Prøvestiksystemer til beskyttelsesteknik og styreteknik

Prøvestiksystemer til beskyttelsesteknik og styreteknik

FAME er det innovative, modulære prøvestiksystem til måle- og testopgaver inden for beskyttelsesteknik til mellem- og højspændingskoblingsanlæg. Prøvestiksystemerne forener komplekse koblingshandlinger for funktionstest af strøm- og spændingstransformere samt udløsnings- og signalkontakter. Gennemfør de manuelle kontrolprocesser automatiseret, sikkert og tidsbesparende.

Mere information

Fordele

 • Nemt og tidsbesparende via funktionel sammenfatning af koblingshandlinger
 • Maksimal sikkerhed takket være forkontakterende og automatisk konverterkortslutning
 • Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede tilbehør
 • Pladsbesparende takket være kompakte prøvestiklister og forskudt placerede prøvestikbøsninger
 • Fleksibel pga. frit valg mellem væg- og bæreskinnemontering ved anvendelse af standardiseret CLIPLINE complete-systemtilbehør
 • Sikkerhed for brugeren takket være integreret berøringsbeskyttelse
 • Overskuelig pga. mærkning på store flader og tydeligt synlige koblingstilstande
Kontrol af beskyttelsesenhed

Kontrol af beskyttelsesenhed

Prøvestiksystemer – den rigtige løsning til enhver opgave

Stadig flere koblingsanlæg og grænseflader kræver en regelmæssig kontrol. Til tids- og omkostningsneutral udførelse af dette ekstra kontrolarbejde leverer vi nu FAME-prøvestiksystemerne.

Prøvestiksystemerne sammenfatter funktionelt komplekse sekvenser af koblingshandlinger. Systemerne sørger gennem den automatiske, forkontakterende konverterkortslutning og den integrerede berøringsbeskyttelse for din sikkerhed. Prøvestiksystemerne FAME kan opbygges modulært, hvilket gør, at du kan afpasse systemerne optimalt efter din applikation. Derudover anvender systemerne det standardiserede CLIPLINE complete-brotilbehør. På den måde kan den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres i prøvepollisten eller i prøvestikket, alt efter system.
Prøvepollisterne har forskudt placerede prøvestikbøsninger, hvilket gør dem mindre pladskrævende. Alle prøvestiksystemer giver desuden mulighed for mærkning over store flader.

Sammenlignende oversigt over prøvestiksystemer

Sammenlignende oversigt over prøvestiksystemer
 • FAME 1
  Prøvestiksystem med driftsstik og konverterkortslutning i prøvepollisten.

 • FAME 2
  Prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvestikket.

 • FAME 3 og FAME 3 SL
  Prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvepollisten.

 • FAME 3 RACK
  Prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvepollisten.

Tvungen koblingsrækkefølge for prøvestiksystemerne FAME 2 og FAME 3 RACK

Enkel prøvning takket være tvungen koblingsrækkefølge

Tvungen koblingsrækkefølge for prøvestiksystemerne FAME 2 og FAME 3 RACK i kun én blok

For at forskellige koblingsopgaver kan gennemføres i den rigtige tvungne koblingsrækkefølge, benytter prøvestiksystemerne to forskellige tilgange.

FAME 2-systemets prøvestik har tre forskellige kontaktlængder, hvorved du kan gennemføre koblingsrækkefølgen sikkert tidsmæssigt adskilt med en stikbevægelse.

Prøvestiksystemet FAME 3 RACK derimod muliggør den tvungne koblingsrækkefølge i prøvepollisten, hvorved prøvningerne kan gennemføres tidsbesparende med kun et stik. For at realisere den tvungne koblingsrækkefølge i prøvepollisterne sammensættes listen af enkeltskiver. Ved montering af listen kan du derfor vælge mellem forskellige skivetyper med forskellige koblingspunkter. S-skiven f.eks. har et sent koblingspunkt og en kort afstand til tilslutningskontakten. Det gør, at kobling sker med stor forsinkelse til sidst ved isætning. Ud over S-skiven råder systemet over M-og L-skiver. M-skiver har et forsinket og L-skiverne et tidligt koblingspunkt.

Prøvstiksystemerne FAME 1, FAME 3 og FAME 3 SL sammenfatter koblingshandlingerne i forskellige blokke, hvilket gør en tvungen koblingsrækkefølge unødvendig.

 FAME 3-funktioner

FAME 3-funktioner

Automatisk forkontakterende konverterkortslutning

FAME-prøvestiksystemerne kan hurtigt og nemt kortsluttes i forbindelse med relækontrol eller ved udskiftning af en beskyttelsesenhed. Afhængigt af systemet kortslutter du strømtransformeren med standardindlægsbroer i prøvepollisten eller i prøvestikket. På den måde sørges der for en forkontakterende signalopsplitning fremkaldt på enkel vis.

Drejegrebsmekanik for prøvestiksystemerne FAME 2, FAME 3 og FAME 3 RACK

Drejegrebsmekanik

Drejegrebsmekanik for prøvestiksystemerne FAME 2, FAME 3 og FAME 3 RACK

Prøvestiksystemernes patenterede drejegrebsmekanik er dig en hjælp, når du vil trække prøvestikket ud af prøveblokken med en regelmæssig bevægelse. Tvangslåsningen og det hermed forbundne kortvarige fasthold på de forskellige koblingssteder gør, at prøvestiksystemet tilfører en høj grad af sikkerhed for anlæg og bruger.

Når du har sat prøvestikket helt ind, låser det sikkert i prøvepollisten. Alle prøvekontakter er kontakteret i henhold til standard-prøveopstilling. Ved at dreje grebet 45° indtil anslaget kan du låse prøvestikket op. På den måde kan du trække stikket ud til mellemtrinnet. Prøvestiksystemets strømtransformerkontakter er igen forbundet med beskyttelsesenheden. Stikket oplåses først, når drejegrebet er fjedret tilbage til udgangsstilling; så kan du trække prøvestiksystemets prøvestik helt ud. De oprindelige signalforbindelser er blevet gendannet.

Fikseringsmekanik FAME 3 SL

Fikseringsmekanik FAME 3 SL

Fikseringsmekanik i prøvestiksystemet FAME 3 SL

Prøvestikket i prøvestiksystemet FAME 3 SL låser automatisk fast i prøvepollisten, når det sættes i. Prøvekontakterne er sikkert kontakterede i henhold til prøveopstilling. Når afprøvningen er afsluttet, kan du frigøre fastlåsningen ved at aktivere de orange arme. Prøvestiksystemets oprindelige signalforbindelser gendannes ved at tage prøvestikket ud.

Prøvestiksystemernes monteringsmåde: vægfastgørelse FAME

Vægfastgørelse FAME

Prøvestiksystemernes monteringsmåde

De forskellige prøvestiksystemer kan du installere på forskellige måder.

Prøvestiksystemet FAME 3 RACK skrues i en 19"-monteringsramme med skruer. Ved hjælp af FAME 3-rack-systemets modularitet er det muligt at vise prøvepollister i to højdeenheder med op til syv poler, i tre højdeenheder med op til tolv poler og i fire højdeenheder med op til 18 poler. Du kan også vælge at montere prøvestiksystemet FAME RACK direkte i udskæringer på frontplader eller styretavledøre uden for 19"-formatet.

Prøvestiksystemet FAME 3 SL derimod er udelukkende konstrueret til vægudskæringer. Systemet gør brug af to betjeningstaster, hvorved prøvestiksystemet nemt og hurtigt kan låses fast i en passende udskæring.

Systemerne FAME 1, FAME 2 og FAME 3 installeres ligeledes i udskæringer i frontplader eller styretavledøre. Herved klemmes prøvepollisterne fast i udskæringerne ved hjælp af en patenteret skruemekanik.

Ledningsføring til FAME-prøvestiksystemet i styretavledøren

Sikker ledningsføring til FAME-prøvestiksystemet i styretavledøren

Sikker kabelføring til prøvepollisterne

Prøvestiksystemer skal hyppigt være tilgængelige udefra til kontrol og betjening. Derfor monteres enheder og prøvepollister i styretavledøren inden for beskyttelses- og styreteknikken.
Med kabelføringssystemets svingarm installeres ledere, kabler og ledningsnet nemt og sikkert til styreskabsdøren eller den svingbare montageramme. Tidsbesparende, da de patenterede drejeled kan åbnes og færdigkonfektionerede kabler kan føres igennem uden brug af værktøj.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Konfigurator til de modulære prøvestiksystemer FAME

Konfigurér dine individuelle FAME-prøvestiksystemer til hurtig og enkel funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt af udløse- og signalkontakter.