Energioverførsel og -fordeling Energiudvindingsanlæg til vedvarende energi og skiftende aftagelsesmængder gør det nødvendigt med en forandring i de elektriske energiforsyningsnet. Vi rådgiver dig gerne om digitaliseringsløsninger til effektiv udvidelse og omstilling af netværkene. De indsamlede data muliggør behovsbaseret planlægning, sikker, decentral drift og forebyggende vedligeholdelse af overførsels- og distributionsnetværkene.

To personer med sikkerhedsveste i et elektrisk anlæg

Med vores omfattende program af ydelser - fra tilslutningsteknik til automatisering af transformerstationer - tilbyder vi skræddersyede produkter og løsninger til alle spændingsniveauer.

Volker Knack - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Volker Knack
Transformerstation i mørket foran en by

Stabile overførselsnet

Med vores omfattende produktprogram af forbindelses-, tilslutnings- og netværksteknologi sikrer vi flowet af energi samt signal- og datakommunikationen. Vores store udvalg af mærknings- og montagematerialer gør idriftsættelse og efterfølgende serviceordrer nemmere. FAME-testteknikken muliggør f.eks. reduktion af testtider for beskyttelsesenheder. Vores sortiment inden for meldeenheder viser dig anlægs- og fejltilstande på stedet og i netværket.

Transformerstation set oppefra

Effektiv automatisering af distributionsnettet

Tilslutning af energiudvindingsanlæg til vedvarende energi og nye forbrugere såsom ladeinfrastruktur til elektromobilitet stiller nye tekniske krav til operatørerne af distributionsnettet. Ud over udfordringerne med at opretholde spændingen eller vende retningen af ​​effektflowet tages der også hensyn til temperaturområderne for det anvendte materiel.

Vores omfattende program af ydelser beskytter, overvåger og automatiserer anlæg inden for den elektriske energifordeling, så strømforsyningen sikres selv under udfordrende forhold.

Flygtig forsyningsstyring med solcellepaneler, vindmøller og energilagre

Sikker og økonomisk forsyningsstyring

For at sikre nettets stabilitet skal anlægsoperatørerne være i stand til at kontrollere den flygtige forsyning af energiproduktionsanlæg og energiudvindingsanlæg afhængig af belastnings- og udvindingssituationen. Forsyningsstyringen er en specielt reguleret netværkssikkerhedsforanstaltning til at afhjælpe netværksoverbelastning.
Uanset om det er i komponenter eller med vores installationsfærdige styretavle, tilbyder vi alt til en sikker og økonomisk forsyningsstyring. I vores installationsfærdige løsning er der allerede taget hensyn til alle nødvendige komponenter, som f.eks. kommunikationstilslutning, styring og valgfri beskyttelsesteknik. Med vores komplette løsning kan du tilføre strømmen til strømnettet iht. VDE-AR-N 4110/-20.

Sikre og moderne elektriske energiforsyningsnet Anlæg på energiområdet overvåger, styrer og beskytter

Overførselsnet- og distributionsnetoperatører driver hele tiden moderniseringen og udvidelsen af ​​deres net fremad. Med vores omfattende program af ydelser støtter vi netoperatører i digitaliseringen og med optimal om- og udbygning af deres materiel. Forsyningssikkerheden er i fokus, baseret på højdisponible og teknisk avancerede produkter og løsninger. Takket være brug af veldokumenteret og innovativ teknik går driftssikkerhed og lønsomhed op i en højere enhed.

Brugen af ​​moderne fjernkontrol-, automatiserings- og beskyttelsesteknologi sikrer effektiv systemdrift i lav- og mellemspændingsnettene. En sikker og økonomisk drift begynder dog allerede med valget af diverse passive komponenter, såsom f. eks. anlægsmærkning og -fortrådning. Vores produkter anvendes i hele forløbet fra energiudvinding til forbruger.