Spildevandshåndtering

Kunne du tænke dig at automatisere din anlægsteknologi for at rense og bortskaffe kommunalt eller industrielt spildevand på en miljøvenlig og korrekt måde? Vil du gerne indrette din virksomhed så effektivt som muligt og dermed ikke kun spare ressourcer, men også omkostninger?

Få fordel af globalt aktive eksperter, som vil støtte dig med nybyggeriet eller optimeringen af ​​dit eksisterende rensningsanlæg. Phoenix Contact tilbyder helhedsorienterede automatiseringsløsninger til fremtidssikret spildevandsstyring.

Tag kontakt nu
Luftfotografi af rensningsanlæg i Skotland
Applikationsingeniør ved efterklaringsbassin

Automatiseringsløsninger til bæredygtig styring af spildevand

Bortskaffelse af spildevand er et vigtigt bidrag til beskyttelsen af ​​vores miljøer, fordi vandforurening bringer mennesker og natur i fare. At rense spildevand effektivt og genbruge det flere gange er ressourcebesparende og har også mange økonomiske fordele.

Som fremtidsorienteret løsningsleverandør til spildevandsindustrien er ansvarlig brug af naturressourcen vand meget vigtig for os. For at rense spildevandet bæredygtigt kræves der særligt effektive rensningsanlæg, der opfylder alle krav i love, der har med vand at gøre. Sammen med dig udvikler vi automatiseringsløsninger til bæredygtig styring af spildevand. Vores team af eksperter støtter dig med anlægsteknik – hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller til optimering af et eksisterende spildevandsanlæg.

Din applikation bestemmer løsningen

Processer og procedurer inden for spildevandsrensning er meget forskellige - fra forbehandling samt biologisk og kemisk-fysisk rensning til behandling af spildevand. I overensstemmelse med dette krav arbejder vi sammen med dig om at udvikle løsninger til netop din applikation. På basis af innovative og åbne systemer tilbyder vi skalerbare koncepter, som du nemt kan udvide og tilpasse. Vores omfattende teknologi- og produktprogram til overvågning og styring af dit spildevandsanlæg skaber forsyningssikkerhed og gør processer mere effektive.

Interaktivt Image Map: Anlæg inden for spildevandshåndtering
Regulering af tilstrømning
Du kan sikre en behovstilpasset tilstrømning til rensningsanlægget med styringsløsninger til forsyningskonstruktioner, regnaflastningsanlæg og pumpestationer.
Mere om regulering af tilstrømning
Regulering af tilstrømning
Mekanisk forbehandling
Phoenix Contact tilbyder styringsløsninger, egensikre ind- og udgangsmoduler samt softwarebiblioteker, der opfylder de strenge krav for forrensningsstadiet.
Mere om mekanisk forbehandling
Mekanisk forbehandling
Biologisk rensning
Den præcise styring af procesvariabler er en forudsætning for en optimal renseproces af spildevandet. Phoenix Contact udvikler specielle softwarebibliotekter til styring og overvågning af spildevandsteknologi.
Mere om biologisk rensning
Biologisk rensning
Efterrensning
En permanent kontrol af vandkvaliteten sikres under efterrensningen gennem kommunikation mellem værker og fieldkomponenter helt op til kontrolniveauet. Løsninger fra Phoenix Contact sikrer en afbrydelsesfri drift.
Mere om efterrensning
Efterrensning
Behandling af slam
Effektivitet, gennemsigtighed og processikkerhed har højeste prioritet i processen med tørring af spildevandsslam. En sikker rådnetank- og slampumpestyring er påkrævet for optimal slamhåndtering.
Mere om behandling af slam
Behandling af slam

Brugsklare løsninger til spildevandshåndtering

Gennem branchekendskab, mange års erfaring og under hensyntagen til specifikke krav skaber vi prækonfigurerede styretavle- og softwareløsninger, der sikrer maksimal effektivitet og bæredygtighed. Bliv overbevist.

Dine fordele

  • Enkel planlægning, konceptudvikling og implementering takket være hardware- og softwareløsninger, der er klar til brug
  • Et bredt udvalg af kommunikationsløsninger og fjerntilslutningsteknologi
  • Pålidelig datakommunikation med fleksibel dataregistrering og -evaluering
  • Helhedsorienterede og dybt integrerede sikkerhedskoncepter
  • Sikkerhedskoncepter med integrerede teknologier som f.eks. PROFIsafe

Hvorfor beslutter kunder fra spildevandsindustrien sig for Phoenix Contact?

Et helhedsorienteret system – det var ønsket fra de ansvarlige medarbejdere ved moderniseringen af rensningsanlægget Konstanz. Innovativ teknologi, herunder trådløse løsninger, bruges nu bl.a. for komfortabelt at integrere områder, der er svært tilgængelige, såsom bevægelige skrabebroer.

Rensningsanlæg Konstanz
Rensningsanlæg Konstanz YouTube
Vi er der for dig
Fælles om at finde en løsning
Vi rådgiver dig gerne i forbindelse med dit moderniserings- og udvidelsesprojekt. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og det omfattende udbud af tjenester.
Kontakt os!
Rådgivningssamtale i et spildevandsanlæg