By om natten med oplyste gader og ikoner for at visualisere netværk i en Smart City

Smart City Koncepter og løsninger til morgendagens intelligente by

Digitalisering og teknisk fremskridt finder vej ind i byer, kommuner og samfund og byder på koncepter til udvikling af byrum. Stadig mere brug af plads, en større trafikmængde, flaskehalse inden for forsyning- og bortskaffelse samt øget luft- og støjforurening giver byerne nye udfordringer og kræver koncepter til en intelligent infrastruktur.

Samspillet mellem teknologi, intelligente systemer og processer muliggør koncepter for fremtidens beboelige by. Med godt integreret og sammenkoblet informations- og kommunikationsteknik bidrager Phoenix Contact til den strukturerede omdannelse af byer til Smart Cities. Stol på vores applikations- og teknologikendskab, der gør Smart City-koncepter virkelige.

Smart City omfatter alle de applikationer, der gør en by mere intelligent og værd at leve i. Koncept til udvikling af Smart Cities er baseret på digitale teknologier og bæredygtige løsninger til forsyningsselskaber, bygninger og transport. Phoenix Contact understøtter dig i udformningen af den smarte fremtid for byerne.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

Koncepter for intelligent kobling af alle sektorer i en Smart City

Smart City er en sammenlægning af mange sektorer mht. bygninger, infrastruktur og mobilitet. Fremtidsbilledet af All Electric Society er baseret på den intelligente kobling af de enkelte sektorer. Koordineringen af ​​energiudvekslingen mellem producent og forbruger er grundlaget for en bæredygtig fremtid. Sammenkoblingen mellem en Smart City på tværs af alle sektorer kræver, ud over interaktionen mellem teknologier, intelligente systemer og processer, fremtidsorienteret automatiserings- og kommunikationsteknologi.

Bygninger indefra med ikoner til at visualisere en intelligent sammenkoblet bygning

Digitalisering af bygningsautomation

Smart Building Selvoptimerende bygninger som en integreret del af en Smart City

Smart Buildings danner en integreret del af Smart Cities. Hvis de er intelligent sammensat i netværk og integrerede i det overordnede koncept, kan bygningerne bidrage til et effektivt, stabilt og omkostningseffektivt bykoncept, f. eks. som hukommelse eller forbruger inden for energiforsyning.

Vores IoT-baserede bygningsmanagementsystem Emalytics kombinerer de centrale elementer til digitalisering af en bygning i en intelligent platform og muliggør steduafhængig styring og overvågning af forskellige ejendomme.

By set i fugleperspektiv med ikoner til at visualisere det netværksbaserede trafiksystem i en Smart City

Digitalisering af trafikal infrastruktur

Smart Traffic Det intelligent fortrådede færdelsvæsen

God luftkvalitet og passende mobilitet er grundlaget for en by, der er værd at bo i. Et færdselssystem tilpasset Smart City er et vigtigt grundlag for at bo og arbejde i byen. Målet er at beskytte miljøet, f. eks. reducere emissioner, spare ressourcer og samtidig øge sikkerheden for alle trafikanter.

Med vores systemer og løsninger kan du samle aktuelle data og tilpasse dem til byens behov med intelligente automatiseringssystemer.
Denne nyoprettede gennemsigtighed i kombination med aktiv trafikstyring eller intelligent gadebelysning danner vigtige byggesten på vej til sikker og bæredygtig mobilitet.

Vand med ikoner til visualisering af den intelligente vandstyring

Digitalisering af vand- og spildevandssektoren

Smart Water Intelligent vandmanagement

Til en smart verden hører også intelligent brug af vores mest værdifulde ressource: Vand. I moderne anlæg strømmer ikke kun vand, men også store mængder data.

Vores løsninger til Smart Water bruger informationerne og hjælper med at forbedre vandforsyning, -bortskaffelse og -brug. Ved at linke og analysere forskellige typer af data overvåges og styres komplekse og kritiske infrastrukturer på en måde, der er tæt på begivenheden, effektivt og sikkert. Ekstern information om IoT-applikationer inkluderes også med henblik på procesoptimering. Åbne og fleksible systemer giver forsyningsselskaber sikkerhed i planlægningen og sparer på ressourcerne.

Samarbejde og projekter

Phoenix Contact engagerer sig i samarbejde og forskningsprojekter omkring Smart Cities. Dermed viser vi, hvad Smart City betyder i praksis. For det er uomtvisteligt, at digitaliseringen i byen allerede i dag byder på fordele.

Logo Lemgo Digital og Fraunhofer IOSB-INA

Byen som deltagende laboratorium for digitaliseringen

Digital transformation i små- og mellemstore byer Byen som deltagende laboratorium for digitaliseringen

Ud over megabyer og metropoler kan også små og mellemstore byer drage fordel af intelligente, digitale løsninger. Derfor har Fraunhofer IOSB-INA siden maj 2018 drevet et IoT Living Lab ved navn Lemgo Digital som en åben innovationsplatform for digital transformation af små- og mellemstore byer.

Fraunhofer støttes i arbejdet af Technische Hochschule OWL og flere andre partnere samt af delstaten Nordrhein-Westfalen.
Infrastrukturen bruges af virksomheder, IoT-startups, kommuner og forskningsinstitutter til at arbejde sammen med borgerne som "hverdagseksperter" om at implementere innovative produkter og databaserede tjenester inden for mobilitet, detailhandel og miljø.

Den gamle hanseatiske by Lemgo er således et eksempel for de mere end 180 byer i mellemstørrelsen i Nordrhein-Westfalen, hvori halvdelen af alle borgerne bor i Tysklands tættest befolkede delstat. Derfor kan mange sammenlignelige kommuner i Nordrhein-Westfalen og i hele Tyskland drage fordel af Lemgo Digitals udvikling af en digital dagsorden og gennemførelsen af deres digitaliseringsprojekter.

Phoenix Contact-medarbejder skruer indvendigt på en gadelanterne

Sikker dataoverførsel fra lampe til lysstyringssystem

Projekt gadebelysning

Gadebelysning står for sikkerhed og livskvalitet i byen. Fremtidens belysning vil være intelligent for bedre at kunne tilpasse sig borgernes behov. Dette muliggør optimal tilpasning til forhold som nat, regn eller tåge. Samtidig kan der foretages justeringer mellem fodgængerfelt, i boligområder eller i gågaden.

I Lemgo Digitals levende laboratorium har Phoenix Contact moderniseret gadebelysningen i samarbejde med de kommunale forsyningsselskaber. Ved at bruge den trådløse LoRaWAN-teknologi kunne den eksisterende kabler bibeholdes. Ud over den individuelle dæmpning af lamperne kan der nu også udlæses yderligere information om lampen, f. eks. forbrugs- eller statusdata.

Ved omdannelsen til den nye teknologi forsynes masten permanent og bliver dermed infrastrukturen for yderligere sensorer, som f. eks. kamerasystemer eller miljøsensorer. Med opbygningen af ​​LoRaWAN-netværket er det nu muligt at integrere andre bysensorer, som f. eks. parkeringspladssensorer. Dette gør LoRaWAN og lampemasten til et vigtigt element i den digitale transformation.