets State of Health (SoH)
  • Kontinuerlig oversikt over anleggets og overspenningsbeskyttelsens tilstand
  • Enklere planlegging av vedlikeholdstiltak for mer effektiv bruk av ressurser