Bæredygtighed

Vi står for bæredygtig handling og forvaltning En oversigt over emnerne dekarbonisering, ressourcebeskyttelse og socialt engagement kan findes i bæredygtighedsrapporten.
Grønt landskab set i fugleperspektiv
Byggestenene i bæredygtig virksomhedsledelse

Vores bæredygtige handlinger

Som en industriproducerende virksomhed er vi opmærksomme på vores ansvar i forhold til bæredygtighed. Derfor tilpasser Phoenix Contact sine forretningsmodeller til bæredygtig forretning.

Vi handler i overensstemmelse med ESG-kriterierne og overvejer økologiske (E for Environmental), sociale (S for Social) og økonomiske aspekter i lige høj grad og bringer dem i overensstemmelse med lovkrav og sociale krav (G = Governance) – alt sammen med henblik på bæredygtig virksomhedsforvaltning.

Gode ideer til fremtiden
Globale bæredygtighedsprojekter
Der findes gode idéer til at gøre morgendagens verden lidt bedre sammen.
Til projekterne
Vindmøller foran et grønt landskab
Montage af et fotovoltaisk tilslutningsstik

Energi

Energi er nøglen til en bæredygtig verden og en vigtig løftestang for os til at handle endnu mere bæredygtigt.

Med succes: Vi hos Phoenix Contact er allerede CO₂-neutrale i energiforsyningen på alle lokationer! Vi kompenserer for uundgåelige restemissioner ved at investere i internationale klimabeskyttelsesprojekter. Vi arbejder imidlertid på konsekvent at reducere vores emissioner og vores energibehov. Som en del af vores solcelleoffensiv producerer vi solenergi på flere og flere lokationer i verden ved hjælp af nye teknologier. Hvor og når dette ikke er tilstrækkeligt, leverer vi grøn elektricitet fra netleverandører.

Bi på en blomst

Miljøbeskyttelse og bevarelse af ressourcer

Som produktionsvirksomhed har vi en forpligtelse til at bruge ressourcerne så bevidst som muligt. Gennem anvendelse af genbrugsmaterialer og udvikling af smarte genbrugskoncepter forsøger vi løbende at maksimere ressourcebesparelsen trin for trin. Det samme gælder for brugen af miljøvenlige materialer i vores emballage.

For at spare værdifulde ressourcer som f.eks. vand eller undgå brugen af farlige stoffer kontrollerer vi generelt alle arbejdstrin og produktionsprocesser for at se, hvordan vi kan optimere dem og gøre dem mere effektive. I den forbindelse er vores vigtigste mål at etablere en effektiv cirkulær økonomi, som er økologisk og økonomisk fordelagtig for alle.

Godstog kører gennem landskabet

Bæredygtige forsyningskæder

Vi er både partnere med vores kunder og partnere med de virksomheder, der leverer til os. Sammen arbejder vi på at producere smartere, optimere værdikæden og holde produkterne i kredsløbet så længe som muligt. Der er allerede iværksat mange projekter og processer for konsekvent at reducere energiefterspørgslen og forbedre ressourceeffektiviteten blandt alle interessenter. I den forbindelse har vi også fokus på gennemførelsen af loven om forsyningskædens indkøbsforpligtelser (Supply Chain Sourcing Obligations Act).

Medarbejdere i bæredygtig produktion og fremstilling

Bæredygtig produktion og fremstilling

Bæredygtighed er baseret på konsistens og kontinuitet: Vi er opmærksomme på bæredygtighed i alle procestrin for vores produkter og løsninger – fra udvikling til produktion over logistik til genbrug. Holdbarhed, reparation i stedet for komplet udskiftning samt genbrug – det er blot tre af de mange produktegenskaber, som vi fokuserer mere og mere på. Og altid i overensstemmelse med vores kunders ønsker og krav.

Fremover vil vi overveje livscyklusvurderingen af vores produkter i vores Product Environmental Footprint (PEF), som vi vil bruge som rapport om vores produkter fra 2023. Med PEF skaber vi således maksimal gennemsigtighed – f. eks. om et produkts CO₂-emissioner i løbet af hele dets livscyklus. På denne måde støtter vi hver enkelt kunde i at træffe bæredygtige beslutninger selv. Samtidig tager vi vores partnere og leverandører på ordet for at acceptere bæredygtighed som et afgørende kriterium for det fremtidige samarbejde.

Visning af data på en gennemsigtig måde
Økologisk fodaftryk
Et produkts indvirkning på miljøet vises ved produktets miljømæssige fodaftryk – kendt som PEF.
Mere om Footprint
Twin Design-fodaftryk
Medarbejdere fra Phoenix Contact i samtale

Social bæredygtighed

Som familievirksomhed har vi altid betragtet bæredygtighed ud fra et socialt perspektiv. Derfor behandler vi alle med respekt og påskønnelse: vores kolleger, forretningspartnere, kunder og alle vores medmennesker. Vi er bevidste om vores sociale ansvar og tager det alvorligt. Derfor støtter vi aktivt sociale og økologiske projekter.

Holdning kræver handling. Sammen med vores medarbejdere skaber vi et bæredygtigt, sundt, mangfoldigt og generelt støttende arbejdsmiljø. I den forbindelse fokuserer vi primært på emner som mangfoldighed, bæredygtig tankegang og socialt engagement.

Vi gør alt, hvad vi kan for at få alle til at føle sig velkomne og skabe et miljø, hvor mennesker med forskellige karakteristika, baggrunde og perspektiver arbejder sammen. Med bidrag og kampagner opfordrer vi vores medarbejdere til at handle miljøbevidst i deres professionelle og personlige miljø. I vores sociale projekter kombinerer vi socialt engagement, teknisk knowhow og personlig udvikling af vores medarbejdere.

Sustainable Development Goals (SDG) Sammen om en bedre fremtid: Med vores produkt- og innovationsprogram støtter vi hos Phoenix Contact direkte seks af FN's 17 mål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals).

SDG 7 – Ren energi til en overkommelig pris
SDG 8 – Anstændigt arbejde og økonomisk vækst
SDG 9 – Industri, innovation og infrastruktur
SDG 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
SDG 12 – Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion
SDG 13 – Klimaindsats
SDG 7 – Ren energi til en overkommelig pris

Til realisering af All Electric Society er der fokus på mål 7: Ren energi, der er til at betale. Energi er også den kerne, som Phoenix Contacts produktprogram har kredset om siden 1923.

SDG 8 – Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

I mange lande rundt om i verden yder Phoenix Contact et vigtigt bidrag til mål 8: anstændigt arbejde og økonomisk vækst. I virksomheden kan medarbejderne regne med rimelige arbejdsvilkår, respektfuld behandling af hinanden og fremme af alle medarbejdere.

SDG 9 – Industri, innovation og infrastruktur

For at kunne gennemføre den digitale transformation med succes udvikler Phoenix Contact løbende nye produkter med bred teknologisk ekspertise og høj innovationskraft og er forløber med sine teknologiske løsninger.

SDG 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kravene til miljøbeskyttelse i byerne omfatter udvidelse og genopbygning af infrastrukturer i forbindelse med energiomstillingen.

Phoenix Contact gør det muligt at leve mere bæredygtigt med helhedsorienterede løsninger, vidtrækkende digitalisering og netværkssamarbejde mellem sektorer i byer og lokalsamfund.

SDG 12 – Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion

Phoenix Contact praktiserer på eget initiativ og med overbevisning en sparsommelig og omhyggelig brug af ressourcerne. Støtte til mål 12, bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion, kalder på handling i praksis. Inden for maskinkonstruktion er man opmærksom på økonomisk brug af trykluft og blyreduceret produktion samt genanvendelse af materialer for at reducere miljøbelastningen, hvilket af medarbejderne opleves som et personligt ansvar. Alle områder af produktionen samt driftsteknologi, vedligeholdelse og service er altid i en løbende forbedringsproces.

SDG 13 – Klimaindsats

Som familievirksomhed er det vigtigt for Phoenix Contact at bevare det, der er blevet skabt, for fremtidige generationer. Mål 13 om at træffe foranstaltninger til at bekæmpe klimaændringer og deres virkninger er væsentligt for Phoenix Contact. Bevarelse af ressourcer og beskyttelse af miljø og klima indgår i udviklingen af ​​nye produkter, i produktionen og i vores måde at drive forretning på.