Solcelleparker med solcellepaneler

Solenergi Skab en bæredygtig energiforsyning

Solcelleenergi er uhyre vigtig for produktion af vedvarende energi. Faldende systemomkostninger gør fotovoltaik attraktiv, ikke kun set i miljømæssigt perspektiv, men også fordi det er økonomisk konkurrencedygtigt sammenlignet med konventionelle energiudvindingsanlæg.

Phoenix Contact er en kompetent samarbejdspartner mht. optimal og pålidelig drift af solcelleanlæg. Vi tilbyder altid den rigtige løsning, uanset om det handler om fritstående anlæg, anlæg på tag eller hybride energisystemer.

"Energiproduktion ved hjælp af solcelleanlæg er i dag i mange lande konkurrencedygtigt også uden subventioner. For en betydelig andel af den samlede energiproduktion gælder det, at en sikker drift og en reguleret forsyning af solenergien til strømforsyningsnettet er af væsentlig betydning. Phoenix Contact stiller løsninger til rådighed, der er baseret på industristandarder - for en miljøbevidst og økonomisk energiforsyning."

Global Industry Management - Team Solar Power - Phoenix Contact
Phoenix Contact Team Global Industry Management Solar Power

Løsninger til solcelleparkstyring

Drift af store solcelleanlæg kræver konstant overvågning og kontrol på segmentniveau. Med pålidelige overvågningsløsninger er du altid informeret om dit solcelleanlægs status og kan reagere øjeblikkeligt, så udbyttet bliver optimalt. Få mere at vide om de løsninger fra Phoenix Contact, hvormed du hele tiden kan registrere, visualisere og evaluere data fra din solcellepark.

Solcellepark

Takket være intelligent automatisering i forbindelse med omfattende visualiseringsværktøjer kan du registrere og analysere data fra din solcellepark hele tiden. Fra dataregistrering på fieldniveau til forsyningsregulering og visualisering tilbyder vi komplette og problemfri løsninger til styring af solcelleparker.

To mænd på solcelleanlæg på tag

Solcelleanlæg på tage Brug dine tagflader rentabelt

For en rentabel anvendelse af solcelleanlæg er store tagflader med lav hældning den bedste forudsætning. På grund af faldende modulpriser og stigende energiomkostninger bliver solcelleanlæg stadig mere attraktive for private, industribygninger og offentlige bygninger, også uden tilskud fra staten.

Phoenix Contact tilbyder et bredt produktsortiment til solcelleanlæg på tage, der overvåger installationerne og beskytter dem varigt mod lynstrømme og overspændinger af enhver type. Med henblik på størst mulig sikkerhed under vedligeholdelse eller ved fare kan de enkelte moduler kobles spændingsløst. Til mindre optimale tagflader er modulomformere et godt alternativ. Det nye tilslutningssystem til modulomformere er særligt universelt og brugervenligt.

Solcellepaneler i tørt miljø

Hybride energisystemer Til krævende miljøer

Der er ca. 1,2 mia. mennesker på verdensplan, som ikke har adgang til elektrisk strøm. Derfor bliver der mange steder anvendt dieselgeneratorer for at producere den nødvendige energi selvstændigt. Dog stiger omkostningerne til brændstoffet til dieselgeneratorerne konstant. Gennem anvendelse af fotovoltaiske hybridsystemer kan ikke blot den økonomiske belastning, men også CO2-emissionen reduceres. I landdistrikter uden et lokalt elnet og i udviklingslande og vækstlande viser hybridfotovoltaiske systemer sig at være et omkostningseffektivt og miljøvenligt alternativ til elproduktion langt væk fra sådanne net.

Fotovoltaiske hybridsystemer installeres ofte under ekstreme klimatiske betingelser. Derfor er det ikke blot energiproduktionsenhederne, lagringsenheden og vekselretteren, der skal trodse de barske omgivelser, men også de komponenter, der er nødvendige for deres styring og regulering. Løsningerne og komponenterne fra Phoenix Contact opfylder disse krav på bedste vis.

En mand og en kvinde taler om et produkt ved en tablet

Vores Energy Solution-partnere

Phoenix Contact har et internationalt samarbejde med udvalgte partnere, som råder over omfattende knowhow om vores produkter og systemer. På den måde sikrer vi, at vores løsninger til solcelleindustrien er optimalt tilpasset den enkelte kundes behov verden over.

Få gavn af vores kompetente Solution Partners, og modtag omfattende rådgivning.

Produkter

Phoenix Contact har innovative løsninger og produkter til fotovoltaisk strømproduktion. Grundlaget for disse løsninger er en bred vifte af industrielt afprøvet tilslutnings- og automatiseringsteknik. Når disse produkter kombineres intelligent, bliver de til systemer til diverse forskellige funktioner, såsom styring, fjernovervågning eller måleværdiregistrering.

Service og support

Realiser dine fotovoltaik-projekter hurtigere og mere effektivt. Uanset om du driver, planlægger, opretter eller vedligeholder anlæg – vores tjenesteydelser kan være en stor hjælp for dig og er tilpasset dine behov.

Tekniker under arbejde ved styreskab

Engineering og styreskabsløsninger Vi bistår dig i alle projektfaser

Vi sætter høje standarder for at finde den bedste løsning til dig: Lige fra den færdigt fortrådede og programmerede styreskabsløsning til engineering-services er alt kontrolleret og certificeret. Vores brancheeksperter kan rådgive dig i alle faser af dit projekt og yder også support ved engineering på dit anlæg, alt efter behov.

I det uafhængige og anerkendte Phoenix testlaboratorium testes alle Phoenix Contact-komponenter grundigt. Styreskabsløsninger udvikles og designes efter ønskede standarder og direktiver. På den måde kan du være sikker på, at vores færdige løsninger imødekommer høje krav.

Uanset hvilken udfordring du har, når du skal realisere dit fotovoltaik-projekt: Vi rådgiver dig gerne.

Medarbejdere på møde om IT-sikkerhed til fotovoltaiske netværk

IT-sikkerhed til fotovoltaiske netværk Drag fordel af vores eksperters knowhow

Beskyt dine anlæg mod uautoriseret adgang fra mennesker eller hærværkssoftware. Industrial Ethernet fra Phoenix Contact kan nemt integreres i din automatiserings-infrastruktur – for vi gør Ethernet nemt takket være årtiers erfaring inden for automatisering og industrielle Ethernet-netværk.

Phoenix Contact tilbyder dig en bred vifte af tjenester inden for ICS-Security og industriel kommunikationsteknik. Vi kender og forstår de krav til automatisering og netværksteknik, som dit solcelleanlæg kræver opfyldt. Vi er der for at rådgive dig, evaluere og planlægge med afsæt i den specifikke opgave, du skal løse, og gennemfører de nødvendige foranstaltninger for dig.

Træning og workshop om solenergi

Træning og workshops Formidling af faglig viden, tilpasset dit kendskab til emnet.

På grundlag af intensive kundekontakter og mange års praktisk erfaring har vi udviklet et kvalificeringskoncept, gennem hvilket vi indretter os indviduelt efter dine ønsker til medarbejdernes kvalifikationer:

Vi giver dig et tilbud, der passer til projektfasen, målgruppen og din forhåndsviden.

Medarbejder ved telefonen i forbindelse med After Sales Service for solenergi

After Sales Service Også efter købet kan du regne med vores servicenetværk

Koncentreret viden, mange års praktisk erfaring og maksimal fleksibilitet kendetegner vores serviceteams.

Vores servicenetværk hjælper dig med installation, idriftsættelse og drift selv i fjerne egne af verden, f. eks. med gratis system-hotline med 24-timers produktsupport. I nødstilfælde stiller vi reservedele til rådighed for dig uden for almindelig åbningstid.

Personlig kontakt
Nu kan du forespørge om en individuel løsning!
Vi rådgiver dig gerne og afklarer de projektspecifikke krav sammen med dig.
Kontakt os
Gruppebillede af industriteamet for solenergi hos Phoenix Contact