Solenergi Design din bæredygtige energiforsyning med industriløsninger, der begejstrer, til alle facetterne inden for fotovoltaik.

Solcelleanlæg

Solenergi er uhyre vigtig for produktion af vedvarende energi. Den bidrager i høj grad til at dække det stadigt stigende energibehov. Samling, overvågning og kommunikation er her alfa og omega, særligt når det gælder ensartet netforsyningskvalitet samt korrekt vedligeholdelse. Phoenix Contact er en kompetent samarbejdspartner mht. optimal og pålidelig drift af solcelleanlæg. Vi tilbyder altid den rigtige løsning, uanset om det handler om fritstående anlæg, anlæg på tag eller hybride energisystemer.

Solceller er den drivende kraft bag vedvarende energi. Vores overvågnings-, kontrol- og softwareløsninger er en partnerskabsforpligtelse til at reducere emissioner.

Andre Koehnke - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Renewable Energy
Andre Koehnke

Løsninger til solcelleparkstyring

Drift af store solcelleanlæg kræver konstant overvågning og kontrol på segmentniveau. Med pålidelige overvågningsløsninger er du altid informeret om dit solcelleanlægs status og kan reagere øjeblikkeligt, så udbyttet bliver optimalt. Få mere at vide om de løsninger fra Phoenix Contact, hvormed du hele tiden kan registrere, visualisere og evaluere data fra din solcellepark.

En kvindelig elektriker gennemgår et solcelleanlæg på et tag sammen med en anden elektriker

Løsninger til solcelleanlæg til tage Brug dine tagflader rentabelt

For en rentabel anvendelse af solcelleanlæg er store tagflader med lav hældning den bedste forudsætning. På grund af faldende modulpriser og stigende energiomkostninger bliver solcelleanlæg stadig mere attraktive for private, industribygninger og offentlige bygninger, også uden tilskud fra staten.

Phoenix Contact tilbyder et bredt produktsortiment til solcelleanlæg på tage for at overvåge installationerne og beskytte dem holdbart mod lynstrømme og overspændinger af enhver type. Med henblik på størst mulig sikkerhed under vedligeholdelse eller ved fare kan de enkelte moduler kobles spændingsløst.

Solcellepaneler i tørt miljø

Løsninger til hybride energisystemer Til krævende miljøer

Der er ca. 1,2 mia. mennesker på verdensplan, som ikke har adgang til elektrisk strøm. Derfor bliver der mange steder anvendt dieselgeneratorer for at producere den nødvendige energi selvstændigt. Imidlertid stiger omkostningerne til brændstoffet til dieselgeneratorerne konstant. Gennem anvendelse af fotovoltaiske hybridsystemer kan ikke blot den økonomiske belastning, men også CO₂-emissionen reduceres. I landdistrikter uden et lokalt strømnet og i udviklingslande og vækstlande har fotovoltaiske hybridsystemer vist sig at være et omkostningseffektivt og miljøvenligt alternativ til elproduktion. Energiproduktionsenhederne, lagringsenheden, vekselretteren og også de nødvendige komponenter til styring og regulering skal trodse de barske omgivelser. Løsningerne og komponenterne fra Phoenix Contact opfylder disse krav på bedste vis.

En mand og en kvinde taler om et produkt ved en tablet

Vores Energy Solution-partnere

Phoenix Contact har et internationalt samarbejde med udvalgte partnere, som råder over omfattende knowhow om vores produkter og systemer. På den måde sikrer vi, at vores løsninger til solcelleindustrien er optimalt tilpasset den enkelte kundes behov verden over.

Få gavn af vores kompetente Solution Partners, og modtag omfattende rådgivning.

Produkter

Phoenix Contact har innovative produkter til fotovoltaisk strømproduktion. Grundlaget for disse løsninger er en bred vifte af industrielt afprøvet tilslutnings- og automatiseringsteknik. Når disse produkter kombineres intelligent, bliver de til systemer til diverse forskellige funktioner, såsom styring, fjernovervågning eller måleværdiregistrering.

Service og support

Realiser dine fotovoltaik-projekter hurtigere og mere effektivt. Uanset om du driver, planlægger, opretter eller vedligeholder anlæg – vores tjenesteydelser kan være en stor hjælp for dig og er tilpasset dine behov.

Tekniker under arbejde ved styreskab

Engineering- og styretavleløsninger Vi bistår dig i alle projektfaser

Vores brancheeksperter kan rådgive dig i alle faser af dit projekt og yder også support ved engineering på dit anlæg, alt efter behov. I det uafhængige og anerkendte Phoenix-testlaboratorium testes alle Phoenix Contact-komponenter grundigt. Styretavleløsninger udvikles og designes efter ønskede standarder og direktiver. Uanset hvilken udfordring du har, når du skal realisere dit fotovoltaik-projekt: Vi rådgiver dig gerne.

Medarbejdere på møde om IT-sikkerhed til fotovoltaiske netværk

IT-sikkerhed til fotovoltaiske netværk Drag fordel af vores eksperters knowhow

Beskyt dine anlæg mod uautoriseret adgang fra mennesker eller hærværkssoftware. Industrial Ethernet fra Phoenix Contact kan nemt integreres i din automatiseringsinfrastruktur. Phoenix Contact tilbyder dig en bred vifte af tjenester inden for ICS-Security og industriel kommunikationsteknik. Vi forstår de krav til automatisering og netværksteknik, som dit solcelleanlæg kræver opfyldt. Vi er der for at rådgive dig, evaluere og planlægge med afsæt i den specifikke opgave, du skal løse, og gennemfører de nødvendige foranstaltninger for dig.

Træning og workshop om solenergi

Træning og workshops Formidling af faglig viden, tilpasset dit kendskab til emnet.

På grundlag af intensive kundekontakter og mange års praktisk erfaring har vi udviklet et kvalificeringskoncept, gennem hvilket vi indretter os indviduelt efter dine ønsker til medarbejdernes kvalifikationer:

Vi giver dig et tilbud, der passer til projektfasen, målgruppen og din forhåndsviden.

Medarbejder ved telefonen i forbindelse med After Sales Service for solenergi

After Sales Service Også efter købet kan du regne med vores servicenetværk

Koncentreret viden, mange års praktisk erfaring og maksimal fleksibilitet kendetegner vores serviceteams.

Vores servicenetværk hjælper dig med installation, idriftsættelse og drift selv i fjerne egne af verden, f. eks. med gratis system-hotline med 24-timers produktsupport. I nødstilfælde stiller vi reservedele til rådighed for dig uden for almindelig åbningstid.