Together we connect. Together we protect. 

Join our journey to sustainability

Phoenix Contact udvikler teknologier til apparatproducenter for en bedre fremtid. Og en bedre fremtid skal være bæredygtig. Klimabeskyttelse og miljøemissioner som CO₂ er derfor centrale udgangspunkter i vores bæredygtighedsstrategi. Det er derfor, vi konverterer de første produkter til biobaseret kunststof.

Bestil biobaserede prøver
Apparattilslutningsteknik på grundlag af biobaseret kunststof

"Med en passion for teknologi og innovation skaber vi sammen en bæredygtig verden." Sådan definerer vi hos Phoenix Contact vores virksomhedsformål, som driver vores daglige arbejde med apparattilslutningsteknik.Bevarelse af ressourcer og beskyttelse af miljø og klima skal være grundlaget for tænkning og handling i hele samfundet.Lad os udvikle vores bæredygtige handlinger sammen og sætte spørgsmålstegn ved etableret adfærd. I dialog formår vi at mestre udfordringerne på vejen mod en bæredygtig verden.

Dine fordele

  • CO₂-fodaftrykket reduceres betydeligt.
  • Fremtidssikring af dine applikationer gennem brug af biobaseret apparattilslutningsteknik
  • Brugen af fornyelige råmaterialer bevarer værdifulde, begrænsede ressourcer.
  • Fremme af genanvendelseskredsløbet for kunststof ved at bruge materiale med indhold af plastaffald
  • Det veldokumenterede kvalitetsniveau forbliver opretholdt, også ved brug af biobaseret kunststof.
  • Fornyet design-in for de mere bæredygtige produktvarianter er unødvendigt for den samme specifikation.

Kun de virksomheder, der forfølger en forretningsmodel baseret på bæredygtighed, vil få økonomisk succes på lang sigt.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer & President Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer & President for Business Area Device Connectors hos Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer & President for Business Area Device Connectors hos Phoenix Contact

Printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse af biobaseret kunststof

Printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse af biobaseret kunststof

Phoenix Contact fokuserer på en gradvis ændring i retning af mere bæredygtighed i sine produkter. Allerede i dag kommer der flere og flere løsninger i Phoenix Contacts produktprogram, som har væsentligt forbedrede CO₂-balancer sammenlignet med deres konventionelt fremstillede produktserier. Dette opnås gennem procesoptimeringer og anvendelse af mere bæredygtige materialer. De første løsninger med optimeret bæredygtighed allerede tilgængelige inden for produktkategorierne printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse. Det sker f.eks. ved at bruge biobaseret kunststof, der er udviklet på basis af ricinusplanten.

Detajletjek af MKDS 3

I videoen viser produktchef Timur Uzunlar, hvordan den biobaserede kunststof fremstillet af ricinusfrø ser ud, som forarbejdes i MKDS 3 printklemmen.

Kunststof med ricinusplante

Ricinusplanter kan sikre et lavere CO₂-fodaftryk

Det CO₂-reducerende kunststof er baseret på olien fra ricinusplanten. Økologisk set giver denne afgrøde nogle fordele, da den ikke er i konflikt med dyrkning af fødevarer eller foder. Ricinusplanten vokser netop i tørre områder, der ikke er egnede til andre former for landbrug, og derfor involverer det ikke ekstra arealforbrug. Gødning eller kunstvanding er ikke nødvendigt. Baseret på denne bæredygtige ressource kan der opnås betydelige CO₂-besparelser i kunststofbaserede komponenter. 

To hænder med en jordklode, en plante og et produkt fra Phoenix Contact

Et kig på produktbalancen

For at kunne realisere mere bæredygtighed i hele produktprogrammet skal produkternes økologiske fodaftryk bestemmes. Hos Phoenix Contact gør man det ved at skabe såkaldte Product Environmental Footprints (PEF) eller produktets miljømæssige fodaftryk på dansk.

En PEF, også kendt som en livscyklusvurdering (LCA), er en samling og vurdering af input- og outputstrømme og potentielle miljøpåvirkninger, f.eks. CO₂-emissioner fra et produkt i hele dets livscyklus. Det omfatter udvikling, indkøb af materialer, produktion, distribution, brug og overvejelser om end-of-life. Kun med denne præcise baggrundsviden kan der præsenteres betydelige forbedringer.

Tre eksempler på bæredygtighed hos Phoenix Contact

Bæredygtighedsmanager Lara Meyer forklarer på PLC 2023 i Nürnberg, hvordan Phoenix Contact satser på mere bæredygtighed: Foruden en forbedring af logistikken ved at anvende eltrucks og ved at dokumentere vores produkters påvirkning af miljøet på vores hjemmeside er produktionen af de første biobaserede produkter af ricinusfrø også med til at reducere vores CO₂-aftryk.

De første biobaserede produkter til apparattilslutningsteknik Med vores biobaserede produkter er vi godt i gang med at realisere en del CO₂-besparelser med henblik på at skabe en bedre fremtid. Her vises eksempler på biobaserede varer for de pågældende produktfamilier.

Elektronikhuse i serien ICS 20
Elektronikhuse i serien ICS 20
Printklemme MKDS 3
Printklemme MKDS 3
RJ45-stik (variant 6)
RJ45-stik (variant 6)
Gratis vareprøve
Test biobaserede produkter
Kunne du tænke dig at prøve vores første biobaserede printklemmer, tilslutningsstik eller elektronikhuse? – Bestil din personlige vareprøvepakke gratis med det samme, og bliv overbevist om merværdien i løsningerne fra Phoenix Contact.
Bestil biobaserede prøver
Biobaserede produkter fra Phoenix Contact, baseret på ricinusplanten

FAQ om biobaserede produkter fra Phoenix Contact

CO2-symbol med ricinusfrø
CO2-symbol med ricinusfrø
CO2-symbol med ricinusfrø
CO2-symbol med ricinusfrø
CO2-symbol med ricinusfrø
CO2-symbol med ricinusfrø

Vi bruger kunststof, der er fremstillet af fornyelige råmaterialer. Det resulterer i produkter, der udleder betydeligt mindre CO₂ i miljøet.

CO2-symbol med ricinusfrø

Ved at bruge biobaseret kunststof kan vi reducere CO₂-udledningen fra vores varer betydeligt. I enkelte tilfælde afhænger dette af det pågældende produkt.

CO2-symbol med ricinusfrø

Ja. Den biobaserede kunststof, vi bruger, er termoplast af høj kvalitet. Vi sikrer, at alle tekniske og godkendelsesrelevante krav opfyldes på samme måde som med konventionelt produceret kunststof.

CO2-symbol med ricinusfrø

Nej. Ikke alle produkter er blevet konverteret til biobaseret kunststof endnu. Vi ser det som vigtigt at få identificeret behov og prioriteter sammen med vores kunder.

CO2-symbol med ricinusfrø

De første biobaserede varer i kategorierne printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse kan findes i denne produktliste.

Til vores første biobaserede produkter

Lad os tale om en mere bæredygtig fremtid.

Vi ønsker at gå vejen til en mere bæredygtig fremtid sammen med dig. Vi modtager gerne dine meninger, forslag eller spørgsmål om vores aktiviteter inden for biobaserede kunststofprodukter.