Push-X-teknologi

Push-X teknologien muliggør direkte ledningstilslutning af fleksible og massive ledere med eller uden terminalrør.
Push-X-teknologi
Rækkeklemme XTV6 med Push-X-teknologi

Push-X-tilslutningsteknik vha. XTV-rækkeklemmer

Push-X – the new X-perience of wiring En innovation fra Phoenix Contact

Ledningstilslutning uden værktøj på en nytænkt måde: Push-X anvendes uden undtagelse til alle ledningstyper i direkte fortrådning og dét uden værktøj og uden nogen særlig kraftanstrengelse. Kernen i denne nye teknologi er en forspændt kontaktfjeder. Princippet muliggør en tilslutning af både massive og fleksible ledere med og uden terminalrør. Selv små, fleksible ledere udløser tilslutningen. Kontaktering af ledningen foregår ubesværet ved at banke let på udløsningsfladen i enden af klemkammeret. Ved berøringen udløses mekanismen, og lederen bliver lynhurtigt og permanent kontakteret. En tilsluttet ledning løsnes lige som ved Push-in teknologien ved at aktivere den orange betjeningstast. Samtidig med at ledningen løsnes, forspændes kontaktfjederen til en ny fortrådningsproces.

Fordele ved Push-X teknologien

  • Høj grad af brugervenlighed takket være den arbejdsbesparende direkte tilslutningsteknik uden værktøj og de reducerede montagetider på grund af det fra fabrikkens side åbne klemmested
  • Hurtig installation af alle ledningstyper med og uden terminalrør – den sandsynligvis hurtigste tilslutningsteknik til fleksible ledere
  • Tydelig identifikation af ledningstilslutningen på grund af det tvangsførte betjeningselement og den akustiske kliklyd, når fjederen udløses
  • Hurtig og nem udløsning af ledningerne og forspænding af kontaktfjederen takket være det tvangsførte betjeningselement
  • Optimeret til manuel og automatiseret fortrådning

Push-X-teknologien

Gratis vareprøve
Test vores Push-X-produkter
Push-X-teknologien er ikke kun overbevisende på grund af den arbejds- og tidsbesparende fortrådning. Den har også en meget høj grad af pålidelighed. Overbevis dig selv om det fra fabrikkens side åbnede tilslutningskammer, og test vores produkter hos dig.
Bestil gratis vareprøver
Bud afleverer pakke

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

Næste niveau for alle hverdagens helte Nyt i produktprogrammet: funktionsklemmer med Push-X-teknologi

Person, der holder XT 2,5-klemmerne

Rækkeklemmer i serien XT

Rækkeklemmerne XT er de første rækkeklemmer med en Push-X-tilslutning på fronten. Ledningstilslutning på fronten giver brugeren en overskuelig og enkel fortrådning. XT-rækkeklemmerne fås i første omgang med et mærketværsnit på 2,5 mm². Sortimentet består af gennemførings-, flerleder- og fleretagesklemmer samt knivskilleklemmer og skillegrundklemmer. Da rækkeklemmerne tilhører rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete, kan skillegrundklemmerne udstyres med forskellige funktionsstik som f.eks. sikringer, komponenter eller skilleknive.

Rækkeklemmer i serien XTV

XTV-rækkeklemmerne fås i mærketværsnit 6, 10 og 16 mm², hvilket betyder, at ledertværsnit på mellem 1,5 og 25 mm² uden besvær kan fortrådes. På grund af de store ledertværsnit blev der valgt en tilslutning i siden til XTV-klemmerne (V = vertical). Baggrunden herfor er de bøjningsradier, der opstår under fortrådningen. Da de større ledertværsnit som ved f.eks.16 mm²-ledere er vanskeligere at bøje, gør tilslutning i siden fortrådningen nemmere. Desuden supplerer XTV-klemmerne produktprogrammet af fjedertilslutningsklemmer til tilslutning i siden. Dette gør det muligt for Phoenix Contact at levere en gennemgående fjederkrafttilslutning i siden af ledertværsnit på mellem 0,14 (PTV) og 185 mm² (PTPOWER).

Funktionsklemmer med Push-X-teknologi

Takket være den innovative Push-X-teknologi kan Push-X-funktionsklemmerne tilsluttes næsten uden besvær. Funktionsklemmerne omfatter konverterklemmer samt skille- og knivskilleklemmer. Ud over de generelle fordele ved Push-X tilslutningen muliggør konverterklemmerne en individuel og pladsbesparende tilpasning til alle måle- og beskyttelsesapplikationer takket være det store antal funktionsskakter. Klemmerne gør det også muligt at kortslutte strømtransformeren automatisk (se video). Ud over konverterklemmer omfatter produktprogrammet af funktionsklemmer også skille- og knivskilleklemmer. Ud over at adskille signaler muliggør de grundlæggende skillegrundklemmer også enkel implementering af forskellige funktionsstik såsom sikrings- og komponentstik.

Detaljer om fordele Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

Rækkeklemmer XTV med åbnet og lukket tilslutningskammer
Rækkeklemmer XTV med forskellige ledertyper
Ledningstilslutning ved en XTV-rækkeklemme
Løsnen af spændt ledning og forspænding af tilslutningskammer ved Push-X-tilslutning
Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete
Rækkeklemmer XTV med åbnet og lukket tilslutningskammer

Produkterne i Push-X teknologien leveres fra fabrikken med åbnet tilslutningskammer. I forbindelse med det lave niveau af ledningsforberedelse pga. de udeladte terminalrør er teknologien en af ​​de hurtigste og mest fleksible tilslutningsteknikker på markedet. Push-X er sandsynligvis den hurtigste tilslutningsteknik for fleksible ledere pga. brugen af kun én afisoleringstang. Om klemkamrene er udløst eller spændt kan ses på positionen for kontakten. Denne position gælder som optisk kontrol. Hvis den tvangsførte kontakt er lige i forhold til klemmen, er klemkammeret lukket.

Rækkeklemmer XTV med forskellige ledertyper

Med Push-X kan alle typer ledninger let tilsluttes med hurtigudløser. På grund af den lave kraft, der kræves ved indføring af ledningerne, kan både massive og fleksible ledere fortrådes direkte og uden brug af terminalrør. På grund af den tidsbesparelse, der vindes ved klargøring af ledningerne muliggør Push-X en særlig økonomisk fortrådning.

Ledningstilslutning ved en XTV-rækkeklemme

Push-X teknologien muliggør direkte og næsten kraftfri ledningstilslutning. Takket være den smarte konstruktion af klemkammeret kan ledningen føres ind til kontaktfjederens låsemekanisme uden kraftanstrengelser. Kun låsemekanismen for enden af kontaktkammeret skal aktiveres for at klemme ledningen vha. kontaktfjederen. Denne låsemekanisme omgår på en smart måde kontaktfjederens låsekraft, når ledningen sættes ind. Ledningen klemmes uden problemer.

Løsnen af spændt ledning og forspænding af tilslutningskammer ved Push-X-tilslutning

Kontaktkammeret i Push-X teknologien er hurtig og nem at åbne og spænde. Ved at trykke den orange push-kontakt ned løsnes kontaktfjederen. Så snart push-kontakten har nået slutpositionen, trykkes torsionsfjederens låsemekanisme tilbage i det indhak på push-kontakten, der er beregnet til dette formål. Med denne proces blokeres udløsningen af kontaktfjederen. Fjederen er nu forspændt til den nye fortrådning.

Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete

XTV-klemmerne med integreret Push-X teknologi er en del af rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Udover muligheden for at kombinere med de øvrige klemmer i systemet, kan det standardiserede tilbehør til klemmerne også bruges. Desuden lukker XTV-klemmerne det åbne område for fjederkraftklemmerne i siden PTV og PTPOWER. Takket være de supplerende XTV-klemmer er det nu muligt at fortråde alle ledertværsnit mellem 0,14 mm² og 185 mm² på en pladsbesparende måde.

Printkortstik med Push-X-teknologi

Printkortstik XPC 1,5

Printkortstik XPC 1,5

Et nyt bud på direkte tilslutningsteknologi – hurtig, enkel, smidig og kompatibel: printkortstik XPC 1,5 med Push-X-teknologi muliggør ledningstilslutning uden værktøj til tværsnit på op til 1,5 mm² til minimeret brug af kræfter under direkte tilslutning.

Printkortstik i serien XPC

Printkortstik i XPC-serien gør det let at forbinde dine printkort med enkeltledere, uanset om de er tynde eller tykke, massive eller fleksible, med eller uden terminalrør. Takket være betjening uden værktøj og den avancerede Push-X-teknologi er montagetiden reduceret til et minimum – klik og klar.

Den forspændte kontaktfjeder låses ved ledningens berøring og klemmer den derefter helt automatisk. Så sikkert og enkelt, at du nu også kan udføre automatiseret fortrådning. XPC er derfor en optimal løsning, når komponenter i styretavlen eller i felten skal forbindes pålideligt og med få kræfter.

Varianter til 4 mm² ledere er planlagt til XPC-serien.

Detaljer om fordele Printkortstik med Push-X-teknologi

Princippet for tilslutning af printkortstikkene XPC
Printkortstik XPC 1,5 med forskellige ledningstyper
Udløsning af tilslutningspunktet på printkortstikket XPC
Løsnen af en tilsluttet ledning ved printkortstikket XPC
Stikkompatibilitet for printkortstik XPC
Princippet for tilslutning af printkortstikkene XPC

Den innovative Push-X-teknologi gør installationen bekvem og hurtig. Som en musefælde griber en kontaktfjeder i det nye printkortstik XPC fat i ledningen og holder den sikkert fast. Den sættes ganske enkelt direkte ind i klemrummet. Så snart ledningen aktiverer kontaktfjederens udløser, næsten uden anstrengelse, skabes der med denne tilslutningsteknik en langtidsstabil klemmeforbindelse.

Printkortstik XPC 1,5 med forskellige ledningstyper

Printkortstikket XPC reducerer montagetiden til et minimum. Takket være den værktøjsfri Push-X-teknologi kan massive eller fleksible ledere med eller uden terminalrør tilsluttes direkte og sikkert i én bevægelse. Så snart ledningen løsner den forspændte kontaktfjeders fastlåsning i det nye klemkammer, skabes der en langtidssikret og pålidelig klemmeforbindelse. Automatiseret fortrådning kan også realiseres via denne tilslutningsteknik.

Udløsning af tilslutningspunktet på printkortstikket XPC

Den geniale Push-X-teknologi med en kontaktfjeder, der er forspændt som fabriksindstilling, skaber sikre forbindelser af konstant pålidelig kvalitet. Med denne tilslutningsmetode gives der via akustiske og optiske signaler en tilbagemelding om, hvorvidt kontaktfjederen er blevet udløst rigtigt. Ud over den hørbare udløsningslyd fra kontaktfjederen kan tilslutningsstikkets driftstilstand også aflæses ved hjælp af den orange udløsertasts kontrastfyldte position. Den aktuelle status for tilslutningsteknikken kan således følges.

Løsnen af en tilsluttet ledning ved printkortstikket XPC

Lige så hurtigt og direkte som ledningen blev tilsluttet i XPC-tilslutningsstikket, lige så hurtigt og direkte kan den også afmonteres igen. Ved at trykke på den orange udløsertast frigøres ledningen, og kontaktfjederen forspændes og låses samtidig i udløserpositionen. Tilslutningsteknikken er igen klar til brug, og den næste forbindelse kan udløses.

Stikkompatibilitet for printkortstik XPC

Printkortstikket XPC er kompatibelt med det omfattende COMBICON-sortiment med delingen 3,5 mm fra Phoenix Contact. XPC kan kombineres med versioner af eksisterende horisontale og vertikale grunddele. De fås til både reflow- og bølgeloddeprocesser. Det gør det nemt at skifte mellem stik med forskellige tilslutningsteknikker. XPC kan derfor anvendes som en praktisk tilslutningsteknik som et alternativ på mange anvendelsesområder.

Push-X-printkortstik tjekkes af eksperter

Produktchef Lucas Lässig fortæller i et interview, hvordan Push-X-teknologien fungerer i detaljer, og hvorfor Phoenix Contact har udviklet dette tilslutningsstik. Push-X-tilslutningsstikket gør montage meget nemmere: ved arbejde over hovedhøjde, inden for bygningsautomatisering, i støjende maskinhaller eller på kolde regnvejrsdage i solcelleanlæg.

Flere informationer og downloads

Faldtromle under en frit fald-test

Frit fald-test

Maksimal pålidelighed

Push-X-teknologien er ikke kun overbevisende på grund af den arbejds- og tidsbesparende fortrådning, men giver også en meget høj grad af pålidelighed. Denne pålidelighed vedrører ikke blot fortrådningen, men også tilstanden af klemkammeret før fortrådningen. For at garantere, at klemkamrene forbliver åbne indtil den endelige anvendelse, gennemgår vores produkter forskellige standardtests. Herunder hører bl.a.  vibrationstest til jernbaneapplikationer, en transportsimulering samt forskellige klimasimuleringer. Ud over standardtests har vi iværksat en frit fald-test. Denne test simulerer, at produkterne falder ned flere gange under installationen.

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi på en bæreskinne

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

Her kan du finde alle downloads og produktlister for rækkeklemmer med Push-X-teknologi.

Printkortstik XPC med Push-X-teknologi

Printkortstik med Push-X-teknologi

Printkortstik med Push-X-teknologi

Her kan du finde alle downloads og produktlister for printkortstik med Push-X-teknologi.