Vindenergianlæg i grønt landskab

Vindenergi Frisk vind til dit anlæg

Barske omgivelsesbetingelser og lange livscyklusser – vindenergianlæg stiller høje krav til elektroteknikken. Vores eksperter er med deres mange års tekniske knowhow og passion for sagen fokuserede på dine udfordringer, så du kan sikre rentabiliteten af ​​dine systemer på langt sigt.

Kernen i dette består af fremragende produkter, klogt kombineret i innovative systemer. Suppleret af branchespecifikke egenskaber udvikler vi løsninger, der fuldendes af engineering-, service- og uddannelsestjenester. Få gavn af vores moderne teknik i dit vindenergianlæg – hvad enten det er til lands eller til vands.

Digitaliseringen er kommet til vindbranchen og vil fremover være en fast bestanddel heraf. Phoenix Contact har taget fat på temaet digitalisering, og vi er parate til sammen med dig at diskutere fremtidsorienterede løsninger og systemer.

Andre Köhnke - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Wind Power
Andre Köhnke

Løsninger til vindenergi

Øg din vindmølles effektivitet med produkter og løsninger fra Phoenix Contact.

Rotorblad med Blade Intelligence-teknologien

Rotorbladsovervågning med Blade Intelligence Modulær løsning for en effektiv drift

Nye teknologier og trådløse sensorer giver mulighed for en bæredygtig og effektiv vedligeholdelsesstyring samtidig med en effektiv eftermontering af ældre turbiner.

Takket være kombinationen af isregistering, lynstrømsmåling og belastningsovervågning holder vores løsning til rotorbladsovervågning Blade Intelligence altid øje med tilstanden af dine rotorblade og gør det muligt at reagere på forskellige hændelser på et tidligt stadium. Blade Intelligence fås i forskellige varianter og kan også eftermonteres og pålideligt integreres i eksisterende systemer.

Anlægsautomatisering

Phoenix Contact tilbyder intelligente løsninger, hvormed du effektivt kan automatisere både delapplikationer og hele vindmøller samt vindparker. Med styrings- og software-løsningerne fra Phoenix Contact forbliver du konkurrencedygtig og kan reagere fleksibelt på de dynamisk skiftende vilkår på markedet.

Mand med tablet foran skærme i færd med at checke anlægsoppetiden

Integrering af undersystemer Høj oppetid for dine vindenergianlæg

Øg dit anlægs oppetid gennem anvendelse af vores styringsløsning med Multicore-processor. Takket være den sparede separate databehandlingsstyring til Condition-systemer kan du reducere dine omkostninger til hardware.

Mand foran skærm ved modellering af et vindenergianlæg i Matlab Simulink

Effektiv anlægsudvikling Modelbaseret systemudvikling

Du kan lave en model af din vindmølle i Matlab Simulink og diagnosticere dine modeller, herunder udføre fejlfinding, uden Matlab-licens på vores modulopbyggede software-platform.

Software-platformen øger hastigheden i engineering-processen gennem genbrug af brugerdefinerede automatiseringsmoduler og objektorienteret programmering.

Teknologi

Takket være vores åbne styringsplatform PLCnext Technology kan du nemt integrere applikationer, der er udviklet i standardsprog, til dit overordnede system. Opdatering eller service af de enkelte moduler kan endda udføres under drift. Du bestemmer, på hvilken Core og med hvilken synkroniseret task programmets sekvenser behandles.

PLCnext Technology

PLCnext Technology er grundlaget for den nye, åbne styringsplatform fra Phoenix Contact. Den har et omfattende, afstemt produktprogram og muliggør således hurtig og pålidelig engineering. Desuden opnås en enkel tilpasning til operatørens individuelle krav gennem integrering af open source-software, apps og fremtidens teknologier.

Du kan implementere nye IoT-baserede forretningsmodeller vha. den direkte tilslutning til cloud-baserede serviceydelser og databaser.

Produkter

Phoenix Contact kan tilbyde dig innovativ automatiserings- og tilslutningsteknik til udstyring af dit vindenergianlæg eller hele din vindpark. Mange produkter er specielt udviklet til vindenergibranchen og overbeviser gennem deres særlige robusthed og smarte funktioner. I den forbindelse er brugervenlig betjening og problemfrit sammenspil en selvfølge. Se vores produktløsninger til vindenergibranchen.

Service og support til dit vindenergiprojekt

Uanset om du driver, planlægger, producerer eller vedligeholder anlæg – vores tjenesteydelser kan støtte dig på en pålidelig måde og er tilpasset dine individuelle behov.

Medarbejder under samtale vedr. styreskabsløsninger

Styreskabsløsninger til dit vindenergiprojekt Vi følger dig i de afgørende faser af dit projekt

Vores eksperter i vindenergi kan rådgive dig i alle faser af dit projekt og påtager sig alt efter behov også engineering på dit vindenergianlæg. I det uafhængige og anerkendte Phoenix testlaboratorium testes alle Phoenix Contact-komponenter til dit vindenergianlæg grundigt.

Styreskabsløsningerne designes og konstrueres efter ønskede standarder og retningslinjer. Således får du garanti for, at vores færdige løsninger lever op til den krævede industristandard.

Medarbejdere taler om serviceydelser til maskin- og anlægssikkerhed

Beskyt dit vindenergianlæg Få glæde af vores knowhow vedr. maskin- og anlægssikkerhed

Ud over komponenter til funktionel sikkerhed støtter vi dig med individuelle tjenesteydelser til sikker drift i procestekniske anlæg. Vores brancheeksperter hjælper dig produktneutralt med planlægning og gennemførelse af sikkerhedslivscyklus iht. EN 61511 samt ved PLT-beskyttelsesindretninger.

Derudover kan integration af maskiner i procesanlæg kræve, at maskindirektivet tages i brug. Her bistår vi dig med vores tjenesteydelser iht. EN 13849.

Mennesker på kursus på området for vindenergi

Kurser i vores løsninger på vindenergiområdet Workshops tilpasset dine kvalifikationer

Baseret på mange års erfaring og intensiv kontakt med kunder fra vindindustrien har Phoenix Contact udviklet et uddannelseskoncept, der er skræddersyet til dine medarbejderes behov.

Vi giver dig et individuelt tilbud, der passer til projektfasen, målgruppen og din forhåndsviden.

Medarbejder ved telefonen i forbindelse med After Sales Service

Servicenetværk til dine projekter Efter købet står vi til rådighed med vores After Sales-service

Vores After Sales-service er altid til din rådighed ved installation og idriftsættelse af vores vindenergiløsning. Med vores gratis system-hotline med 24-timers produktsupport står vi til din rådighed selv i de fjerneste regioner i verden.

I nødstilfælde stiller vi f. eks. reservedele til rådighed for dig uden for almindelig åbningstid.