Rækkeklemmer med system

Rækkeklemmer med system

Rækkeklemmerne fra Phoenix Contact giver dig mulighed for en høj grad af fleksibilitet i konstruktionen af klemrækker. Vælg mellem forskellige tilslutningsteknikker, og kombinér klemmerne ved at sætte broer i den dobbelte funktionsskakt. Rækkeklemmesystemet er kendetegnet ved at have standardiseret bro-, mærknings- og testtilbehør.

Mere information

Produktfamilie

Rækkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet

Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete består af forskellige gennemgangs- og funktionsklemmer med forskellige tilslutningsteknologier.

Det omfatter:

 • Enkel Push-in tilslutningsteknik PT
 • Universel skruetilslutningsteknik UT
 • Kompakt fjederkraft-tilslutningsteknik ST
 • Hurtig QUICKON-tilslutningsteknik QT
 • Robust bolttilslutningsteknik RT
 • Modulær stiktilslutningsteknik COMBI

Projekteringssoftware PROJECT complete

Ved hjælp af den dobbelte funktionsskakt giver systemet mulighed for frit og fleksibelt at kunne kombinere de forskellige rækkeklemmer.
Systemet råder over et ensartet bro-, mærknings- og testtilbehør. Det betyder færre enkeltdele, hvilket reducerer dine logistik- og lageromkostninger.
Klemrækker kan du oprette hurtigt og effektivt ved hjælp af vores gratis projekteringssoftware PROJECT complete.

CLIPLINE complete rækkeklemmer
CLIPLINE complete YouTube
Rækkeklemmer og tilbehør i ét system

Et tilbehør til alle tilslutningsteknikker

CLIPLINE complete-tilbehør i detaljen Brotilbehør til potentialfordeling

Det standardiserede brotilbehør til CLIPLINE complete-systemet muliggør en enkel potentialfordeling, en overspringende brokobling samt reduktionsbrokobling af rækkeklemmerne.
På den måde kan du udføre alle brokoblingsopgaver hurtigt og fleksibelt.
Phoenix Contact råder over følgende brovarianter:

 • Standardkorttilslutningsbroer FBS
 • Reduktionsbroer RB
 • Koblingsbroer
 • Trådbroer

CLIPLINE complete - testtilbehør til sikker kontrol

Testtilbehøret til CLIPLINE complete-systemet kontakterer strømbjælkerne i rækkeklemmernes funktionsskakt. For at kunne kontrollere strømflowet i tilfælde af en besat funktionsskakt er klemmerne i CLIPLINE complete-systemet udstyret med ekstra testudtag. Der fås forskellige prøvestik og testadaptere, så du kan udføre dine prøvninger universelt i enhver applikation:

 • Enkle prøvestik med en diameter på 2,3 mm²
 • Todelte prøvestik
 • Sammenbygningsprøvestik
 • Specielle testadaptere

CLIPLINE complete - Mærkningstilbehør til en overskuelig fortrådning

Alle rækkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet gør brug af det ensartede mærkningstilbehør fra Phoenix Contact. Til en overskuelig og fortrådningssikker mærkning fås følgende tilbehør:

 • Mærkningstilbehør til mærkning af tilslutningspunkter
 • Mærkningstilbehør til klemmemærkning
 • Mærkningstilbehør til klemmegruppemærkning
 • Mærkningstilbehør til klemrækkemærkning
 • Advarselsskilte
Rækkeklemmer lever op til nationale og internationale standarder

Internationalt godkendte rækkeklemmer

Rækkeklemmer overgår funktionskravene ifølge standarderne

Rækkeklemmerne fra Phoenix Contact er testet og godkendt til mange forskellige nationale og internationale godkendelser.
Klemmerne er meget modstandsdygtige over for miljøpåvirkninger og er således konstruerede til forureningsgrad 3. Denne grad tilsiger, at der kan opstå ledende snavs i form af støv, flydende eller gasformige substanser. Rækkeklemmernes materialer sikrer desuden langtidsstabilitet og garanterer driftssikkerhed over lang tid. Med deres materialeegenskaber og elektriske og mekaniske egenskaber overgår rækkeklemmerne diverse branchers standardiserede funktionskrav.
For at dette kvalitetsniveau kan opretholdes også på lang sigt, testes klemmerne gennem hele fremstillingsprocessen.

Phoenix Contact-rækkeklemmernes anvendelsesområder

 • Anlægskonstruktion og maskinkonstruktion
 • Elevator- og rulletrappekonstruktion
 • Bilproduktion og køretøjsteknik
 • Baneindustri
 • Den kemiske og petrokemiske industri
 • Energiteknik
 • Procesteknik
 • Skibsbygning
 • Solenergi
 • Vindenergi
Push-in rækkeklemme med tilsluttede ledninger og bro

Enkel Push-in tilslutning PT

Push-in tilslutningsteknik

Nu kan ledere fra 0,25 mm² kontakteres på nemmeste vis med Push-in tilslutningsteknik, direkte og uden brug af værktøj. Rækkeklemmernes særlige kontaktfjedre tillader op til 50 % lavere indstikskraft. Derudover imponerer de med deres høje kontaktkvalitet og de høje ledningsudtrækskræfter. PT-teknologien kan bruges til rækkeklemmer med et mærketværsnit op til 185 mm².
Foruden de ovenfor nævnte har PT-rækkeklemmerne følgende fordele:

 • Tidsbesparende ledertilslutning af forbehandlede og massive ledere
 • Sikker fortrådning og betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
 • Enkel løsning af lederne uden specialværktøj
Skrueklemme med ledninger og bro

Universel skruetilslutning UT

Skruetilslutningsteknik

Rækkeklemmerne med skruetilslutningsteknik har været kendt og accepteret over hele verden i mere end 80 år. Skruetilslutningen giver dig maksimale kontaktkræfter og er vedligeholdelsesfri takket være Reakdyn-princippet. Rækkeklemmerne muliggør flerledertilslutning på kun et tilslutningspunkt. Tilslut kobberledere op til et tværsnit på 240 mm² uden nogen form for forbehandling.

Klemme med Push-in tilslutning PTV i siden

Push-in tilslutning PTV i siden

Push-in tilslutning i siden

Rækkeklemmerne PTV fra Phoenix Contact er forsynet med en Push-in tilslutning i siden.
Tilslutningen kombinerer skruetilslutningens ledningsføring i siden med Push-in tilslutningens direkte tilslutningsteknik uden værktøj. Rækkeklemmerne forener på den måde fordelene ved de to tilslutningsteknologier. Herved sikres du en overskuelig og hurtig fortrådning uden bøjningsradier.

Fjederkraftklemme med ledninger og bro

Kompakt stikbar fjederkrafttilslutning ST

Fjederkrafttilslutning

Rækkeklemmerne med fjederkrafttilslutning egner sig specielt til vibrationsfølsomme applikationer. Fjedrenes konstante kraft gør, at rækkeklemmerne har en høj kontaktsikkerhed uafhængigt af brugeren. Fjederkraftklemmernes tilslutningspunkter er lette at åbne med en skruetrækker. Rækkeklemmerne fås op til et tværsnit på 35 mm².

Skæretilslutning QUICKON med ledninger

Hurtig QUICKON-tilslutning QT

Lyntilslutningsteknik

Rækkeklemmerne med lyntilslutningsteknik er særligt kendetegnet ved deres patenterede skærekontakt, der kan betjenes med den pladsbesparende svingarm ved hjælp af en skruetrækker.
I kun én arbejdsgang foretages tilslutningen af isolerede, ikke-forbehandlede ledninger.
Tidsbesparelsen udgør herved op til 60 %. På grund af de tilgængelige tværsnit op til 4 mm² egner klemmerne sig til styretavleintern styrestrømsfortrådning.

COMBI-tilslutning med stik

Modulær stiktilslutning COMBI

Stikbar COMBI-tilslutning

Rækkeklemmerne med COMBI-tilslutning imødekommer maksimale og universelle krav.
Mærkestrømmen føres i klemmerne via kontaktstiften. I forbindelse med kontaktsystemet i stikket lever tilslutningsvarianten op til selv de strengeste vibrationsanskrav. Tilslutningen af COMBI-klemmerne egner sig til din automatiserede, delvist automatiserede eller manuelle fortrådning.

Boltetilslutning med ledning og bro

Robust bolttilslutning RT

Boltetilslutning

Rækkeklemmerne med boltetilslutning egner sig til tilslutning af ring- og gaffelkabelsko. Tilslutningen muliggør høje ledningsudtrækskræfter på grund af den høje kontaktkraft og de store kontaktflader. Rækkeklemmer med boltetilslutning tillader flerledertilslutning på kun et tilslutningspunkt. En anden fordel er hættemøtrikkerne, der ikke kan blive væk, i klaplågene, der kan klappes op.

Rækkeklemmesystemet til nem og hurtig opbygning af dine klemrækker
CLIPLINE complete
Vi fra Phoenix Contact ønsker at hjælpe vore kunder med at optimere processerne. Inden for styretavlekonstruktion er hurtighed, håndtering og kvalitet nogle af de vigtigste faktorer. Derfor har vi udviklet rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Dette system understøtter dig i en økonomisk opbygning af dine klemrækker.
Til brochuren
CLIPLINE complete - rækkeklemmesystemet