Løsninger til Smart Traffic

Smart Traffic Løsninger til den intelligente trafikale infrastruktur

Udfordringerne for den trafikale infrastruktur i tider med klimaforandring og globale netværk er store. Ud over at kunne sikre komforten og sikkerheden under transport skal fremtidens færdselsårer være mere miljøvenlige og bæredygtige. Tiden er inde til at bruge digitalisering og kunstig intelligens til forbedret, innovativ informationsindsamling og trafikstyring.

For effektivt at kunne styre og sammenkoble fremtidens trafik udvikler Phoenix Contact åbne og sikre systemer til land- og vandveje. Med smarte løsninger som intelligent trafikovervågning eller lysstyring til byapplikationer skaber vi grundlaget for en trafikal infrastruktur, der tænker fremad.

En kulstoffattig og mindre energiintensiv transportinfrastruktur er en nødvendig forudsætning for en klimavenlig økonomisk udvikling. Transportsektorens bidrag til opfyldelsen af ​​klimamålene er drevet af digital teknologi og intelligente automatiseringsløsninger. Lad os sammen forme Smart Traffic over hele verden.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte

Digitalisering af infrastrukturen for veje

Kvaliteten af ​​mobilitet er ofte direkte relateret til en by og regions tiltrækning af folk. Stabile stigninger i transportarbejde i stadig mere komplekse strukturer kræver smarte koncepter til vores veje. For at forbedre trafikstrømmen og bæredygtigheden på vejene tilbyder vi digitale løsninger til krævende projekter inden for trafikstyring, tunnelbygning og trafikteknisk udstyr. Herved øger vi ikke kun transportformernes energieffektivitet, men forbedrer også mobilitetskomfort og trafiksikkerhed.

Grønt lys

Trafikstyring Åbne og sikre systemer til veje, der tænker med.

CO2-emissioner, larm og øget forekomst af køer har store konsekvenser for mennesker og natur over hele verden. I fremtiden vil intelligent trafikstyring med brug af trafik- og miljødata være afgørende. En digitalt optimeret trafikstrøm øger ikke blot energieffektiviteten for transportformerne, men forbedrer også trafiksikkerheden i byen.

Hos Phoenix Contact arbejdes der på intelligente trafiksystemer, som muliggør automatiseret trafikstyring. Gennem anvendelse af sensorer samt analyse-, prognose- og informationssystemer kan vejen forbindes med trafikstyringen via et kommunikationsnetværk.

Oplyst park ved nattetide

Offentlig belysning Effektiv styring af gader og torve

Den eksisterende belysningsinfrastruktur skal leve op til nye tekniske og økonomiske udfordringer. En forhøjelse af sikkerhed og attraktivitet på gader og pladser står i centrum. Byplanlæggere satser på energi- og ressourcebesparende løsninger.

Intelligent belysningsstyring giver et enormt potentiale for energieffektivitet og sikrer en jævn og individuelt tilpasset drift af lysene. Sortimentet spænder fra elektromekaniske komponenter og styrings- og kommunikationskomponenter med integreret fjerntilslutningsteknologi til cloud-baserede lysstyringssystemer til byapplikationer.

Tunneleksperter fra Phoenix Contact står i tunnelen

Tunnelteknologi Løsninger til tunnelinfrastrukturer

Vej-, tog- og metrotunneler spiller en vigtig rolle i udviklingen af et effektivt og bæredygtigt mobilitetssystem. Store stigninger i trafikydelserne i stadig mere komplekse strukturer kræver smarte automatiseringsløsninger. Der er her fokus på urban mobilitet og sikkerhed for trafikanter.

Phoenix Contact er din pålidelige og erfarne partner ved udførelse af krævende projekter i forbindelse med tunnelautomatisering – begyndende med kontrolteknologiens centrale element, med integrering af sensorer og aktuatorer, over overspændingsbeskyttelse til et omfattende sikkerhedskoncept.

Digitalisering af vandvejene

En sikker og pålidelig udnyttelse af vandveje til skibsfart skal garanteres til hver en tid. Globalt tilgængelige vandveje kræver f.eks. pålidelig signalisering under barske omgivelsesbetingelser, sikker styring iht. maskindirektivet og intelligent forbundne anlæg. Med Smart Traffic-løsninger bliver drift og udbygning af vandveje mere transparent, mere effektiv og mere kundevenlig.

Eksperter i sikker signalering på vandveje står ved vandet

Sluseanlæg Sikker drift med signallamper og automatiseringsteknik

Sluser og bevægelige broer muliggør varetrafik på og over vandveje. For at skibstrafikken kan reagere rettidigt på forhindringer som f.eks. marineinstallationer, regulerer meget synlige signaler trafikken. På grundlag af moderne automatiseringsteknologi garanteres en sikker strøm af trafik uden yderligere forsinkelser.

Phoenix Contact har produkter og systemer til en gennemgående automatisering af signaliseringer ved vandveje. Produktprogrammet strækker sig fra den enkelte LED-lampe til brug i barske omgivelser til den komplette løsning. Med en intelligent vandtrafikstyring kan du implementere en sikker drift døgnet rundt og reducere de løbende omkostninger.

Visualisering af fortrådningen af vandvejsinfrastrukturen

Sensornetværk Bevar altid et overblik omgivelsesbetingelserne for søtransport

Ekstreme vejrforhold, såsom vedvarende tørke eller ekstrem kulde, hindrer i stigende grad skibsfarten. Tidlig påvisning og rapportering af faldende vandstand eller iskolde vandveje kan forhindre kritiske situationer. Digitale informationer understøtter beslutningen om, hvorvidt søtransporten skal afbrydes eller fortsættes.

Effektiv overvågning af miljøpåvirkninger udføres ved hjælp af egnede sensorer. Sensorerne leverer vigtige data som f. eks. vandstand og vandtemperatur. Suppleret med vejr- og klimadata, der forudsiger ændringer i vandvejenes forhold, udledes foranstaltninger via en intelligens. Ved hjælp af standardiseret netværk kan eksisterende, nye og fjerne sensorer let og bekvemt tilsluttes.

Grundlaget for kommunikation på fremtidens vandveje er dannet af sensornetværk som LoRaWAN og mobilkommunikationsstandarder som 5G – altid med en garanti for, at de høje krav til datasikkerhed og tilgængelighed overholdes.