Konventionel skibsautomation

Redundant, fejlsikret, testet og certificeret

Om bord på et skib kræves mange anlæg til den sikre skibsdrift. Det omfatter f. eks. skibets fremdriftssystem, energiproduktion, romaskine samt brandalarmanlæg. Hvis et af disse anlæg falder ud, kan det betyde fare for besætning og skib.
Phoenix Contact tilbyder udfaldssikrede styrings- og overvågningsløsninger til en pålidelig drift – også til barske forhold og testet samt godkendt iht. alle relevante skibsgodkendelser.

Bestil rådgivning nu
Krydstogtskib på åbent hav

Vores løsninger til skibsautomation

Stol på certificerede løsninger fra Phoenix Contact til anvendelse på og under dæk. Hvad enten det er fragtskibe, krydstogtsskibe, specialskibe, yachter eller færger: Phoenix Contact leverer skræddersyede løsninger baseret på et omfattende produktprogram. Fra enkle applikationer til komplekse systemløsninger sikrer vores produkter problemfri styring og dataoverførsel inden for alle anvendelsesområder. Uanset medium: effektive og pålidelige løsninger – også til barske betingelser og testede samt godkendte iht. alle relevante skibsgodkendelser.

Containerskib i havnen i Hamborg

Dine fordele

  • Indsamling, bearbejdning, visualisering og intelligent udnyttelse af data
  • Enkle integreringsmuligheder for alle gængse maritime kommunikationsprotokoller
  • Testet kvalitet: certificeret iht. DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 og IEC 62443

Maritime godkendelser Testet og godkendt efter alle standarder inden for den maritime industri

DNV GL-logo
ABS-logo
Ex-logo
Ror på et skib

Redundans sørger for høj fejlsikkerhed for dine Essential Services

Redundant alarmering og overvågning Øg driftssikkerheden med totalløsninger

Anlæg som skibets fremdriftssystem, energiproduktion, romaskine eller brandalarmanlæg hører til Essential Services ombord. Hvis de falder ud, kan det betyde fare for besætning og skib.
For at kunne få information om kritiske situationer rettidigt installeres der redundant alarmering og overvågning på grundlag af robust styrings- og netværksteknik. Ud over Essential Services informerer systemet også om generelle tilstande som niveau af ballastvand eller i brændstoftank samt drikkevandsforsyning.

På baggrund af den åbne automatiseringsplatform PLCnext implementeres redundante automatiseringssystemer, netværk og visualiseringer. Sortimentet fuldendes af komplette løsninger til performance-monitoring, som ud over softwaren også inkluderer de nødvendige security-routere og cloud-løsninger til hele flåden. Gyldige maritime certificeringer for de relevante komponenter afrunder vores tilbud.

Topologi redundant skibsautomation med PLCnext Control, sikkerhedskomponenter og en 3D-skibsillustration
PLCnext Control
Styringerne i PLCnext Control-familien AXC F 3152 til Axioline I/O-systemet er hurtige, enkle og robuste. Det vil sige konsekvent udviklet til maksimal performance, enkel håndtering og anvendelse i barske industrielle miljøer.
PLCnext Control
I/O-systemer
Remote-I/O-systemerne fra Phoenix Contact er egnede til alle gængse bussystemer og netværk. Registrér ind- og udgangssignaler direkte på styretavlen eller på dine anlæg og maskiner. Data- og signaltrafik overføres pålideligt – optimeret til forskellige anvendelsesområder. Til det formål kan du bruge produkter med diverse mekaniske egenskaber og funktioner.
I/O-systemer
MGuard Security-routere
Vores robuste industriroutere forbinder forskellige netværk til fjernvedligeholdelse og sikring af dit lokale netværk. Mange produkter indeholder indbyggede VPN- og firewall-funktioner. Med et meget højt sikkerhedsniveau beskytter mGuard-routere mod cyber-angreb og hærværkssoftware.
MGuard Security-routere
Maskinrum på et skib med en ingeniør

Løsninger til maskinrummet

Løsninger til maskinrummet Systemredundans for højt tilgængelig og effektiv drift af alle væsentlige systemer i maskinrummet

Til en gnidningsløs skibsdrift kræves en pålidelig styring af maskinrummet. Med redundante systemer på PROFINET-basis sørger Phoenix Contact for en sikker og yderst tilgængelig drift af motorer og anlæg. Softwaren PLCnext Engineer sikrer enkel programmering med standardsprog iht. IEC 61131 og giver de registrerede værdier fra styringen pålideligt videre til kontrolrummet.

Læsserampe med hydraulik

Automatisering af læsseramper

Tilgængelig automatisering til hydraulikken Hurtig og nem registrering af status for forskellige items

Til hurtig læsning og losning af fragt kræves en automatiseret hydraulik. Sådan undgås lange liggetider i havnen.
Derudover skal ramper altid kunne åbnes og lukkes pålideligt, så sikkerheden for menneskene om bord garanteres. Til det tilbyder Phoenix Contact dig redundante styringssystemer.

Hvad enten det er Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA eller 4-20 mA: Phoenix Contact kommer med modulære løsninger med åbne grænseflader til din opgave.
Til hækramper, luge- og rampeafdækning, døre og autodæk garanteres en højdisponibel kommunikation mellem de decentrale systemer og kontrolrummet med løsninger fra Phoenix Contact. På den måde kan samtlige systemer betjenes, uden at der skal skiftes til manuel drift i nødstilfælde.

Maskinrum på et skib

Overvågning af niveauerne i forråds- og lagertanke

Pålidelig tank- og ballastvandstyring Løsninger til niveauovervågning

Sørg for, at skibet ligger stabilt i høj sø. Den pålidelige overvågning af niveauer i forråds- og lagertanke er her uomgængelig.
Phoenix Contact har et selvstændigt system, så overfyldning af tanke undgås.

To styringsenheder danner et redundant system: En forudgående alarm ved 95 % signalerer reduktion af påfyldningsmængden. Hovedalarmen ved 98 % viser, at påfyldningen stopper.

Heave Compensation på åbent hav

Automatiseringsløsninger til Heave Compensation

Løsninger til Heave Compensation Automation i Dynamic Positioning i høj sø

Med en automatiseringsløsning på grundlag af en applikativ systemredundans opnår du, at Heave Compensation hele tiden sørger for skibets korrekte position. Det er f. eks. nødvendigt, når Dynamic Positioning ikke mere slår til pga. høj sø.
Med Security-routerne mGuard og VPN-teknologi er den adgangssikrede kommunikation i netværket sikret.

Produkter

Mange års erfaring og branchespecifik knowhow resulterer i fremragende løsninger til din branche.

Teknologier

Omfattende knowhow inden for alle relevante teknologier til din maritime anvendelse

Vi er der for dig!
Fælles om at finde en løsning!
Vi rådgiver dig gerne om dit projekt med konventionel skibsautomation, både til Greenfield- og Brownfield-anlæg.
Tag kontakt nu
Phoenix Contact-medarbejder foran et containerskib under planlægning