Power-to-X Sammen ind i en CO2-neutral fremtid med grøn brint

Power-to-X: vind-, solcelle- og elektrolyseanlæg

Med Power-to-X til All Electric Society

Med nøgleteknologien Power-to-X kan vedvarende energier som f.eks. vind- eller solenergi distribueres i store mængder, lagres og være tilgængelige efter behov.

Power-to-X-processen
Konvertér primærenergi til andre energikilder ved hjælp af Power-to-X-processen YouTube

Energi efter behov med Power-to-X

En del af princippet i All Electric Society er vedvarende elektrisk energi, f.eks. fra solenergi. Procestekniske processer omdanner denne energi til energi, der kan lagres. Til dette benyttes de såkaldte Power-to-X-teknologier.

Overskydende elektricitet opstår, når der er kraftig solstråling, meget vind eller overforsyning af vand i sol-, vind- eller vandkraftværker. Dette overskud bruges til at producere brændstoffer (power-to-fuel), brint og metan (power-to-gas), ammoniak og methanol (power-to-liquid) eller andre kemikalier. Inden for rammerne af All Electric Society bliver nogle af de stoffer, der fremstilles på denne måde, igen brugt til at generere elektrisk energi. De påtager sig derfor rollen som et energilager, der dæmper udsvinget i de nævnte vedvarende energier og sikrer en kontinuerlig tilførsel af energi. Sådanne teknologier til Power-to-X understøtter sektorkobling, hvorigennem el-, varme-, gas- og mobilitetssektorer er forbundet i netværk.

Ekspertsamtale "All Electric Society enabled by Power-to-X"

På Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation diskuterer vi mulighederne for et klimaneutralt samfund. Dr. Frank Possel-Dölken, Ulrich Leidecker og Mathias Füller fra Phoenix Contact er blandt deltagerne.

Få at vide hvordan vi følger med udviklingen i procesindustrien med hensyn til Power-to-X med vores digitaliseringsløsninger og innovative produkter, og hvordan "All Electric Society" bliver en realitet.

Smarte løsninger

Vores åbne og sikre digitaliseringsløsninger bliver allerede brugt i den traditionelle procesindustri. Få mere at vide om, hvor mange af vores konkrete eksempler på anvendelser der også opfylder kravene til brintindustrien.

Ecosystem PLCnext Technology

Fremtidsorienterede automatiseringssystemer

For at gøre Power-to-X-systemer fremtidssikrede er integrering af ​​nye automatiseringskoncepter påkrævet. I digitaliseringssammenhæng spiller åbenheden i automatiseringskoncepterne og brugen af ​​nye industrielle standarder en vigtig rolle.

PLCnext Technology-økosystemet danner grundlaget for vores åbenhed og vores standardiserede digitaliseringsløsninger. På denne måde kan du implementere koncepter som Open Process Automation (OPA) og integrere modulære anlægsdele i store anlæg ved hjælp af en Module Type Package (MTP). MTP fremskynder konstruktion, opbygning og idriftsættelse af anlæg. Derudover understøtter PLCnext Technology konceptet NAMUR Open Architecture (NOA). Sådan bruger du produktionsdata nemt og sikkert, optimerer løbende processer og muliggør forebyggende vedligeholdelse. Open source-platformen PLCnext Technology danner et fremtidssikret grundlag for automatisering af anlæg, der er ved at opstå. Drag fordel af særlige funktioner såsom et cloud-modem, sikkerhedsstyringer og adgang til en AppStore.

Elektrolyseanlæg

Styring og overvågning af elektrolyseanlæg

Vi muliggør overvågning, automatisering og digitalisering af elektrolysen med tilhørende processer og anlæg. Disse omfatter f.eks. vandbehandling, elektrolythåndtering, gas- og væsketanke og kølesystemer. Vi overvåger og automatiserer også kompressorer. For at sikre høj tilgængelighed også for elektrolysatorer og dermed sikre konkurrenceevne, tilbyder vi dig de nødvendige teknologier samt mange års erfaring med at udstyre kemiske procesanlæg med automatiseringsteknologi.

Når anlægsomkostningerne skal reduceres yderligere, er principper som Design to Cost vigtige, ligesom øget kapacitet er det. Derudover giver digitaliseringen andre muligheder, f.eks. brug af ​​den digitale tvilling til procesoptimering og modernisering. Den digitale transformation peger i retning af nye måder, hvorpå elektrolysatorer og andre anlæg i Power-to-X-industrien kan gøres væsentligt mere effektive og dermed deres produkter mere omkostningseffektive.

Pipelines med brinttegn

Overvågning af pipelines

Ud over rørledninger til transport af forskellige gasser har Power-to-X-industrien også brug for rørledningssystemer til forsyning af bygninger.

Vi leverer et effektivt detektionssystem, der kan detektere meget små lækager på pipelines og i øvrigt beregne den nøjagtige placering af ​​de enkelte lækager. Vores overvågningsløsning kan bruges til syntetiske olierørledninger eller syntetiske gasrørledninger samt brintrørledninger.

Brinttank

Overvågning af tanklagre

Som en del af forsyningskæden til Power-to-X bygges der flere tanklagre. Tanklagrene bruges ikke kun som mellemlager til f.eks. brint til brændselsceller. Store tankgårde ved industrianlæg leverer brint som råmateriale til power-to-gas- eller power-to-liquid-processer.

For effektiv niveaustyring tilbyder vi en bred vifte af produkter med SIL-certificeret teknologi til funktionel sikkerhed, Ex i-signaladskillere og modulære styringer. Ud over niveaustyringen er der installeret en overfyldningsbeskyttelse, som forhindrer overfyldning af tanke gennem passende ventilkoblinger.

Skib med brændstofceller

Styring og overvågning af brændstofceller og kraftvarmeværker

Kraftvarmeanlæg genererer allerede i dag elektricitet og varme ud fra naturgas. Denne naturgas kan også erstattes af grønne brændstoffer fra Power-to-X-industrien. Dermed er denne effektive proces med høj virkningsgrad gjort endnu mere klimavenlig.

En anden måde til omdannelse af grønne energikilder til elektrisk energi er brintbrændselsceller, som bliver brugt mere og mere inden for køretøjsteknik og andre applikationer.

Phoenix Contact understøtter begge koncepter med automatiserings- og digitaliseringsløsninger, f.eks. gennem vores åbne automatiseringsplatform PLCnext Technology.

Teknologier

Få mere at vide om vores åbne og sikre teknologier til en bæredygtig fremtid.

Solcellemark med vindenergianlæg
Cyber Security Icons med hånd
Mand foran et procesanlæg
Eksplosionsbeskyttelse
Solcellemark med vindenergianlæg

De nye teknologier 5G, APL, TSN og OPC UA udgør sammen fremtiden for kommunikation. Disse nye koncepter er også en del af den nye Power-to-X-industri. Kun på denne måde kan datapunkter forbindes sikkert, nemt og hurtigt.

Vi er involveret i alle vigtige standardiseringsudvalg. Der vil vi designe en ny, producentafhængig kommunikationsstandard til automatisering.

Mere om kommunikations- og overførselsteknologier
Cyber Security Icons med hånd

Installation af firewalls på et eller andet sted i den kritiske infrastruktur er ikke tilstrækkeligt til at opfylde de høje IT-sikkerhedskrav. For at minimere alle cybersikkerhedsrisici er definitionen af ​​målet for beskyttelse vigtig. Disse mål for beskyttelse er baseret på den gældende standard IEC 62443 "IT-sikkerhed til industrielle automationsløsninger".

Som certificeret ICS Security Service Provider støtter vi dig på lang sigt. Den helhedsorienterede tilgang omfatter også produktudvikling, der er rettet mod sikkerhed.

Mere om Industrial Security
Mand foran et procesanlæg

At kunne kontrollere risici er ikke kun afgørende med henblik på at beskytte miljøet og mennesker. Det er også vigtigt at vedligeholde anlæggene og dermed sikre investeringen. Ud over sikkerhedsintegritetsniveauet (SIL) spiller ydeevnen (PL) også en vigtig rolle ved brug af automatiserede sikkerhedssystemer. Decentraliserede, fleksibelt konfigurerbare løsninger såsom SafetyBridge-teknologi bliver allerede brugt i SIL3-applikationer i forskellige anvendelser. De kan integreres i styringen på en nem måde.

Drag fordel af vores sikkerhedsstyringer til komplekse applikationer, der tillader integrering i PROFIsafe- og PROFINET-netværk. Sikker nedlukning eller sikker gasdetektion og andre funktioner vedr. funktionel sikkerhed kan således implementeres uafhængigt af producenten. Derudover yder vores komponenter overspændingsbeskyttelse. Kameraer overvåger den decentrale infrastruktur og sikkerhed. Vi støtter dig også med omfattende uddannelsesprogrammer.

Mere om funktionel sikkerhed i procesindustrien
Eksplosionsbeskyttelse

Et vigtigt sikkerhedsaspekt kommer fra de brændbare gasser, der genereres, transporteres og opbevares i forbindelse med Power-to-X-applikationer. Hvis de undslipper ubemærket, kan der udvikles en eksplosiv eller giftig atmosfære. Der kræves passende sensorer og gasadvarselsanordninger for at advare personalet i sådanne tilfælde. Arbejdstrafik må heller ikke passere gennem disse områder. For at regulere trafikken forbinder vi dine lyskrydsanlæg til gasadvarselsanordningerne ved hjælp af passende overførselsteknologi.

Til kravene i eksplosionsfarlige områder med forskellige zoner tilbyder vi dig et omfattende udvalg af løsninger og produkter. Vores produkter dækker alt fra printklemmer og -tilslutningsstik over Ex-klemmer, Ex-skilleforstærkere og måleværdikonvertere til overspændingsbeskyttelse og I/O-systemer.

Mere om eksplosionsbeskyttelse

Produkter

Oplev vores eksplosionssikre, vibrations- og temperaturbestandige produkter til brintindustrien.

Pilotprojekter

Ud over overførsel af knowhow fra lignende applikationer i retning af Power-to-X-industrien er vi allerede dedikerede til specifikke, helt nye anvendelser.

Industripark

Automatisering, elektrificering og digitalisering i brintindustrien

For at øge effektiviteten af ​​et samlebånd har vi f.eks. udstyret brændstofceller med automatiseringsteknologi som en del af de første projekter. For at kunne drøfte de særlige krav til sådanne applikationer arbejder vi på pilotprojekter vedr. elektrolyseprocesser. I den forbindelse har vi påtaget os den komplette automatisering af et pilotanlæg med det formål at øge ydeevnen markant.

Kunne du tænke dig at lære mere om vores løsninger til automatisering, elektrificering og digitalisering i Power-to-X-industrien? Du er velkommen til at kontakte os.

Samarbejde

Sammen med partnere muliggør vi energi- og klimaomstillingen.

Brintmolekyler med EU-flag

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

Den europæiske platform ECH2A for brintprojekter blev grundlagt af EU i juli 2020. Målet er at fremme udviklingen og ekspansionen af ​​en brintøkonomi i Europa.

For at fremskynde udviklingen af ​​en brintøkonomi i Europa og forene implementeringen af ​​produktion, transport og distribution, samler ECH2A-alliancen aktører fra erhvervslivet, politik og civilsamfundet. De mere end 800 medlemmer omfatter europæiske industrivirksomheder, energiproducenter, investorer, NGO'er, foreninger, forskningsinstitutter samt kommuner, byer og ministerier. Sammen med ECH2A og dets partnere ønsker vi at gå sammen om at nå de klimamål, der er sat i Europa.

All Electric Society

Løsninger til elektrificering, netværk og automatisering er vores bidrag til en verden, hvor vedvarende energi til gavn for alle står til rådighed.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Tekniske løsninger til en behagelig fremtid

All Electric Society beskriver en verden, hvor elektrisk energi fra vedvarende energikilder er tilgængelig som hovedformen for energi, billig og næsten ubegrænset. Nøglen til realisering af dette er omfattende elektrificering, netsammenkobling og automatisering af alle sektorer i erhvervslivet og infrastrukturen.

Med vores smarte produkter og innovative løsninger inden for automatisering, elektrificering og digitalisering gør vi det muligt for industrien og samfundet at accelerere implementeringen af ​​denne transformation på vejen mod en bæredygtig verden.

LinkedIn-logo

LinkedIn: Process Automation Bliv en del af vores community nu!

Alt om procesindustrien og Power-to-X - både aktuelle nyheder og trends, indsigter, der er værd at vide, og spændende referencer fra hele verden. Følg os på LinkedIn nu, og bliv en del af vores community!

Personlig kontakt
Er du interesseret i tekniske løsninger, der bidrager til en fremtid, der er værd at leve i?
Kontakt os. Vi deler gerne flere ideer og oplysninger med dig om visionen om All Electric Society.
Tag kontakt nu
Samtale mellem to mænd med tablet