Fjernkontrol og fjernvedligeholdelse ved PC på et kontor

Industriel fjernkommunikation Fra fjernvedligeholdelse til fjerntilslutningsteknologi

Med vores løsninger til industriel fjernkommunikation kan du implementere sikker fjernadgang til dine maskiner og anlæg verden over. Den sikre integrering af decentrale stationer i kontrolrummet kan realiseres på mange forskellige måder: Fra kortvarig adgang til kontinuerlig procesdataovervågning fra et centralt sted.

Ved fjernvedligeholdelse er der tale om en midlertidig adgang til et anlæg eller en maskine. Fjernkontrol kræver overvejende en konstant forbindelse til en fjerntliggende station. Alarmeringssystemer sørger for rettidigt at informere om diverse forskellige tilstande og muliggør en pålidelig oppetid for dit anlæg.

Produkter til industriel fjernkommunikation
Produkter til industriel fjernkommunikation YouTube

Lær de forskellige muligheder for fjernadgang til dine anlæg at kende:

  • Fjernkontrol: Den sikre og kontinuerlige overførsel af procesdata til styrecentralen muliggør overvågning og regulering af selv fjerntliggende felt- og understationer.
  • Fjernvedligeholdelse: Med den globale, direkte adgang til styringer og Ethernet-netværk udføres vedligeholdelses- og servicearbejde hurtigt og effektivt.
  • Alarmering: Med proaktive og præcise varslinger pr. SMS-besked eller e-mail afhjælpes fejl hurtigt, og produktionsudfald minimeres.