Marine og offshore Automatisér skibe og offshore-platforme pålideligt, sikkert og nemt – med Phoenix Contact som kompetent systempartner. Hos os finder du effektive og pålidelige løsninger selv til barske betingelser, som er testet iht. alle relevante skibsgodkendelser.

Containerskib i havnen

Vores innovative styrke kombineret med mange års knowhow fra konventionel skibsautomatisering er grundlaget for realiseringen af autonome og bæredygtige visioner for det fremtidsorienterede design af den globale skibsfart.

Niklas Lecker - Phoenix Contact, Business Development Manager Marine and Offshore
Niklas Lecker
Skib drevet af en drage som alternativ skibsfremdrift

Alternativ skibsfremdrift med kraft fra vinden

Bæredygtighed og Green Shipping Pionerer i forandringen af den maritime verden

Bæredygtighed er tidens emne, til lands, i luften og også på vandet. 90 % af den globale godstransport foregår ad søvejen. Skibsfart står for omkring 3 % af CO₂-udledningen.

Andelen af ​​den globale CO₂-udledning og udledningen af ​​sod, kvælstofoxider og svovldioxid gør miljøvenlig og bæredygtig skibsfart til en forudsætning for at nå nationale og internationale klimamål. IMO (International Maritime Organization) vil reducere udledningen af ​​drivhusgasser i skibsfarten med 50 % inden 2050. Strenge retningslinjer for forurenende stoffer i nationale og internationale farvande skal bidrage til dette.

Effektivitet og bæredygtighed er de udfordringer, du står over for i dag. Se afslappet ind i fremtiden med vores bæredygtige løsninger til i dag, i morgen og i overmorgen.

Skib på havet med netværkskoblede, digitale ikoner

Intelligente data danner grundlaget for fremtidssikrede og effektive løsninger

Digitalisering og Maritim 4.0 Fremtidssikret netværkskobling, automatisering og optimering

Digitalisering af skibet i alle dets faser kræver nye teknologier og løsninger, som imødekommer fremtidens krav om en mere effektiv og digital drift af skibe. Det er vigtigt også at eftermontere og digitalisere eksisterende skibe.

I tider med stigende effektivitetsmetoder og omkostningsoptimerede processer kræves der løsninger, der også vil sikre din virksomheds konkurrenceevne i fremtiden. Ud over automatiserings- og netværksteknologi finder du hos os også komplette løsninger til performance-monitoring, som ud over softwaren også inkluderer de nødvendige Security-routere og Cloud-løsninger til hele flåden. Gyldige maritime certificeringer for de relevante komponenter afrunder udbuddet fra Phoenix Contact.

Transportskib med containere på åben sø

Konventionel skibsautomation Redundant, sikker, certificeret og testet

For at sikre en jævn skibsdrift skal de maritime komponenter supplere hinanden optimalt og muliggøre effektiv styring og sammenkobling. Ud over skibets fremdrift og energiproduktionen kan også andre systemer automatiseres med produkter fra Phoenix Contact, herunder f. eks. romaskinen eller brandalarmcentret.

Til implementering af et pålideligt alarm- og overvågningssystem fås også til offshore-området redundant opbyggede netværks- og styringsløsninger.

Produkter

Mange års erfaring og branchespecifik knowhow resulterer i fremragende løsninger til din branche.

Teknologier

Vores ekspertise mht. sikker netværkskobling af din maritime applikation