Medarbejdere på kraftværket Neurath

Industriel signaltilpasning

Det forgrenede netværk af ledninger inden for måle-, styrings- og reguleringsteknik i det industrielle miljø svarer til nervebanerne i menneskekroppen.
I industrielle applikationer leverer og modtager sensorer og aktuatorer et stort antal måleværdier, der pålideligt skal overføres fra felten til kontrolniveauet og tilbage.
Adskille, konvertere, filtrere, forstærke, koble – Interfaceteknik fra Phoenix Contact sørger for pålidelig signaltilpasning.

Temperaturmåling i procesindustrien

Tilpasning og beskyttelse af digitale og analoge processignaler

Ved procesautomatisering påvirkes signaloverførslen af ​​et stadig mere elektrisk aktivt miljø, dette gælder især de svage måleværdisignaler, der leveres af sensorer.
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere adskiller, konverterer, filtrerer og forstærker disse signaler.

Procesanlæg

Electronic Marshalling over for klassisk signalrangering

Ved I/O-signalrangering til standard I/O-systemer sorteres feltsignalerne på rangerniveauet efter deres signaltype og behandles via interfaceniveauet. De forbindes derefter til de signalspecifikke I/O-kort på styringsenheden. I modsætning hertil tillader I/O-signalrangering og -konvertering for universelle I/O-systemer fleksibel tildeling af kanalerne fra felten til styringen.