Arbejder i et procesanlæg

Fleksibel signalrangering til Universal I/O

Afhængig af anlæggets størrelse skal flere tusinde signaler rangeres mellem felt- og kontrolniveau for at styre en kontinuerlig proces i procestekniske anlæg.

Med Universal I/O-tilgangen på kontrolniveau opnår du allerede forbedringer i forhold til klassisk signalrangering: I stedet for blokke med 8/16/32/64 kanaler for hver type signal tilpasser du ved Universal I/O-kort de enkelte kanaler til den nødvendige funktion vha. software.

Fleksibel signalrangering fra felt til styring

Ved opbygning med Universal I/O-systemer i intelligente decentrale montagekasser opnås afgørende fordele:
Et standardprodukt, der kan tilpasses alle anvendelser

  • Forprøvede montagekasser med en international godkendelsespakke
  • Besparelse af signal- og rangertavler
  • Eliminering af stamkabler og kabelveje
  • Tydelig reduktion i antallet af klempunkter

Interface og rangerniveau skal også være fleksible

Konventionelle løsninger, som f. eks. Interface-moduler, der er monteret på bæreskinnen, er dog betinget af, at den nøjagtige signaltype skal være kendt på et tidligt tidspunkt. Desuden skal signalrangering finde sted igen for at føre feltsignalerne til de enkelte funktionsblokke, f. eks. til relæer til digitale udgangssignaler.

Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling holdt i hænder

Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling

Fuld fleksibilitet på interface- og rangerniveau

Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling er specielt udviklet til anvendelse i universelle I/O-systemer. Løsningen byder på interface- og rangerniveau på den samme fleksibilitet som Universal I/O-systemer på I/O-niveau.

Systemet består primært af tre moduler:

  1. Grunddelen anbringes på standardbæreskinnen, heri isættes feltfortrådningen, og den sørger via tilslutningsstik for tilslutningen til I/O-systemet.
  2. Det andet modul er det såkaldte Input-Output-Accessory (IOA), som udfører den egentlige grænsefladefunktion.
  3. Et systemkabel forbinder basiselementet med det universelle I/O-system.

Den decentrale montagekasseløsning

Den ufleksible opbygning af Marshalling-, interface- og I/O-niveau i det centrale kontrolrum brydes af Universal I/O-tilgangen. Intelligensen flytter sig nærmere på processen i felten. Universal Remote Cabinets er en kompakt og standardiseret løsning. Det fleksible I/O-rangersystem varetager her signalrangering og -bearbejdning.

Diagram: Decentral montagekasseløsning

Decentral montagekasseløsning

Alt til din Universal-I/O-montagekasse Universal Remote Cabinet

Foruden Marshalling- og interface-løsninger tilbyder Phoenix Contact som mangeårig partner inden for procesindustrien også andre komponenter og serviceydelser til dine montagekasseløsninger.

Interaktivt Image Map: Komponenter til din remote-montagekasse
Universal I/O-moduler
Enkel tilkobling til de på markedet gængse Universal I/O-moduler.
Strømforsyninger med maksimal funktionalitet
QUINT POWER for maksimal anlægsoppetid.
Fleksibelt I/O-rangersystem
Gør Universal I/O virkelig universel anvendelig med det fleksible I/O-rangersystem.
Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken
Effektive beskyttelsesenheder med lave beskyttelsesniveauer yder en optimal beskyttelse til dine MSR-applikationer.