Beskyttelsesrelæer til en pålidelig netbeskyttelse

Beskyttelsesrelæer

Vores omfattende produktprogram inden for beskyttelsesteknik muliggør pålidelig nettilgængelighed i spændingsområderne fra 10 kV til 110 kV. Beskyttelses- og styreenhederne kan bl.a. anvendes i enkelt- og dobbeltsamleskinner, stjerneformede, ringformede og fuldmaskede net. Her er anvendelse i isolerede, kompenserede, ufleksible og lavohmsk jordede netværk mulig.

Mere information

Kontakt os for flere informationer om produkterne

Beskyttelsesrelæer til pålidelig netbeskyttelse

Et overblik over dine fordele Digitale beskyttelsesrelæer til intelligent netbeskyttelse

  • Vidtfavnende funktionsomfang med beskyttelses-, styrings- og målefunktioner i kompakt konstruktion
  • Intuitiv betjening takket være overskuelig apparatfront og enkle parametreringsmuligheder
  • Lang levetid takket være batterifri konstruktion og et ekstremt lavt energiforbrug
  • Opfylder kravene til IT-Security iht. BDEW Whitepaper

Oversigt over vores beskyttelsesteknik Beskyttelse, overvågning og styring af elektriske netværk

Beskyttelsesrelæ apparatfront
Mand under idriftsættelse med betjeningssoftwaren DIGICOM i en koblingscentral
Åben montagekasse med beskyttelsesrelæ
Beskyttelsesrelæ apparatfront

Apparatfronterne på beskyttelsesrelæerne byder på talrige muligheder for interaktion og visualisering af aktuelle tilstande.
Displayene kan konfigureres individuelt og har tilstrækkelig plads til at vise systemgrafik, måleværditabeller og virtuelle LED'er.
Talrige navigations- og betjeningstaster muliggør enkel styring på stedet. USB-servicegrænsefladen på fronten gør det muligt at opnå forbindelse med beskyttelsesrelæet på en enkel måde.

Mand under idriftsættelse med betjeningssoftwaren DIGICOM i en koblingscentral

Betjeningssoftwaren muliggør en hurtig og enkel enhedsparametrering. Således tages der f. eks. under den trinvise idriftsættelse hensyn til afhængigheder mellem de foretagne indstillinger vha. nedtoning af inaktive valgmuligheder.
Ud over de generelle enhedsindstillinger bliver også grænsefladerne til den primære teknologi og beskyttelsesfunktionerne parametreret.
Opsætningen understøttes af I/O-matricer, men også af editorer til at oprette logik og visualisering.
Den direkte kommunikation til et styringssystem eller en overordnet styreteknik kan opnås vha. forskellige kommunikationsmuligheder.

Åben montagekasse med beskyttelsesrelæ

Vi støtter dig i digitaliseringen og med optimal om- og udbygning af dine netværk med vores omfattende program af ydelser. Med udgangspunkt i højdisponible og teknisk avancerede produkter og løsninger optimerer vi forsyningssikkerheden. Vi hjælper dig fra planlægning til realisering.

Hvilket beskyttelsesrelæ er det rigtige til mig?

Beskyttelsesrelæer i produktfamilien KOMBISAVE+ på en væg

Intelligent netbeskyttelse med KOMBISAVE+

Beskyttelsesrelæerne i produktfamilien KOMBISAVE er ideelle til brug i distributionsnettet. I koblingsanlæg med enkelt- eller dobbeltsamleskinne kan motorer, transformatorer, kabler og ledninger beskyttes.
Enhederne indbefatter en bred vifte af funktioner fra overstrømsbeskyttelse til QU-beskyttelse, afstands- og ledningsdifferentialbeskyttelse, synkroniseret kontrol og automatisk genstart.

Transformerstrømforsynet netbeskyttelse med POWERSAVE

Transformerstrømforsynet netbeskyttelse med POWERSAVE

POWERSAVE er et kompakt og effektivt beskyttelsesrelæ med et
komplet produktprogram inden for beskyttelses-, styrings- og målefunktioner. Takket være den valgfrit
integrerede powermanagement, til direkte aktivering af effektafbryderen, er
enhedsløsningen uafhængig af ekstern spændingsforsyning. Kombinationen af
energistyrings- og afstandsbeskyttelsesfunktioner gør beskyttelsesrelæet uundværligt som blackout-beskyttelse.

Beskyttelsesrelæerne i direkte sammenligning

Identificér det system til pålidelig beskyttelsesteknologi, der passer til dig, gennem nogle få handlingstrin.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Beskyttelsesfunktion
Overstrøms- og motorbeskyttelse
Udgangsbeskyttelse med afstandsbeskyttelse, jordfejlslokalisering og feltstyring
Transformerdifferentialbeskyttelse med feltstyring -
Ledningsdifferentialbeskyttelse med afstandsbeskyttelse, jordfejlslokalisering og feltstyring -
Beskyttelsesegenskaber
Integreret powermanagement (energilager, konverterstrømforsyning) -
Maksimalt antal strøm-/spændings-/sensorindgange 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Frit parametrerbare funktionstaster/indikatorer 4 / 0 3 / 2
Maksimalt antal binære ind- og udgange 22 / 23 8 / 8
Mere information
Detaljer om vores beskyttelsesrelæer
Nærmere detaljer såsom tekniske data for beskyttelsesrelæene eller informationer om betjenings- og fejlanalysesoftwaren fremgår af brochuren.
Se brochure nu
Medarbejder med laptop, der bruger betjenings- og fejlanalysesoftware