Drikkevandsforsyning

Udfordringerne for en global drikkevandsforsyning er forskellige. Både ud fra et perspektiv om bæredygtig udvikling og adgang til en sikker vandforsyning for alle. Helhedsorienteret automatisering støtter dig ved fremtidige krav, fra udvindelse af ubehandlet vand til fordeling i det lokale netværk.

Få gavn af intelligent teknik og produkter til fremtidsorienteret drikkevandsstyring. Vi tilbyder dig digitale løsninger til anlægsovervågning og -styring samt cloud-baseret procesoptimering.

Tag kontakt nu
Drikkevandsbeholder vandkraftværk
Vandkraftværk

Automatiseringssystemer for bedst mulig vandkvalitet

Styringen af ​​den globale drikkevandsforsyning vil fremover blive mere krævende end nogensinde på grund af forskellige påvirkningsfaktorer. På grund af klimaændringer rammer uvejr og perioder med tørke mange regioner i verden mere ekstremt end det tidligere var tilfældet. Adgang til rent vand er ikke en selvfølge for alle. Tiltagende vandforurening gør det vanskeligt at skaffe den knappe ressource.

Med ansvar for naturlige vandressourcer implementerer Phoenix Contact drikkevandsforsyningsprojekter og moderniserer eksisterende anlæg med helhedsorienterede automatiseringssystemer. I spændet fra vandbehandling og distribution til cloud-baseret procesoptimering sørger vi således for en sikker og bæredygtig vandforsyning.

Din applikation bestemmer løsningen

Processer og procedurer inden for drikkevandsbehandling er meget forskelligartede - fra vandudvinding og vandbehandling til vanddistribution. I overensstemmelse med kravene arbejder vi sammen med dig om at udvikle løsninger til netop din applikation. På basis af innovative og åbne systemer tilbyder vi skalerbare koncepter, der nemt kan udvides og tilpasses. Vores omfattende teknologi- og produktprogram inden for overvågning og styring skaber forsyningssikkerhed ved konstant vandkvalitet og gør processer mere effektive.

Interaktivt Image Map: Drikkevandsforsyning oversigt anvendelser
Vandudvinding
Phoenix Contact har løsninger til alle former for vandudvinding. Standardiserede systemer og softwareløsninger garanterer sikker fjernkommunikation til decentrale brøndanlæg.
Mere om vandudvinding
Vandudvinding
Vandtransport og -fordeling
For at stille drikkevand til rådighed mange steder er det ofte nødvendigt med et vidt forgrenet forsyningsnet. Minimér vandtab med totalløsninger fra fjernovervågning til lækagestyring.
Mere om vandtransport- og -fordeling
Vandtransport og -fordeling
Vandbehandling
Forurening såvel som kontaminering med bakterier og vira fjernes permanent inden distribution. Opfyld de høje krav til vandkvaliteten med løsninger fra Phoenix Contact.
Mere om vandbehandling
Vandbehandling
Fjernelse af svævestof
Med løsninger fra Phoenix Contact kan du registrere alle procesrelevante måleværdier fra anlægdelene til fjernelse af opslæmmede stoffer. En åben kontrolteknologi gør det muligt nemt og sikkert at regulere processen.
Mere om fjernelse af svævestof
Fjernelse af svævestof

Ready-to-use-løsninger til drikkevandsforsyning

Gennem branchekendskab, mange års erfaring og under hensyntagen til specifikke krav skaber vi prækonfigurerede styretavle- og softwareløsninger, der sikrer høj effektivitet og bæredygtighed. Bliv overbevist.

Dine fordele

  • Enkel planlægning, konceptudvikling og implementering takket være hardware- og softwareløsninger, der er klar til brug
  • Et bredt udvalg af kommunikationsløsninger og fjerntilslutningsteknologi
  • Pålidelig datakommunikation med fleksibel dataregistrering og -evaluering
  • Helhedsorienterede og dybt integrerede sikkerhedskoncepter
  • Sikkerhedskoncepter med integrerede teknologier som f.eks. PROFIsafe

Grunden til, at vores kunder fra drikkevandsforsyningen beslutter sig for Phoenix Contact

Vandforsyningen til 3 mio. mennesker i forbundsstaten Baden-Württemberg og et netværk på 770 km rørledninger kræver, at de enkelte systemer kommunikerer med hinanden. I et større moderniseringsprojekt med den regionale vandforsyningsforening blev vandforsyningen udstyret med styringer fra Phoenix Contact.

Vandforsyning Baden-Württemberg
Vandforsyning Baden-Württemberg YouTube
Vi er der for dig
Fælles om at finde en løsning
Vi rådgiver dig gerne i forbindelse med dit moderniserings- og udvidelsesprojekt. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og det omfattende udbud af tjenester.
Kontakt os!
Rådgivningssamtale automatisering drikkevandsbehandling