Compliance

Få mere at vide om, i hvor høj grad Phoenix Contact prioriterer Compliance, og hvordan vi sikrer overholdelse.
Medarbejdere på kursus i compliance

Compliance hos Phoenix Contact

Compliance er en integreret del af Phoenix Contacts DNA og er derfor af stor betydning. Derfor rapporterer den centrale juridiske afdeling og Compliance-afdeling direkte til finansdirektøren.

Kernen i Compliance Management System er Phoenix Contact-gruppens Code of Conduct. Den gælder i alle koncernens selskaber på verdensplan. Den suppleres af foranstaltninger som f.eks. indberetningssystemet eller vores politikerklæring om loven om forsyningskædens indkøbsforpligtelser (LkSG).

Vores Compliance Management System er et vigtigt element i vores virksomhedsledelse og er forankret på verdensplan. Der er tale om meget mere end at "overholde juridiske forskrifter". Som en del af vores kultur underbygger den vores troværdighed og bidrager til at forebygge og mindske risici.

Axel Wachholz - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Finansdirektør
Folk på et kontor hilser på hinanden

Code of Conduct

Phoenix Contact-gruppens Code of Conduct udgør kernen i vores Compliance-foranstaltninger. Samtidig er den vores fælles grundlag og gælder ubegrænset for alle medarbejdere. Den er således tilgængelig i hele verden, internt og eksternt, og på forskellige sprog.

Godstog med containere

Lov om forsyningskædens indkøbsforpligtelser

Den nye lov om forsyningskædens indkøbsforpligtelser (LkSG) har været gældende for Phoenix Contact siden 1. januar 2023. Menneskerettigheder har dog altid været en central del af vores virksomhedskultur.

Vi har taget LkSG som en mulighed for at gøre vores aktiviteter endnu mere gennemsigtige i overensstemmelse med loven: Vi har derfor sammensat et tværgående team, som arbejder på en systematisk gennemførelse af LkSG på verdensplan. Vi har offentliggjort de nærmere detaljer i en politisk erklæring om LkSG. Vi har desuden revideret vores adfærdskodeks for at prioritere emnet endnu højere.

Folk på kontoret til et møde

Compliance Management System

Compliance Management System hos Phoenix Contact omfatter foranstaltninger, der sikrer overholdelse af love, retningslinjer og vores adfærdskodeks inden for koncernen. Der kan være tale om forebyggelses-, detektions- eller reaktionsforanstaltninger. Eksempler herpå er interne retningslinjer, uddannelse af medarbejdere og udbudet af rådgivning vedrørende spørgsmål fra praksis. Inkluderet er tillige tilbud om forskellige kontaktpersoner og rapporteringskanaler samt undersøgelse af Compliance-sager.

Phoenix Contact-indberetningssystem på en skærm

Indberetningssystem

Med vores indberetningssystem giver vi både vores medarbejdere og eksterne personer mulighed for at indberette oplysninger om mulige overtrædelser af loven eller interne regler.

Indberetningssystemet fungerer også som klageprocedure i henhold til §§ 8 og 9, stk. 1, i LkSG.