By om natten med oplyste gader og ikoner for at visualisere netværk i en Smart City

Smart City Koncepter og løsninger til morgendagens intelligente by

Klimaforandringer, den fremadskridende digitalisering og en alvorlig mangel på naturressourcer stiller byer og regioner over for nye udfordringer. Med godt integreret og sammenkoblet informations- og kommunikationsteknik bidrager Phoenix Contact til den strukturerede omdannelse af byer til Smart Cities.

Stol på vores knowhow om applikationer og teknologi, og lad os sammen realisere koncepter for en intelligent infrastruktur. På den måde forbliver din by attraktiv for beboere og virksomheder på længere sigt.

På vej til byer, der er mere værd at bo i Effektiv udnyttelse af alle ressourcer og data

Den digitale transformation til Smart Cities baner vejen for bæredygtige og sikre byer i fremtiden – svarende til visionen fra All Electric Society. Smart City-applikationer som bindeled mellem samfund og digitalisering spiller en afgørende rolle.

Boligområder bliver dog kun rigtig smarte gennem konsekvent netværk og brug af alle tilgængelige datakilder. Vores smarte tjenester baseret på disse data og brug af vores IoT-enheder giver dig den nødvendige datagennemsigtighed. Gennemfør omkostnings- og ressourceeffektive Smart City-projekter sammen med os.

Video Smart City Box
Behagelige og bæredygtige boligområder med Smart City Box MovingImage

Samspillet mellem teknologi, intelligente systemer og processer muliggør koncepter for en fremtid i byen, der er værd at være i. Brug åbenheden i vores IoT-løsning til at fremme integreret og bæredygtig byudvikling.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

IoT-løsninger til Smart Cities Moduler til nem start på digitalisering

Prækonfigureret styretavle til Smart City-anvendelser
Mand med tablet i et vejkryds
Illustration af en intelligent forbundet by
Skærme med softwaretjenester
Prækonfigureret styretavle til Smart City-anvendelser

Ud over et bredt sortiment af komponenter indeholder Smart City Box vores universelt anvendelige element til digitalisering. Som en form for knudepunkt gør den prækonfigurerede styretavle det muligt at implementere intelligente applikationer til den bymæssige infrastruktur.

Kernen i en Smart City Box er en PLCnext Control, hardwaren til økosystemet PLCnext Technology. For at oprette eller udvide et LoRaWAN-netværk skal vores åbne LoRaWAN-gateway installeres. Moduler med AI-funktioner integreres med henblik på deep learning-anvendelser.

Mand med tablet i et vejkryds

Vi reagerer på individuelle krav med en høj grad af projektfleksibilitet. Stol på vores knowhow, og spar på IT-ressourcerne.

Vi tilbyder rådgivning og uddannelse om moderne trådløs teknologi som LoRaWAN. Derudover omfatter vores omfattende serviceprogram ydelser som idriftsættelse, engineering og integrering af software og hardware (herunder sensorteknologi) i IoT-miljøer.

Illustration af en intelligent forbundet by

Administrér alle sensorer og data centralt på vores IoT-platform. Phoenix Contact leverer et sikkert Cloud-miljø med grovez.io, som Smart City-tjenesterne kan drives på.

Det er nemt at bruge IoT-platformen takket være den intuitive webgrænseflade og dashboards. Der er heller ikke behov for dine egne IT-ressourcer, da drift og vedligeholdelse af IoT-platformen ligger hos os.

For at realisere din individuelle Smart City-applikation kan Grovez.io nemt udvides til andre kommunikationsteknologier ud over de eksisterende kommunikationsgrænseflader, f. eks. MQTT, LoRaWAN-server osv.

Skærme med softwaretjenester

Phoenix Contact tilbyder dig både standardiserede og kundespecifikke "Software as a Service"-løsninger. Enhederne kan styres intelligent via deres egen webserviceadgang, og data fra Smart City-applikationen kan visualiseres efter behov.

Takket være den åbne systemarkitektur kan du bruge softwaretjenesterne på vores IoT-platform, eller vi kan samarbejde om at integrere vores applikationsspecifikke software i din eksisterende infrastruktur.

Logos PLCnext Technology og Fraunhofer IOSB-INA

Samarbejde og forskningsprojekter AI-baserede applikationer til byernes smarte fremtid

For at bringe fremskridt og fordele til menneskers liv og samfund udvikles der i øjeblikket talrige nye, fremtidsorienterede applikationer. I samarbejde med Fraunhofer IOSB-INA udvikler Phoenix Contact løsninger med AI-funktionalitet for fundamentalt at forbedre livsvilkår.

Et eksempel på en deep learning-applikation er køretøjsoptælling ved hjælp af optiske sensorer. Billeddataene behandles af en PLCnext Control, hardwaren til PLCnext Technology-økosystemet, og overføres anonymt til skyen. Trafikafviklingen i byen kan dermed optimeres på længere sigt.

VI ER DER FOR DIG
Fælles om at finde en løsning
Smart City Box kan bruges både på enkle og komplekse anvendelsesområder. Uanset om det er inden for mobilitet, infrastruktur eller ressourceeffektivitet – mulighederne er ubegrænsede.
Tag kontakt nu
To mænd under samtale om tekniske løsninger

Indsatsområder for smarte boligområder Aktivt design af fremskridt med intelligent infrastruktur

Bygninger indefra med ikoner til at visualisere en intelligent sammenkoblet bygning
By set i fugleperspektiv med ikoner til at visualisere det netværksbaserede trafiksystem i en Smart City
Vand med ikoner til visualisering af den intelligente vandstyring
Bygninger indefra med ikoner til at visualisere en intelligent sammenkoblet bygning

Smart Buildings danner en integreret del af Smart Cities. Hvis de er intelligent sammensat i netværk og integrerede i det overordnede koncept, kan bygningerne bidrage til et effektivt, stabilt og omkostningseffektivt bykoncept, f.eks. som hukommelse eller forbruger inden for energiforsyning.

Vores IoT-baserede bygningsmanagementsystem Emalytics kombinerer de centrale elementer til digitalisering af en bygning i en intelligent platform. Således muliggøres steduafhængig styring og overvågning af forskellige lokationer.

Mere om Smart Building
By set i fugleperspektiv med ikoner til at visualisere det netværksbaserede trafiksystem i en Smart City

En god luftkvalitet og en tilpasset mobilitet er grundlaget for en by, der er værd at bo i. Et færdselssystem tilpasset Smart City er et vigtigt grundlag for at bo og arbejde i byen. Målet er at beskytte miljøet, f.eks. reducere emissioner, spare ressourcer og samtidig øge sikkerheden for alle trafikanter.

Med vores systemer og løsninger kan du samle aktuelle data og tilpasse dem til byens behov med intelligente automatiseringssystemer.
Denne nyoprettede gennemsigtighed i kombination med aktiv trafikstyring eller intelligent gadebelysning er vigtige byggesten på vejen til en sikker og bæredygtig mobilitet.

Mere om Smart Traffic
Vand med ikoner til visualisering af den intelligente vandstyring

Til en smart verden hører også intelligent brug af vores mest værdifulde ressource: Vand. I moderne anlæg strømmer ikke kun vand, men også store mængder data.

Vores løsninger til Smart Water bruger informationerne og hjælper med at forbedre vandforsyning, -bortskaffelse og -brug. Ved at linke og analysere forskellige typer af data overvåges og styres komplekse og kritiske infrastrukturer på en måde, der er tæt på begivenheden, effektivt og sikkert. Ekstern information om IoT-applikationer inkluderes også med henblik på procesoptimering. Åbne og fleksible systemer giver forsyningsselskaber sikkerhed i planlægningen og sparer på ressourcerne.

Mere om Smart Water