Netstøjfilter eller netfilter til begrænsing af støjspænding

EMC-filter for en sikker spændingsforsyning

EMC-filtre begrænser højfrekvente støjspændinger og -strømme, som opstår gennem materiel i normal drift og under tilstande med fejl. Med vores EMC-filtre kan du sikre en problemfri drift i omgivelser, der er udsatte for fejl.

Mere information

Dine fordele

 • SFP2: Effektiv beskyttelse mod højfrekvente fejl og transiente overspændinger takket være overspændingsbeskyttelseskoblinger, der virker på ind- og udgangssiden af filteret
 • Brugervenlig takket være enkel montering og installation, med Push-in eller skruetilslutningsteknik efter eget valg
 • FIL: Forbedret filtervirkning og EMC-optimeret installation takket være ekstra PE-klemmer til separat tilslutning til den lokale potentialudligning
 • Pladsbesparende og omkostningseffektiv takket være montage på bæreskinne
 • Pålidelig og sikker drift af anlægget gennem reduktion af højfrekvente, ledningsrelaterede fejl

Nye produkter

EMC-filter i kunststofhus med ekstra PE-tilslutningspunkter
EMC-filter TTC-SFP med integreret overspændingsbeskyttelse til MSR-anvendelser

EMC-filter for problemfri drift af anlægget

Bedre filtereffekt på grund af ekstra PE-tilslutningspunkter

FIL giver effektiv beskyttelse mod højfrekvensinterferens. Ekstra PE-tilslutningspunkter forbedrer filtreringseffekten for højfrekvente forstyrrelser mellem de aktive ledninger og jordpotentialet for filtre i kunststofhuse.

Her er de vigtigste egenskaber

 • Generelt anvendeligt EMC-filter
 • installation på bæreskinnen
 • Kapslingsklasse IP20
 • Produktvarianter med Push-in og skruetilslutning

Her er fordelene

 • EMC-optimeret installation takket være ekstra PE-tilslutningspunkter
 • Forbedret filtreringseffekt på grund af flere tilslutninger til beskyttelsespotentialudligning
 • Nem og fleksibel montering takket være hurtig fastgørelse på bæreskinnen og Push-in tilslutningsteknik

EMC-filter til MSR-anvendelser

Smalle filtre med integreret overspændingsbeskyttelse

Det neue, universelt anvendelige netstøjfilter TTC-6-SFP… begrænser og filtrerer højfrekvente fejl på signalledninger. Derudover afledes overspænding pålideligt.

Her er de vigtigste egenskaber

 • Reduktion af HF-fejl og beskyttelse mod overspænding
 • Enkel installation på bæreskinnen
 • Push-in tilslutningsteknik
 • Smal konstruktion: 6 mm

Her er fordelene

 • Øget signalkvalitet takket være reduktion af højfrekvent interferens
 • Beskyttelse mod højfrekvent interferens og overspænding med blot én enhed
 • Pladsbesparende installation takket være smal modulbredde

Anvendelsesområder for EMC-filtre

Frekvensomformere, koblingsnetdele eller drivere til belysningssystemer er hyppige kilder til interferens i energinetværk. En del af EMC-fejlene mindskes direkte ved fejlkilden med specielle filterkoblinger. Den resterende interferens kan dog spredes og forstærkes via forsynings- og styringskablerne. Dette kan føre til uforudsigelige påvirkninger af styringer, strømforsyninger eller sensorer og aktuatorer. Vores filtre begrænser fejlene allerede før støjofferet, eller de sarte periferiapparater.

Frekvensomformere, styreenheder og målere
Koblingsnetdel
LED-driver
Vekselstrømretter med variabelt omdrejningstal

Universelt anvendelige EMC-filtre

Produktanimation: EMC-løsninger fra Phoenix Contact
EMC-løsninger fra Phoenix Contact MovingImage
EMC-filter med integreret overspændingsbeskyttelse mod fejl i sinusbølger

EMC-filter med integreret overspændingsbeskyttelse type 2

Dobbelt beskyttelse

De gængse filtre beskytter kun mod højfrekvente fejl, ikke mod overspændingsimpulser. For at opnå en effektiv beskyttelse er det også nødvendigt med ekstra overspændingsbeskyttelseskomponenter. SFP2-filtre tilbyder effektiv beskyttelse mod overspændinger og HF-interferens ved hjælp af et overspændingsbeskyttelseskobling, der beskytter både indgangs- og udgangssiden af ​​filtret.

Hånd fastgør EMC-filter på bæreskinne

Fastgør, tilslut, færdig – med Push-in eller skruetilslutning efter ønske

Enkel og fleksibel installation

Takket være den nemme montage på bæreskinnen og den variable tilslutningsteknik bliver brugen af filteret i styretavlen let som en leg. Ved tilslutning af netstøjfilter kan du vælge mellem den hurtige Push-in tilslutningsteknik eller den veldokumenterede skruetilslutning.

EMC-filter med ekstra PE-tilslutningspunkter

Ekstra PE-tilslutningspunkter forbedrer filtervirkningen for filteret i kunststofhuset

EMC-optimeret installation

Tilslutningen af netstøjfilteret til den lokale beskyttelsespotentialudligning udføres med ekstra PE-tilslutningspunkter. Derved forbedrer du filtervirkningen ved højfrekvente fejl mellem de aktive ledninger og jordpotentialet. Således opnås der også ved EMC-filtre i kunststofhuset en EMC-optimeret installation og en forbedret beskyttelsesvirkning.

Overblik over filterets egenskaber

Interaktivt Image Map: EMC-løsninger fra Phoenix Contact
Smal konstruktion
EMC-filtrene TTC-6-SFP... har en smal konstruktion med kun 6 mm modulbredde, og derfor er de velegnede til beskyttelse af MSR-applikationer.
Smal konstruktion
Variabel tilslutningsteknik
Produkterne i familien FIL... byder på varianter med skrue- og Push-in tilslutning.
Variabel tilslutningsteknik
Ekstra PE-tilslutningspunkter
De ekstra PE-tilslutningspunkter til separat tilslutning til den lokale potentialudligning giver en forbedret beskyttelsesvirkning for filtre i kunststofhuset.
Ekstra PE-tilslutningspunkter
Fjernmelding
Fjernmeldingstilslutningen muliggør integrering af produkter i familien SFP2... i et overvågningssystem. Tilstanden for den integrerede overspændingsbeskyttelse overvåges.
Fjernmelding
Metalhus
Produkterne i familien SFP2 har et EMC-optimeret metalhus.
Metalhus
Statusvisning
Statusvisningen viser status for den integrerede overspændingsbeskyttelse. Hvis visningen lyser grønt, fungerer beskyttelsen mod overspænding.
Statusvisning
Filter og overspændingsbeskyttelse
Produktfamilien SFP2 yder en effektiv overspændingsbeskyttelse type 2 på ind- og udgangssiden af filteret.
Filter og overspændingsbeskyttelse