TechEducation-medarbejdere

TechEducation – powered by Phoenix Contact Din partner inden for innovative kursuskoncepter på området for elektrificering, netsammenkobling og automatiseringsteknik

I 25 år har Phoenix Contact engageret sig i teknisk uddannelse som en del af sit virksomhedsmæssige ansvar. Således arbejder vi i dag sammen med mere end 150 højere læreanstalter over hele verden.

Med TechEducation – powered by Phoenix Contact har vi skabt vores eget område som et supplement til vores teknologiske ekspertise og markedslederskab.

Vi tilbyder et helhedsorienteret undervisnings- og læringskoncept til uddannelsesinstitutioner inden for elektrificering, netsammenkobling og automatisering. Vi sætter mennesket i centrum og baner således vejen for All Electric Society.

Vi støtter dig med den aktuelle teknologi- og brancheknowhow – på fagskoler, universiteter, øvrige højere læreanstalter samt inden for videreuddannelse i erhvervslivet.

Vores devise: Empowering People Through Technology

At videregive og dele viden med andre vil altid føre til nye former for sameksistens og teknisk fremskridt. Phoenix Contact samt kursuskoncepter og initiativer fra TechEducation yder her et væsentligt bidrag.

Klaus Hengsbach
Klaus Hengsbach

Klaus Hengsbach, TechEducation – powered by Phoenix Contact, Managing Board

EduNet-logo

Internationalt netværk af højere læreanstalter EduNet

Vores initiativer Vi understøtter og fremmer uddannelsesområdet gennem netværk af højere læreanstalter og teknologikonkurrencer.

Internationalt netværk af højere læreanstalter EduNet

Med vores internationale netværk af højere læreanstalter EduNet fremmer Phoenix Contact udvekslingen og samarbejdet mellem højere læreanstalter og industrien inden for automation. Ved hjælp af netværket integreres bruger- og producentviden om automatiseringsteknik i undervisningen.

xplore 2023 Technology Award-logo

xplore 2023 Technology Award

xplore 2023 Technology Award for a sustainable World

xplore 2023 forener i sin mission teknologier med værdier, mennesker og fremtiden. Helt i tråd med vores målsætning: Sammen skaber vi en bæredygtig verden baseret på vores lidenskab for teknologi og innovation.

Eduline-produkter i praksis

Eduline-produkter i praksis

Vores kursuskoncepter

Vi tilbyder et helhedsorienteret undervisnings- og læringskoncept inden for elektrificering, netsammenkobling og automatisering.

Vores produktlinje Eduline står for enkel, praksisnær formidling af teknikrelateret læringsindhold på tværs af brancher.

Eduline-produktprogrammet følger vores didaktiske devise. Vores selvforståelse retter sig mod på en brugerorienteret måde at understøtte en praksisnær ud- og videreuddannelse ved brug af avanceret, moderne teknologi. Vores kursuskoncepter fremmer såvel ukonventionelle ideer som kooperation og interdisciplinaritet. Fleksibilitet i undervisningen og imødekommelse af brugerspecifikke behov udgør her grundstenen for vores helhedsorienterede, didaktiske forståelse. Realiseringen af vores devise er præget af begejstring for teknikken med en emotionel tilgang.

Kvinde oplader elbil ved ladestation

Elektromobilitet som fremtidstema til undervisningen

På grund af den tætte relation til samtlige udviklingsområder i Phoenix Contact har TechEducation altid et godt øre for tidens tekniske puls. Allerede i dag ved vi, hvad der vil røre sig i branchen i fremtiden. Det indretter vi vores produktprogram efter.

Vores fremtidstema E-Mobility

Vi assisterer dig med vores kursuskoncepter til formidling af aktuelle temaer inden for E-Mobility. Der lægges her særlig vægt på opladning inden for E-Mobility. Produktprogrammet omfatter kursusboards med ledsagende didaktisk materiale og øveladestationer. Vi forklarer en ladestations avancerede funktioner, anskueliggør ladecyklussen og viser, hvordan en ladestation sættes i drift og efterprøves.

TechEducation – dine kontaktmuligheder

Pinar Erdem

Pinar Erdem
Product Manager

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
TechEducation
Bahnhofstraße 9
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Mobil: +49 151 23846037
E-mail: perdem@phoenixcontact.com

Jens Neumann

Jens Neumann
Product Manager

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
TechEducation
Bahnhofstraße 9
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Mobil: +49 174 1744357
E-mail: jneumann@phoenixcontact.com