Analog signalbehandling i ikke-egensikre anvendelser

Analog signalbehandling i ikke-egensikre anvendelser

I elektrotekniske anlæg kan elektromagnetiske eller højfrekvente støjpåvirkninger i væsentlig grad påvirke overførslen af ​​de ofte følsomme måleværdisignaler. Det gælder især de svage signaler, som leveres af sensorer.
Med vores skilleforstærkere og måleværdikonvertere kan du afvikle alle opgaver inden for fejlfri signaloverførsel, fra sensor- til kontrolniveau.

Skilleforstærker MINI Analog Pro med stikbar tilslutningsteknik tilsluttes i styretavle

Skilleforstærker MINI Analog Pro med stikbar tilslutningsteknik

Fejlfri signaloverførsel og enkel håndtering Fordele

  • Moderne koblingsteknologier, med en maksimal afvigelse på op til 0,05 %
  • Hurtig klar til brug på stedet takket være produkter, der er færdigkonfigureret til din anvendelse på fabrikken
  • Trinvis idriftsættelse eller vedligeholdelse af applikationen takket være stikbare tilslutningsklemmer med skillefunktion
  • Enkel, afbrydelsesfri multimeterstrømmåling via integrerede servicestik
  • Basiskonfiguration over DIP-switch samt udvidet konfiguration og overvågning med software eller MINI Analog Pro-app
Højkompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro i en styretavle

Højkompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro

Procesværdioptagelse uden fejl

Især i procestekniske anlæg er sensor- og kontrolniveauerne forbundet med hinanden med nogle til dels meget lange kabler. Det indebærer en stor risiko for negativ påvirkning af målesignalerne. Som følge heraf forekommer afvigelser, der kan have betydelige effekter på hele målekæden. Det kan afhjælpes med skilleforstærkere og måleværdikonvertere, her fra produktfamilien MINI Analog Pro.

Gennemstrømningsovervågning og signalering med 4-vejs-skilleforstærker

Den frit justerbare 4-vejs-skilleforstærker med koblingsudgang gør det muligt for dig at parametrere din applikation individuelt. Transistorudgangen fås som en kontakt med en grænseværdi, f. eks. til styring af signalenheder. Du kan konfigurere otte forskellige koblingsprocedurer.

Billede af applikationseksempel: Gennemstrømningsovervågning og signalering med 4-vejs skilleforstærker

Gennemstrømningsovervågning med 3-vejs skilleforstærker

3-vejs skilleforstærkeren med fast indstillede værdier er et prisoptimeret alternativ i standardanvendelser med mange kanaler.

Billede af applikationseksempel: Gennemstrømningsovervågning med 3-vejs skilleforstærker

Niveauovervågning med forsyningsskillemodul

Forsyningsskillemodulet forsyner transmittere i periferien og skiller indgangssignalet galvanisk fra udgangssignalet. Anvend enheden både i skilleforstærkerdrift og forsyningsskilledrift.

Takket være det HART-transparente forsyningsskillemodul er det også muligt at parametrere og overvåge enhederne i felten med HART.

Billede af applikationseksempel: Niveauovervågning med forsyningsskillemodul

Niveauovervågning med grænseværdiomskifter

Ved hjælp af frekvenskonverteren med grænseværdifunktionalitet kan du registrere og overvåge analoge signaler fra 0 til 24 mA eller fra 0 til 12 V.
På udgangssiden er det muligt med frekvenssignaler mellem 0 og 11 kHz eller PWM-signaler fra 0 til 100 %. Derudover kan udgangen også benyttes som koblingsudgang, således at to koblingsniveauer kan indstilles separat.

Billede af applikationseksempel: Niveauovervågning med grænseværdiomskifter

Trykovervågning med passiv-skilleforstærker

Med den udgangssløjfeforsynede måleværdikonverter har du ikke brug for yderligere hjælpestrøm, da den forsynes af strømsløjfen fra et aktivt analogt indgangsmodul. På indgangssiden kan du tilslutte signaler fra 2 til 40 mA eller fra 50 mV til 30 V.

Billede af applikationseksempel: Trykovervågning med passiv-skilleforstærker

Temperaturmåling over modstandstermometer med temperaturmåleværdikonverter

Den frit justerbare temperaturmåleværdikonverter gør det muligt for dig at tilslutte modstandstermometre og modstandsfjerngivere i 2-, 3- og 4-leder tilslutningsteknik. De individuelle temperaturmåleværdier konverteres til et lineært og frit indstilleligt strøm- eller spændingssignal.
Det er muligt at tilslutte yderligere sensorer (mV-signaler) ved hjælp af en kendelinje, som du selv kan definere (modstandstermometer, f. eks. PTC/NTC). Dette giver en høj grad af fleksibilitet.

Billede af applikationseksempel: Temperaturmåling over modstandstermometer med temperaturmåleværdikonverter

Temperaturmåling over termoelement med temperaturmåleværdikonverter

Den frit justerbare temperaturmåleværdikonverter gør det muligt at tilslutte forskellige termoelementer. De individuelle temperaturmåleværdier konverteres til et lineært og frit indstilleligt strøm- eller spændingssignal.
Det er muligt at tilslutte yderligere sensorer (mV-signaler) ved hjælp af en kendelinje, som du selv kan definere. Dette giver en høj grad af fleksibilitet.

Billede af applikationseksempel: Temperaturmåling over termoelement med temperaturmåleværdikonverter

Potentiometermåling med måleværdikonverter

Den konfigurerbare potipositionsmåleværdikonverter med automatisk potentiometergenkendelse bruges til tilslutning af potentiometre fra 0 ... 100 Ω til 0 ... 100 kΩ. De individuelle positionsværdier konverteres til et lineært og frit indstilleligt strøm- eller spændingssignal.

Billede af applikationseksempel: Potentiometermåling med måleværdikonverter

Eksempler fra praksis

Pumpekraftværket i Waldshut
Centrifugalseparation og pasteurisering
Vindmøllepark på havet
Pipeline raffinaderi
Bassin ved kloaknetværksbedrift
Farmaceutisk procesindustri
Pumpekraftværket i Waldshut

Et typisk eksempel fra energiproduktion er behandling af temperatursensorsignaler til overvågning af turbine-, generator- og akseltemperatur, f. eks. i vandlagringsanlæg:
Nøjagtig temperaturregistrering er afgørende for driften af ​​et vandkraftværk: Det beskytter anlægget mod for tidlig nedslidning og mod skader og udfald pga. øget friktion. Dette registreres via temperaturen.

Centrifugalseparation og pasteurisering

Inden for maskin- og anlægskonstruktion overvåges ofte omdrejningshastigheder på motorer, f. eks. separatorer, vha. omdrejningstalsmålere.
En separator opdeler stoffet i sine bestanddele med centrifugalkraft. Her skal motorens og tromlens rotationshastighed overvåges.
MINI Analog Pro-skilleforstærkere og måleværdikonvertere konverterer det digitale signal fra de induktive sensorer, der bruges til applikationen, til et analogt udgangssignal og forbereder det til styringen.

Vindmøllepark på havet

Ved vindenergiproduktion i offshore-anlæg bruges sensorer, der genererer følsomme signaler i mV-området. Eksempler på dette er overvågning af rotorblade i forhold til ekspansion eller tilisning.
Signalerne registreres, konverteres og overføres til en digital kommunikationsprotokol af MINI Analog Pro-skilleforstærkere og måleværdikonvertere.

Et klassisk eksempel inden for skibsbygning er temperaturovervågning af motorer.

Pipeline raffinaderi

Typisk for disse anvendelser er måling af olietemperatur i en pipeline.
Til det formål er temperatursensorerne monteret direkte på rørledningen. Sensorsignalet bliver registreret af vores temperaturmåleværdikonverter, passende konverteret og overført til PLC'en.

Bassin ved kloaknetværksbedrift

For driften af kloaknetværket er det vigtigt, at bassinkapaciteten overvåges. Her anvendes primært 2-leder niveausensorer, som forsynes af forsyningsskillemoduler. Samtidig registrerer forsyningsskillemodulet sensorsignalerne, adskiller dem galvanisk og overfører dem i forstærket form til styringen.
Et andet eksempel er flowmåling på forsyningsledningerne fra kloaksystemet til rensningsanlægget. Registreringen udføres af elektromagnetiske flowmålere (MID'er), som er forbundet til styringssystemet med UI-skilleforstærkere og måleværdikonvertere.
Her er HART-signalet en udbredt kommunikationsstandard.

Farmaceutisk procesindustri

I farmaindustrien skal alle procesdata overvåges hele tiden. Hertil hører f. eks. tryk, temperatur, gennemstrømning og omdrejningstal. Desuden skal ventiler og andre aktuatorer styres. I det sikre område adskiller, konverterer, forstærker og filtrerer skilleforstærkere og måleværdikonvertere signalerne, evaluerer dem og styrer aktuatorer.
Et eksempel herpå er flowmåling og -styring i doseringsanlæg.