Partnere, distributører og leverandører

Hos Phoenix Contact har vi et godt samarbeid og viser hverandre tillit. Det gir oss motivasjon til å overta ansvar, og det skaper spillerom for nye ideer. Kvalitet, innovative produkter og kundetilfredshet i den komplette leveransekjeden er forutsetningene for både vår og din fremgang. Her får du informasjon om partnerprogrammet, du kan søke etter en distributør i nærheten av deg og du kan logge deg inn på vår leverandørportal.

Felles suksess er helt avhengig av hvordan vi omgås hverandre.

Ursula Lampmann † - Medeier hos Phoenix Contact frem til 2015

Partnere

Phoenix Contact tilbyr mange forskjellige tjenester som gir økt verdi for kundene. I dag tar vi et skritt videre ved at vi tilbyr kundene våre en Solution Partner.

Solution Partner er bedrifter som produsenter tar kontakt med for å få hjelp med utvikling, bygging, installering og vedlikehold av nye og ettermonterte automatiserings- eller prosess- og/eller radiosignalsystemer.

Hvorfor bruke en Solution Partner?

  • Ved å motta hjelp fra en erfaren integrator reduserer du kostnadene dine og sparer tid med en mer produktiv, kostnadseffektiv løsning.
  • Erfarne partnere er oppdatert på dagens tekniske status, som betyr at du får fullt funksjonsomfang og alle fordelene som produktene gir, i automatiseringsprosjektet ditt.
  • Spesialisert bransjeerfaring. Automatiserings- eller Wireless-integratorer leverer teknisk nisjekunnskap som supplerer kundens ressurser.
  • Når du kombinerer vår store båndbredde med innovative produkter og support med systemintegratorens tjenesteytelser og fagkunnskap, kan resultatene ikke bli annet enn tilfredsstillende for sluttbrukeren.
  • Samarbeidet med våre erfarne integratorer gjør at du kan konsentrere deg om det du er best til. Overlat management og implementering av automatiseringsprosjektet ditt til ekspertene.

Leverandører

Kvaliteten hos Phoenix Contact begynner med anskaffelsen! Her finner du ut mer om vår innkjøpspolitikk, hvordan du blir leverandør, eller du kan logge deg inn i leverandørportalen vår dersom du allerede er leverandør.