By om natten med oplyste gader og ikoner for at visualisere netværk i en Smart City

Smart City Koncepter og løsninger til morgendagens intelligente by

Digitalisering og teknisk fremskridt finder vej ind i byer, kommuner og samfund og byder på koncepter til udvikling af byrum. Stadig mere brug af plads, en større trafikmængde, flaskehalse inden for forsyning- og bortskaffelse samt øget luft- og støjforurening giver byerne nye udfordringer og kræver koncepter til en intelligent infrastruktur.

Samspillet mellem teknologi, intelligente systemer og processer muliggør koncepter for fremtidens beboelige by. Med godt integreret og sammenkoblet informations- og kommunikationsteknik bidrager Phoenix Contact til den strukturerede omdannelse af byer til Smart Cities. Stol på vores applikations- og teknologikendskab, der gør Smart City-koncepter virkelige.

På vej til byer, der er mere værd at bo i Effektiv udnyttelse af alle ressourcer og data

Den digitale transformation til Smart Cities baner vejen for bæredygtige og sikre byer i fremtiden – svarende til visionen fra All Electric Society. Smart City-applikationer som bindeled mellem samfund og digitalisering spiller en afgørende rolle.

Boligområder bliver dog kun rigtig smarte gennem konsekvent netværk og brug af alle tilgængelige datakilder. Vores smarte tjenester baseret på disse data og brug af vores IoT-enheder giver dig den nødvendige datagennemsigtighed. Gennemfør omkostnings- og ressourceeffektive Smart City-projekter sammen med os. På den måde forbliver din by attraktiv for beboere og virksomheder på længere sigt.

Alt fra en enkelt leverandør til dit kommende Smart City-projekt: den universelt anvendelige Smart City Box baseret på PLCnext Technology, den cloud-baserede IoT-platform Grovez.io samt omfattende service- og softwareløsninger til dine individuelle behov. Vi rådgiver dig gerne!

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte
Video Smart City Box
Behagelige og bæredygtige boligområder med Smart City Box MovingImage

IoT-løsningen Smart City Box ​ Din nemme adgang til digitalisering

Smart City Box er et universelt element til digitalisering af by- og landinfrastruktur. Som et knudepunkt danner det grundlaget for netværk af en lang række miljøsensorer med Internet of Things (IoT) og muliggør implementering af smarte applikationer. Dette koncept indeholder en bred vifte af mulige applikationer for sine brugere, helt fra den enkle overførsel af miljøinformation og intelligent gadebelysning til AI-baseret trafikregistrering og -styring.

Logos PLCnext Technology og Fraunhofer IOSB-INA

Samarbejde og forskningsprojekter AI-baserede applikationer til byernes smarte fremtid

For at bringe fremskridt og fordele til menneskers liv og samfund udvikles der i øjeblikket talrige nye, fremtidsorienterede applikationer. I samarbejde med Fraunhofer IOSB-INA udvikler Phoenix Contact løsninger med AI-funktionalitet for fundamentalt at forbedre livsvilkår.

Et eksempel på en deep learning-applikation er køretøjsoptælling ved hjælp af optiske sensorer. Billeddataene behandles af en PLCnext Control, hardwaren til PLCnext Technology-økosystemet, og overføres anonymt til skyen. Trafikafviklingen i byen kan dermed optimeres på længere sigt.

Indsatsområder for smarte boligområder Aktivt design af fremskridt med intelligent infrastruktur

Bygninger indefra med ikoner til at visualisere en intelligent sammenkoblet bygning
By set i fugleperspektiv med ikoner til at visualisere det netværksbaserede trafiksystem i en Smart City
Vand med ikoner til visualisering af den intelligente vandstyring
Bygninger indefra med ikoner til at visualisere en intelligent sammenkoblet bygning

Smart Buildings danner en integreret del af Smart Cities. Hvis de er intelligent sammensat i netværk og integrerede i det overordnede koncept, kan bygningerne bidrage til et effektivt, stabilt og omkostningseffektivt bykoncept, f.eks. som hukommelse eller forbruger inden for energiforsyning.

Vores IoT-baserede bygningsmanagementsystem Emalytics kombinerer de centrale elementer til digitalisering af en bygning i en intelligent platform. Således muliggøres steduafhængig styring og overvågning af forskellige lokationer.

Mere om Smart Building
By set i fugleperspektiv med ikoner til at visualisere det netværksbaserede trafiksystem i en Smart City

En god luftkvalitet og en tilpasset mobilitet er grundlaget for en by, der er værd at bo i. Et færdselssystem tilpasset Smart City er et vigtigt grundlag for at bo og arbejde i byen. Målet er at beskytte miljøet, f.eks. reducere emissioner, spare ressourcer og samtidig øge sikkerheden for alle trafikanter.

Med vores systemer og løsninger kan du samle aktuelle data og tilpasse dem til byens behov med intelligente automatiseringssystemer.
Denne nyoprettede gennemsigtighed i kombination med aktiv trafikstyring eller intelligent gadebelysning er vigtige byggesten på vejen til en sikker og bæredygtig mobilitet.

Mere om Smart Traffic
Vand med ikoner til visualisering af den intelligente vandstyring

Til en smart verden hører også intelligent brug af vores mest værdifulde ressource: Vand. I moderne anlæg strømmer ikke kun vand, men også store mængder data.

Vores løsninger til Smart Water bruger informationerne og hjælper med at forbedre vandforsyning, -bortskaffelse og -brug. Ved at linke og analysere forskellige typer af data overvåges og styres komplekse og kritiske infrastrukturer på en måde, der er tæt på begivenheden, effektivt og sikkert. Ekstern information om IoT-applikationer inkluderes også med henblik på procesoptimering. Åbne og fleksible systemer giver forsyningsselskaber sikkerhed i planlægningen og sparer på ressourcerne.

Mere om Smart Water