Smart City: beboelig og bæredygtig Bevarelse af ressourcer, energibesparelser, udnyttelse af data – mestring af urbaniseringens udfordringer med løsninger og teknologier.

Illustration af netværkssammenkoblet intelligent by

På vej til byer, der er mere værd at bo i Effektiv udnyttelse af alle ressourcer og data

Den digitale transformation til Smart Cities baner vejen for bæredygtige og sikre byer i fremtiden – svarende til visionen fra All Electric Society. Smart City-applikationer som bindeled mellem samfund og digitalisering spiller en afgørende rolle.
Boligområder bliver dog kun rigtig smarte gennem konsekvent netværk og brug af alle tilgængelige datakilder. Vores smarte tjenester baseret på disse data og brug af vores IoT-enheder giver dig den nødvendige datagennemsigtighed. Gennemfør omkostnings- og ressourceeffektive Smart City-projekter sammen med os.

Samspillet mellem teknologi, intelligente systemer og processer muliggør koncepter for en fremtid i byen, der er værd at være i. Brug åbenheden i vores IoT-løsning til at fremme integreret og bæredygtig byudvikling.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

IoT-løsninger til Smart Cities Moduler til nem start på digitalisering

Prækonfigureret styretavle til Smart City-anvendelser
Mand med tablet i et vejkryds
Illustration af en intelligent forbundet by
Skærme med softwaretjenester
Prækonfigureret styretavle til Smart City-anvendelser

Ud over et bredt sortiment af komponenter indeholder Smart City Box vores universelt anvendelige element til digitalisering. Som en form for knudepunkt gør den prækonfigurerede styretavle det muligt at implementere intelligente applikationer til den bymæssige infrastruktur.

Kernen i en Smart City Box er en PLCnext Control, hardwaren til økosystemet PLCnext Technology. For at oprette eller udvide et LoRaWAN-netværk skal vores åbne LoRaWAN-gateway installeres. Moduler med AI-funktioner integreres med henblik på deep learning-anvendelser.

Mand med tablet i et vejkryds

Vi reagerer på individuelle krav med en høj grad af projektfleksibilitet. Stol på vores knowhow, og spar på IT-ressourcerne.

Vi tilbyder rådgivning og uddannelse om moderne trådløs teknologi som LoRaWAN. Derudover omfatter vores omfattende serviceprogram ydelser som idriftsættelse, engineering og integrering af software og hardware (herunder sensorteknologi) i IoT-miljøer.

Illustration af en intelligent forbundet by

Administrér alle sensorer og data centralt på vores IoT-platform. Phoenix Contact leverer et sikkert Cloud-miljø med grovez.io, som Smart City-tjenesterne kan drives på.

Det er nemt at bruge IoT-platformen takket være den intuitive webgrænseflade og dashboards. Der er heller ikke behov for dine egne IT-ressourcer, da drift og vedligeholdelse af IoT-platformen ligger hos os.

For at realisere din individuelle Smart City-applikation kan Grovez.io nemt udvides til andre kommunikationsteknologier ud over de eksisterende kommunikationsgrænseflader, f. eks. MQTT, LoRaWAN-server osv.

Skærme med softwaretjenester

Phoenix Contact tilbyder dig både standardiserede og kundespecifikke "Software as a Service"-løsninger. Enhederne kan styres intelligent via deres egen webserviceadgang, og data fra Smart City-applikationen kan visualiseres efter behov.

Takket være den åbne systemarkitektur kan du bruge softwaretjenesterne på vores IoT-platform, eller vi kan samarbejde om at integrere vores applikationsspecifikke software i din eksisterende infrastruktur.

Logos PLCnext Technology og Fraunhofer IOSB-INA

Samarbejde og forskningsprojekter AI-baserede applikationer til byernes smarte fremtid

For at bringe fremskridt og fordele til menneskers liv og samfund udvikles der i øjeblikket talrige nye, fremtidsorienterede applikationer. I samarbejde med Fraunhofer IOSB-INA udvikler Phoenix Contact løsninger med AI-funktionalitet for fundamentalt at forbedre livsvilkår.

Et eksempel på en deep learning-applikation er køretøjsoptælling ved hjælp af optiske sensorer. Billeddataene behandles af en PLCnext Control, hardwaren til PLCnext Technology-økosystemet, og overføres anonymt til skyen. Trafikafviklingen i byen kan dermed optimeres på længere sigt.