Industriel kommunikation - fra fieldbus til Industrial Ethernet

Industriel kommunikation

Pålidelig dataoverførsel fra felten til kontrolniveauet er målet for den industrielle kommunikation. Gennemgående løsninger med Industrial Ethernet, moderne trådløse teknologier og cybersikkerhed øger tilgængeligheden og sikkerheden af ​​netværkssystemer. Netværksprotokoller og fieldbussystemer som f.eks. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS og INTERBUS sørger for en effektiv kommunikation.

Mere information

Gennemgående netkobling fra fieldniveau til kontrolniveau

Digitalisering forudsætter, at alle systemer og komponenter er sammenkoblede hele vejen - fra sensor til cloud. Ethernet har her etableret sig som en fælles kommunikationsstandard for den gennemgående netkobling hele vejen fra fieldniveau til kontrolniveau og ind på kontoret (IT).

Digitalisering i produktionen

Digitalisering i produktionen

Inden for den industrielle automatisering anvendes dog ofte stadigvæk traditionelle fieldbusser, forskellige protokoller og brugerenheder med seriel grænseflade. Derfor tilbyder Phoenix Contact serielle enhedsservere og gateways, der integrerer de forskellige kommunikationssystemer i Industrial Ethernet-netværket, forvandler dataene og dermed gør dem gennemgående tilgængelige.
En driftssikker netkobling på field- og kontrolniveau leveres af robuste Automation switches, som intelligent fordeler alle data i netværket. Effektive Backbone switches muliggør en enkel netkobling med IT-netværket (firmanetværk). Firewalls, der sikrer en kontrolleret og sikker kommunikation mellem netværkssegmenterne, sørger for den nødvendige sikkerhed.

Industriel kommunikation via kobber, lysleder og radiostyring

Industriel kommunikation via kobber, lysleder og radiostyring

Industriel kommunikation via kobber, lysleder og radiostyring: Alt fra en og samme leverandør

Hvilket overførselsmedium er det rigtige i din anvendelsessituation? Lysledere anbefales til lange afstande. Hvis installationen af kabler er dyr eller umulig, findes der trådløse løsninger til korte- og mellemlange afstande, f.eks. WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless eller også WirelessHART. De eksisterende mobiltelefonnet er et godt alternativ, hvis der ikke er nogen kommunikationsledninger til rådighed. Phoenix Contact kan levere de passende kompontenter til alle overførselsmedier: Lige fra mediekonvertere til realisering på lysleder, over (mobile) trådløse moduler, til passende stik, kabler og antenner.

Ydestærke og driftssikre netværk

Ydestærke og driftssikre netværk

Mellem komponenterne i dit automatiseringssystem foregår en konstant udveksling af procesrelevante data som f. eks. måleværdier, tilstandsmeldinger og kommandoer. Derudover videresendes yderligere informationer til office-niveau, f. eks. angående procesoptimering eller proaktiv vedligeholdelse. Til en driftssikker transport af disse stadig større datamængder leverer Phoenix Contact kraftfulde netværkskomponenter med gigabit-overførsel og intelligente filterfunktioner.
Redundansmekanismer såsom MRP, DLR, RSTP, PRP osv. gør det endvidere muligt at indrette dit produktionsnetværk ekstra fejlsikkert og på den måde øge tilgængeligheden.

Sikkerhedslås, som viser Cyber Security og netværkssikkerhed

Cyber Security er forudsætningen for et driftssikkert netværk

Cyber Security for mere netværkssikkerhed

Netværkssikkerhed spiller en stadig vigtigere rolle i takt med den tiltagende netkobling. For at beskytte dine systemer mod trusler og uberettiget adgang understøtter vores komponenter funktioner såsom netværkssegmentering, firewalling, sikker fjernadgang, krypteret dataoverførsel, Port Security osv.

Hos os er Cyber Security i sin helhed dog mere end blot sikkerhedsfunktioner: Den omfatter et bredt spektrum, der tager sit afsæt i en sikker produktudvikling, går videre over en løbende analyse og øjeblikkelig afhjælpning af potentielle sikkerhedshuller samt en mangeårig adgang til nødvendige opdateringer og tilbyder tillige sikre helhedsorienterede løsninger og rådgivningstjenester.

Sikker integrering af decentrale stationer i kontrolrummet.

Sikker integrering af decentrale stationer i kontrolrummet.

Fjernvedligeholdelse via internet og cloud

Med den direkte adgang til vidtspredte industrianlæg kan vedligeholdelses- og servicearbejder gennemføres hurtigt og effektivt. Alt efter funktionskravene kan du hertil anvende forhåndenværende ledninger eller kommunikere på globalt plan over mobiltelefonnettet. Phoenix Contact leverer den rigtige løsning til enhver applikation: Lige fra DSL-, LAN- og mobiltelefonroutere til fieldbus- og Ethernet-extendere. Til at beskytte netværksforbindelser mod forstyrrelser og manipulation leverer Phoenix Contact produkter, der råder over det sidste nye inden for sikkerhedsmekanismer såsom VPN, IPsec-kryptering og integreret firewall.

Mand i kundeservice med headset ved computeren

Vi rådgiver dig gerne - personligt eller telefonisk

Vi hjælper dig gerne videre Understøttelse ved netværksplanlægning og -idriftsættelse

Hele vejen fra netværksplanlægning, over idriftsættelse, til vedligeholdelse: Vores netværkseksperter støtter dig kompetent. Med vores mangeårige erfaring inden for automatiseringsteknik kender vi dine udfordringer, samtidig med at vi kan rådgive dig om de sidste nye Industrie 4.0-teknologier og sikkerhedsstandarder. Derudover kan vi tilbyde dine medarbejdere kurser i Industrial Ethernet, Security Awareness og instruere dem i, hvordan vores produkter håndteres korrekt.

LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial Communication og Cyber Security Bliv en del af vores community nu!

Industrielle kommunikationsnetværk gør os i stand til pålideligt at overføre data fra felten til kontrolniveauet og til skyen. På vores LinkedIn-side Industrial Communication og Cyber Security kan du finde interessante informationer om netværkstilgængelighed, Cyber Security, fjernvedligeholdelse og meget andet. Bliv en del af vores community!