Mærkningsmateriale til industriel mærkning

Mærkningsmateriale til industriel mærkning

Vores mærkningsmateriale er velegnet til en bred vifte af applikationer i det industrielle miljø, lige fra mærkning af styreskabe til udendørs faciliteter. De mærkede materialers bestandighed, også under ekstreme vilkår, er dokumenteret i talrige laboratorietests og opfylder alle internationale normer og standarder. Talrige varianter muliggør mærkning af klemmer, ledninger og kabler, enheder og anlæg.

Mere information
Klemrække med mærkning

Klemrække med mærkning

Klemmemærkning

Til hurtig og fejlfri fortrådning af klemrækker er det bydende nødvendigt med en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne. Det letter særligt idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavle og anlæg. Bestykningen af klemrækkerne foregår på en fleksibel måde med forskellige klemmer, hvis geometri kan afvige fra hinanden. De afgørende størrelser for klemmemærkningerne er deling og skiltenot. Phoenix Contact tilbyder her flere varianter, som muliggør god fastgørelse på klemmerne.

Materialer til lednings- og kabelmærkning

Materialer til lednings- og kabelmærkning

Lednings- og kabelmærkning

En standardmæssig korrekt og permanent lednings- og kabelmærkning sikrer kvalitetsstandarden. Forskellige lednings- og kabeldiametre kræver nøjagtig koordinering af det relevante mærkningsmateriale. Det afgørende er her valg af rigtig montagetype. Montage med kabelbindere lykkes uafhængig af lednings- eller kabeldiameter og kan også foregå efter fortrådningen. En efterfølgende mærkning muliggøres også af markører til påklipsning eller påklæbning. Mærkning med markører til at trække på skal til gengæld foregå før fortrådningen.

Forskellige mærkningsmaterialer anbragt på enhed

Mærkning af enheder

Apparatmærkning

I styretavlen, i produktionsanlæg, i felten eller udendørs: Apparatmærkning anvendes overalt. Denne mangfoldighed skaber adskillige krav til de anvendte mærkninger, som kun kan opfyldes med specialmaterialer og specielle klæbemidler. Til ujævne overflader anbefales f.eks. højfleksible PVC-etiketter, der tilpasser sig underlaget optimalt. På overflader, der er rå og har lav energi, hæfter til gengæld kun mærkningsmaterialer med specielt, særligt stærkt klæbemiddel.

Forskellige advarsels-, påbuds- og forbudsskilte til anlægsmærkning

Advarsels-, påbuds- og forbudsskilte til anlægsmærkning

Anlægsmærkning

Den omfattende og entydige mærkning af anlæg garanterer ikke kun sikkerhed, men er lovpligtig. Ud over advarsler, forbud og påbud henviser mærkningen f.eks. til nødstop-knapper og brandalarmanlæg. Mærkning med farlige stoffer på etiketter i overensstemmelse med den internationale standard sikrer den nødvendige beskyttelse ved håndtering af farlige stoffer. Desuden skal rørledningsmarkører indikere indhold af flydende stof eller gasser samt flyderetning.

Konfigurerbart typeskilt

Kundespecifik mærkning

Har du brug for mærkningsmaterialer, men har ikke den rigtige printer? Det er ikke noget problem, vi gør det for dig! Bestil færdige mærkningsløsninger med print, der tilpasses helt individuelt efter dine ønsker. På vores hjemmeside kan du få konfigurerbare varer til dit ønskede tryk.

E-paper
Industriel mærkning
Et overblik over hele vores produktprogram: Produktbrochuren indeholder omfattende information og tekniske data om mærkningssystemer og -materialer samt software og tjenester.
Åbn e-paper
Mærkningssystemer