Fordelerblokke til fordeling af belastnings- og styrestrøm

Fordelerblokke til fordeling af belastnings- og styrestrøm

Fordeler- og tilslutningsblokkene med Push-in og skruetilslutningsteknik leveres tilslutningsklare med forskellige tværsnit, poltal, monteringsmåder og farver. Fordelerblokkene kan anvendes med det samme og kan udvides efter ønske. Således sørger de kompakte blokke for en fleksibel og økonomisk fordeling af belastnings- og styrestrømmen.

Mere information
PTFIX-fordelerblokke

PTFIX-fordelerblokke

Konfigurator for tilslutningsfærdige fordelerblokke med Push-in tilslutning

Brug vores konfigurator, og sammensæt din individuelle løsning til effektiv potentialfordeling. Med konfiguratoren kan løsninger ud fra blokvarianterne og farverne kombineres nemt og intuitivt.

Dine fordele

  • Hurtig installation takket være tilslutningsfærdige fordelerblokke med integreret brokobling
  • Høj grad af pladsbesparelse takket være minimal størrelse
  • Fleksible monteringsmuligheder takket være forskellige montageadaptere samt specielle klæbevarianter
  • Farvemæssig sammenkædning af ledning og tilslutningspunkt for intuitiv og sikker installation
  • Standardiseret tilbehør – blokkene kan udvides, kontrolleres og mærkes med CLIPLINE complete-tilbehør uden delingstab

FIX-blokke med Push-in teknologi

De brugsklare og vedligeholdelsesfrie FIX-blokke med Push-in tilslutningsteknik gør det muligt at installere dem hurtigt og nemt på trange steder. Bloksystemet består af fordelerblokke, samleblokke og multiblokke samt funktionsfordelerblokke. Blokkene fås med op til 18 tilslutningspunkter. Hvis der er brug for flere blokke, kan de enkelte produkter samles med fer og not, uden delingstab. For også at reducere lager- og logistikomkostningerne er bloksystemet kompatibelt med det standardiserede tilbehør i rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete.

Video: FIX-fordelerblokke
FIX-fordelerblokke MovingImage
PTFIX-fordelerblokke i forskellige farver

Fordeler- og samleblokke PTFIX

Fordeler- og samleblokke PTFIX

Sammenlignet med PTVFIX-fordelerblokkene er PTFIX-fordelerblokkene kendetegnede ved Push-in tilslutningen på fronten. Blokkene har en integreret bro, hvor hver blok bærer et enkelt potentiale. Denne egenskab gør fordelings- og samleblokkene ideelle til økonomisk fordeling af belastnings- og styrestrøm. Du modtager PTFIX-blokkene med 4, 6, 12 og 18 tilslutningspunkter samt enkeltplader med to tilslutningspunkter. Fordelerblokkene fås med eller uden ekstra samlet tilslutning. Hvad angår mærketværsnittet, kan du her vælge mellem 1,5, 2,5 og 4 mm². Derudover fås der også fordelingsblokke med et mærketværsnit på 10 mm². Takket være de 15 forskellige farvevarianter (10 mm² = fem farvevarianter) er det nemt at udføre en tildeling af lederne og tilslutningspunkterne efter farve.

Fordelerblokke PTVFIX med ledningstilslutning i siden

Fordeler- og samleblokke PTVFIX

Fordeler- og samleblokke PTVFIX

PTVFIX-fordeler- og samleblokkene adskiller sig fra PTFIX-blokkene hovedsageligt ved at have ledningstilslutning på siden. Push-in tilslutningen på siden kan genkendes på bogstavet "V" (vertikal) i navnet. PTVFIX-fordelerblokkene fås som fordeler- og samleblokke i tværsnit 2,5 mm² med 2, 6, 12 og 18 tilslutningspunkter. Fordelerblokkene fås i fem standardfarver. Med integreringen i online-konfiguratoren kan du bestille andre farvevarianter. Som følge heraf muliggør også PTVFIX-blokkene en farvemæssig og overskuelig sammenkædning af tilslutningspunkt og ledning.

Fordeler- og samleblokke PTFIX med Ex-godkendelse

Fordeler- og samleblokke PTFIX med Ex-godkendelse

Fordeler- og samleblokke PTFIX med Ex-godkendelse

Ud over fordeler- og samleblokkene med standardgodkendelser omfatter produktprogrammet også PTFIX-varianter med Ex-godkendelse (eksplosionsbeskyttelse). Ex-godkendelse er en vigtig del af sikkerhedsteknikken. Ex-standarden tillader, at produkter anvendes i områder, hvor brændbare stoffer, gasser og antændelseskilder kan komme i kontakt med hinanden.

Multi-blokke PTVFIX monteret på bæreskinne

Multiblokke PTVFIX

Multiblokke PTVFIX

PTVFIX-multiblokkene er de første FIX-fordelerblokke, der kan bære mere end ét potentiale. I modsætning til de andre fordelerblokke har multiblokkene ikke en integreret bro. På denne måde bærer blokkene et potentiale pr. to forbindelsespunkter. Denne egenskab gør blokkene særligt velegnede til områder som f.eks. bygningsinstallation. Du kan hurtigt og nemt tilslutte fasen, nullederen og beskyttelseslederen i én kompakt og pladsbesparende blok. Multi-blokkene bruger ligesom de andre blokke i FIX-fordelingsblokfamilien det standardiserede tilbehør i CLIPLINE-complete-systemet. Så også her kan du drage fordel af forskellige monteringstyper, en online konfigurator samt test- og mærkningstilbehør. Blokkene fås i første omgang med et mærketværsnit på 2,5 mm².

Funktionsfordelerblokke PTFIX-function

Fordelerblokke med funktionsegenskaber
Sikringsblokke SI
Funktionsfordelerblok TG
Funktionsfordelerblok MT
Funktionsfordelerblokke MTL
Fordelerblokke med funktionsegenskaber

PTFIX-funktionsfordelingsblokkene muliggør enkel integration af funktionselementer som f.eks. skilleelementer, sikringer eller komponenter. Blokkene har en integreret brokobling og fås med syv tilslutningspunkter og et mærketværsnit på 2,5 mm².

Sikringsblokke SI

Sikringsblokkene SI er forsynet med drejesikringer i stedet for skilleelementer. Med disse drejesikringer kan de enkelte fordelertilslutninger nemt sikres. I tilfælde af at de udløses, kan sikringerne udskiftes hurtigt og nemt. Ud over standardvarianten fås også blokke med signaliseringslamper til signalisering af defekte sikringer.

Funktionsfordelerblok TG

Skillegrundblokkene TG er udstyret med en standardiseret skillezone. Skillezonen gør det muligt at integrere skillestik, sikringsstik eller komponentstik. Det gør det muligt at bruge blokkene meget individuelt. Brug blokkene til at adskille eller beskytte signaler eller til at implementere dioder eller LED'er. De forskellige funktionsstik opbevares sammen med den enkelte vares tilbehør.

Funktionsfordelerblok MT

Knivskillevarianten MT er en skilleblok med integreret skillekniv. I stedet for de universelle skillezoner har denne blok en fast integreret, drejelig skillekniv. Skilleknivene i MT-varianten er særligt pladsbesparende og fastlåste. De svingbare skilleknive kun kan åbnes med en skruetrækker. Det sikrer et højt sikkerhedsniveau, da der kræves en bevidst handling for at åbne skilleknivene.

Funktionsfordelerblokke MTL

Ligesom MT-varianterne er MTL-blokkene en ren skilleblok med permanent integrerede skilleknive. Forskellen mellem de to varianter er, at skilleknivene på MTL-varianten har et vippehåndtag. Dette håndtag gør det muligt for brugeren at betjene skilleknivene uden værktøj. Til det skal MTL-varianten dog bruge mere plads oven over blokken.

Blokklemme og enhedstilslutningsblok med tilsluttede ledninger og mærkninger

Enhedstilslutningsblokke og blokklemmer

Blokklemmer med skruetilslutning

Blokklemmerne G og GE bruger den universelle skruetilslutning. Skruetilslutningen er vedligeholdelsesfri takket være det patenterede Reakdyn-princip og muliggør enkel tilslutning af flere ledere. Blokklemmernes tilslutningspunkter er i modsætning til FIX-fordelerblokkene ikke indbyrdes brokoblet. Blok GE 10/2-BA BU er en undtagelse. De andre enhedstilslutningsblokke har således individuelle potentialer ligesom FIX-multiblokkene. Enhedstilslutningsblokkene fås med mærketværsnit 4, 10 og 35 mm². Alt efter tværsnit har blokvarianterne 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 12 poler. Enhedsblokkene kan udelukkende fastgøres vha. direkte montering, altså f.eks. skrues på en montageplade. Via klemmeskruerne kan de enkelte blokke testes hurtigt og nemt.

Brug de kompakte fordelerblokke for en økonomisk fordeling af belastnings- og styrestrømmen
FIX-fordelerblokke
De tilslutningsfærdige blokke giver mulighed for hurtig montering uden manuel brokobling med en tidsbesparelse på op til 80 %. Fordeler- og tilslutningsblokke med 4, 6, 12 og 18 tilslutningspunkter samt enkeltplader med to tilslutningspunkter fås i flere farver - for en intuitiv og sikker installation.
Til brochuren
FIX-fordelerblokke

Monteringstilbehør til FIX-fordelerblokkene

Fordelerblokkene i FIX-produktfamilien kan integreres på forskellig måde i din løsning takket være forskellige montageadaptere og blokvarianter. Brug de forskellige adaptere, og fastgør blokkene enten på bæreskinnen eller direkte på montagepladen vha. flanger. Til hurtig og enkel montering fås også klæbevarianter.

Bæreskinneadapter til langsgående montering af fordelerblokkene på bæreskinnen
Bæreskinneadapter til tværgående montering af fordelerblokkene på bæreskinnen
Flange, der kan klikkes på, til direkte montering af fordelerblokke
Fordelerblokke med klæbepude til klæbemontering
Dobbelt bæreskinneadapter til pladsbesparende montage af fordelerblokke 1,5 mm²
Bæreskinneadapter til langsgående montering af fordelerblokkene på bæreskinnen

De horisontale bæreskinneadaptere fås til bæreskinnerne NS 15 og NS 35. Montering foregår ved at fordelerblokken sættes på de pågældende adapterfødder. Herefter kan blokken ganske enkelt klipses fast på bæreskinnen. Vi anbefaler brug af to montagefødder for hver særskilt blok. Dette antal kan reduceres ved sammensatte fordelerblokløsninger. Den rigtige montageadapter kan du finde i tilbehøret til de pågældende blokke. Du kan dog også vælge fordelerblokke inkl. adaptere.

Bæreskinneadapter til tværgående montering af fordelerblokkene på bæreskinnen

Den vertikale bæreskinneadapter kan monteres på NS 35- og NS 15-bæreskinnen. Montering foregår helt enkelt ved at sætte fordelerblokkene på adapteren. Adapteren klipses så fast på bæreskinnen. For at undgå, at blokkene glider ned, skal du ved monteringen sørge for, at siden med snaplåsfoden peger nedad. Den rigtige montageadapter kan du finde i tilbehøret til de enkelte blokke. Du kan dog også vælge blokke inkl. adaptere direkte i produktlisten.

Flange, der kan klikkes på, til direkte montering af fordelerblokke

Ud over bæreskinnemontering kan blokkene også monteres direkte vha. flanger, der kan klipses på. Til det formål skal flangerne tilsluttes til enderne af fordelerblokkene med en not- og fersamling. Ved længere fordelerblokrækker bør der også integreres flanger mellem fordelerblokkene. Så snart flangen er klipset på, er det nemt at skrue blokkene på montagepladen. Den rigtige flange kan du finde i tilbehøret til den pågældende blok.

Fordelerblokke med klæbepude til klæbemontering

Fordelerblokvarianterne til klæbemontering har en klæbepude på undersiden af blokken. Når disse blokke skal monteres, trækkes den beskyttende folie blot af klæbepuden. Nu kan du fastgøre blokken på forskellige overflader. Ved brug skal du være opmærksom på, at blokkene kun bliver klæbet på rene overflader. Slibning for at gøre overfladen ru eller brug af primer er ikke nødvendig. Du kan finde præcise monteringsvejledninger og information om klæbemidlet i onlineshoppen i downloadområdet for de respektive produkter.

Dobbelt bæreskinneadapter til pladsbesparende montage af fordelerblokke 1,5 mm²

Den dobbelte bæreskinneadapter klikkes på NS 35 og muliggør således pladsbesparende opbygning af flere fordelerblokke. Montering foregår ved, at fordelerblokkene sættes på de pågældende adapterfødder. Herefter kan blokkene ganske enkelt klipses fast på bæreskinnen. Vi anbefaler brug af to montagefødder for hver særskilt blok. Den rigtige montageadapter kan du finde i tilbehøret til 1,5 mm² varianterne.

Generelt tilbehør

Brotilbehør til fordelerblokke og samleblokke
Testtilbehør til fordeler- og samleblokke
Tilbehør til mærkning af fordeler- og samleblokke
Brotilbehør til fordelerblokke og samleblokke

Fordelerblokkene i FIX-familien har integreret brokobling. Takket være denne brokobling er alle fordelertilslutninger forbundet både indbyrdes og med samletilslutningen. Har du brug for mere end en fordelingsblok med 18 tilslutningspunkter, kan Push-in fordelerblokkene og samleblokkene nemt udvides med de 2-polede standardstikbroer fra CLIPLINE complete-systemet. Klips blokkene sammen med fer-og-not-samlingen. Så snart blokkene er sat sammen, er det nemt at udvide blokkene med en indlægsbro over de ydre fordelertilslutninger.

Testtilbehør til fordeler- og samleblokke

For at udføre testene så hurtigt og nemt som muligt har FIX-blokkene særlige prøvestikbøsninger til prøvestik med en diameter på 2,3 mm. Med prøvestikbøsningerne kan blokke med tilsluttede ledninger testes meget nemt. Desuden giver bøsningerne en høj grad af berøringssikkerhed under testforløbet. Fordeler- og samleblokkene er udstyret med en prøvestikbøsning pr. blok. Funktionsfordelerblokkene har til gengæld en prøvestikbøsning pr. tilslutning. Grunden til dette er, at de forskellige fordelertilslutninger kan adskilles med skillekniven og testes separat. Også ved sikringsblokken kan de enkelte tilslutninger måles separat.

Tilbehør til mærkning af fordeler- og samleblokke

Med henblik på enkel mærkning af FIX-fordelerblokkene kan blokkene mærkes med det selvklæbende mærkningsmateriale (TML eller SK). Til lige og ren mærkning har blokkene en flad markeringsrille, der er specielt designet til de klæbende mærkninger.