Planleggingsprogram PROJECT complete

Planleggingsprogram PROJECT complete Prosessinnovasjoner for automasjonskapbygging.

PROJECT complete forener vårt velprøvde planleggingsprogram for konfigurering av koblingslister med et ytelsessterkt merkeverktøy. Den direkte datautvekslingen med alle vanlige CAE-programmer samt utarbeiding av komplett prosjektdokumentasjon gjør dette konfigureringsprogrammet helt unikt.

Planleggings- og merkeprogramvare

Planleggings- og merkeprogramvare

Konfigurering og merking med kun ett program

Med PROJECT complete konfigurerer og dokumenterer du koblingslistene via direkte CAE-datautveksling, og utformer deretter merkingen. Programmet hjelper deg i form av autokorrektur og er kompatibelt med alle våre produkter, merkesystemer og merkemateriell.

  • Praktisk betjening på grunn av dataoverføring fra CAE-program
  • Komplett dokumentasjon med bestillings-, monterings-, konstruksjons- og stykklister
  • Autokorrekturfunksjon gir feilfri oppbygging
  • Alltid oppdatert ved hjelp av en online-oppdatering av materialdata
  • PROJECT complete styrer alle merkesystemer fra Phoenix Contact samt standardskrivere

PROJECT complete – konsekvent dataflyt langs hele verdiskapningskjeden

Hvis individuelle koblingslister skal produseres økonomisk effektivt fra stykktall 1 med fleksible produksjonsanordninger, kan store potensialer utnyttes ved fremstilling av automasjonskap. Egnede programvareløsninger er derfor en avgjørende faktor for å oppnå fremgang når slike produksjonsanlegg skal utvikles.

Prosjekteringsprogrammet PROJECT complete fra Phoenix Contact utgjør det åpne grensesnittet for dataflyten langs verdiskapningskjeden – konsekvent fra CAE-nivået og til automatisert produksjon.

Via eksport av produksjonsordrer i dataformat Automation ML danner programmet PROJECT complete grensesnittet mellom prosjekteringen av automasjonskapet og den automatiserte produksjonen av koblingslister.

Skjermdump planleggingsverktøy PROJECT complete

Planleggingsverktøyet PROJECT complete omformer de virtuelle forbindelsespunktene fra CAE-systemet til passende rekkeklemmer.

Automatisk produksjon av push-in-koblingslister med clipx-maskinen hos Krones AG

Automatisk produksjon av push-in-koblingslister med clipx-maskinen hos Krones AG

Mer effektiv planlegging og produksjon med intelligent prosjekteringsprogram

I en tidsalder med stadig fremadskridende digitalisering blir konsekvent dataflyt fra planlegging og helt til produksjon stadig viktigere. Også i forbindelse med automasjonskapbygging spiller denne tematikken en helt essensiell rolle. Spesielt ved prosjektspesifikk konfigurering av koblingslister.

Av denne grunn gir PROJECT complete brukerne muligheten til å eksportere sine komplette produksjonsordrer i dataformat Automation ML. Langs hele verdiskapningskjeden, fra planlegging og helt til automatisert produksjon, åpner det intelligente prosjekteringsprogammet dermed for betydelig økt effektivitet.

Stadig flere bedrifter, blant annet Krones, tar i bruk automatiserte produksjonsløsninger.

Koblingslistservice

Koblingslistservice

Bestilling av koblingslister direkte fra programvaren

Du bestemmer: Fremstill din individuelle koblingslist inkludert merking ved hjelp av PROJECT complete, eller overfør bestillingen via e-post direkte fra programmet, og utløs den online.

Deretter monterer vi utstyr, kobler opp og merker koblingslisten helt i tråd med dine spesifikasjoner. Raskt og enkelt - du trenger bare å implementere dem.