Rådgivningssamtale vandindustrien

Smart Water Intelligent fortrådning til en fremtidsegnet vandsektor

At der hele tiden er nye krav pga. klimaændringer, drikkevandsmangel og aldrende vandinfrastruktur øger presset på operatører af vandforsyning, bortskaffelse af spildevand og behandling af drikkevand. Derudover vokser behovet for netværksteknologier og Smart Water-applikationer, fordi fremtiden for vandmanagement bliver mere digital.

Få glæde af vores digitale teknologi og åbne systemer, som skal gøre processer i vandsektoren mere effektive og mere sikre. Med et globalt team og samarbejde med industripartnere udvikler vi intelligente løsninger for at forbinde komponenter, anlægsdele og mennesker med miljøet og vandkredsløbet.

Med øget opmærksomhed omkring klimaændringer og bæredygtighed i samfundet er der fokus på vandsektoren. Udfordringer som faldende grundvandsstand, stigende forurening, mikroplast og øget forekomst af uvejr betyder, at kravene øges. Smart Water-løsninger fra Phoenix Contact repræsenterer et nyt niveau af gennemsigtighed, effektivitet og beskyttelse af værdifulde vandressourcer.

Industry Management Water and Wastewater - Phoenix Contact
Industry Management Water and Wastewater

Indsatsområder for intelligent vandmanagement

Oplev vores kundespecifikke brugsklare løsninger til vand- og spildevandshåndtering baseret på et åbent system og åbne grænseflader. Vi bruger nye digitale kanaler til at muliggøre sikker adgang til alle vigtige data, f.eks. vandkvalitet eller energiforbrug. Vores banebrydende automatiserings-, kommunikations- og fjernkontrolkoncepter implementeres allerede med succes i praksis i dag. Resultatet er en intelligent sammenkoblet vandstyring på alle niveauer i systemet.

Luftfotografi af rensningsanlæg

Spildevandshåndtering Løsninger til automatisering af rensningsanlæg

Ca. 80 % af det menneskeskabte spildevand udledes stadig ubehandlet i floder og oceaner. Ud over virkningerne på økosystemet skal operatører af spildevandsrensningsanlæg imødegå nye udfordringer, såsom et fjerde rensningstrin eller overvågning af vandet mht. indhold af mikroplast.

Phoenix Contact tilbyder funktioner og komponenter, som imødekommer de høje funktionskrav i spildevandshåndteringen, og som sørger for et problemfrit procesforløb. Specialudviklede styreskabs- og softwareløsninger reducerer energiforbruget og sikrer overholdelse af regler.

Sammen med os kan du satse på meget effektive og helhedsorienterede teknologier for at nå bæredygtighedsmålene. Med Smart Water-systemer er du allerede nu klar til fremtidens udfordringer.

Drikkevandsbeholder i vandbehandlingsanlæg

Drikkevandsforsyning Løsninger til behandling og produktion af drikkevand

Udfordringerne for en global drikkevandsforsyning er forskellige. I disse tider med klimaændringer rammer uvejr og perioder med tørke mange regioner i verden mere ekstremt end det tidligere var tilfældet. Vandkvalitet, der lever op til lovbestemte krav, og adgang til rent vand er ikke en selvfølge.

Phoenix Contact implementerer innovative drikkevandsforsyningsprojekter og moderniserer eksisterende systemer med intelligente automatiseringssystemer. I spændet fra vandbehandling og distribution til cloud-baseret procesoptimering tilvejebringer vi en sikker vandforsyning.

Smart Water-systemer giver mulighed for at reducere vandmangel på grund af klimatiske påvirkninger på lang sigt. Dette gavner både miljøet og fremtidige generationer.

 Digitalisering af vand- og spildevandssektoren

IoT-baseret vandteknologi Løsninger til digitalisering af vandkredsløbet

I moderne rensningsanlæg strømmer ikke kun vand, men også store mængder data. Udfordringen er at præsentere den digitale information på en forståelig måde og logisk at sammenkoble den resulterende kompleksitet af dataene.

Strukturen i Internet of Things gør det muligt at gemme og behandle information i et eksternt computernetværk. En bred vifte af data, som f. eks. mængden af ​​nedbør, kan medtages som beslutningsgrundlag. Realtidsoversigten er tilgængelig hvor som helst, når som helst og på enhver enhed.

Med en stor branche- og teknologividen er Phoenix Contact ved din side på det krævende og voksende Smart Water-marked. Drag fordel af IoT-strukturer, den tilknyttede computerkraft og tjenester til at gøre processer og applikationer i hele vandkredsløbet mere gennemsigtige og ressourceeffektive i fremtiden.