Smart Traffic Gør transport mere effektiv og gennemsigtig – for en kulstoffattig og mindre energiforbrugende trafikal infrastruktur.

Person med smartphone og tablet foran en vandvej

Transportsektorens bidrag til opfyldelsen af ​​klimamålene er drevet af digital teknologi og intelligente automatiseringsløsninger. Lad os sammen forme Smart Traffic over hele verden.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Gadetrafik med netværk

Data ændrer vores mobilitet

Kvaliteten af ​​mobilitet er ofte direkte relateret til en by og regions tiltrækning af folk. Stabile stigninger i trafikken i stadig mere komplekse strukturer kræver mere end nogensinde smarte koncepter til vores veje og vandveje.
For at gøre mobiliteten mere effektiv bruges digitalisering og kunstig intelligens til forbedret, innovativ informationsindsamling og trafikstyring. Databaseret styring og netværk af den trafikale infrastruktur fører ikke kun til mere energieffektivitet i transportformerne, men forbedrer også mobilitetskomforten og trafiksikkerheden.

Lad os få transportinfrastrukturen til at tænke selv

Udfordringerne for den trafikale infrastruktur i tider med klimaforandring og globale netværk er store. Phoenix Contact udvikler åbne og sikre systemer til trafikstyring, tunnelbygning og trafikteknisk udstyr. Målet er en transportinfrastruktur, der tænker selv – for at optimere mobiliteten, forbedre luftkvaliteten, beskytte miljøet og undgå ulykker.

Applikationsfelter

Oplyst gade i en by om natten
Bytrafik
Oplyst tunnel
Samtale mellem to personer foran en sluse med signalanlæg
Oplyst gade i en by om natten

Den eksisterende belysningsinfrastruktur skal leve op til nye tekniske og økonomiske udfordringer. En forhøjelse af sikkerhed og attraktivitet på gader og pladser står i centrum. Byplanlæggere satser på energi- og ressourcebesparende løsninger.

Intelligent belysningsstyring giver et enormt potentiale for energieffektivitet og sikrer en jævn og individuelt tilpasset drift af lysene. Sortimentet spænder fra elektromekaniske komponenter og styrings- og kommunikationskomponenter med integreret fjerntilslutningsteknologi til cloud-baserede lysstyringssystemer til byapplikationer.

Mere om intelligent gadebelysning
Bytrafik

CO₂-emissioner, larm og øget forekomst af køer har store konsekvenser for mennesker og natur over hele verden. I fremtiden vil intelligent trafikstyring med brug af trafik- og miljødata være afgørende. En digitalt optimeret trafikstrøm øger ikke blot energieffektiviteten for transportformerne, men forbedrer også trafiksikkerheden i byen.

Hos Phoenix Contact arbejdes der på intelligente trafiksystemer, som muliggør automatiseret trafikstyring. Gennem anvendelse af sensorer samt analyse-, prognose- og informationssystemer kan vejen forbindes med trafikstyringen via et kommunikationsnetværk.

Mere om intelligent trafikstyring
Oplyst tunnel

Vej-, tog- og metrotunneler spiller en vigtig rolle i udviklingen af et effektivt og bæredygtigt mobilitetssystem. Store stigninger i trafikydelserne i stadig mere komplekse strukturer kræver smarte automatiseringsløsninger. Der er her fokus på urban mobilitet og sikkerhed for trafikanter.

Phoenix Contact er din pålidelige og erfarne partner ved udførelse af krævende projekter i forbindelse med tunnelautomatisering – begyndende med kontrolteknologiens centrale element, med integrering af sensorer og aktuatorer, over overspændingsbeskyttelse til et omfattende sikkerhedskoncept.

Mere om Digital tunnel
Samtale mellem to personer foran en sluse med signalanlæg

Globalt tilgængelige vandveje kræver f.eks. pålidelig signalisering i barske omgivelser, sikker styring iht. maskindirektivet og intelligent forbundne anlæg. Med Smart Traffic-løsninger bliver drift og udbygning af vandveje mere transparent, mere effektiv og mere kundevenlig.

Phoenix Contact har produkter og systemer til en gennemgående automatisering af signaliseringer ved vandveje. Produktprogrammet strækker sig fra den enkelte LED-lampe til brug i barske omgivelser til den komplette løsning. Med en intelligent vandtrafikstyring kan du implementere en sikker drift døgnet rundt og reducere de løbende omkostninger.

Mere om sikre signalanlæg på vandveje