Produktionslinje

Mærkningsløsninger til levnedsmiddel- og drikkevareindustrien

MARKING system fra Phoenix Contact omfatter et skalerbart mærkningssortiment til mærkning af klemmer, ledninger og kabler samt enheder og anlæg. Overbevis dig selv om vores mærkningsmaterialer til forskellige krav til høj modstandsdygtighed, forskellige monteringstyper og anvendelsesområder. Ud over standardmærkningsløsninger tilbyder vi også professionelle løsninger til industrielle områder, hvor der er særlige krav til sikkerhed og holdbarhed.

Levnedsmiddel- og drikkevareindustrien stiller høje krav til alle komponenter og materialer, der anvendes i produktionsprocessen. Dette omfatter også mærkning.

Kvindelige medarbejdere i færd med kvalitetskontrol

Kvalitetstest i levnedsmiddelproduktionen

Industrispecifikke krav

Der kræves et særligt hygiejne- og sikkerhedsniveau i forbindelse med produktion af fødevarer og drikkevarer. Daglig rengøring af produktionsfaciliteterne med aggressive rengøringsmidler er derfor obligatorisk. Mærkningsmaterialer på ledninger og kabler samt enheder og anlæg skal kunne modstå disse vanskelige forhold. Hverken bogstaverne eller selve mærkeskiltet må beskadiges eller ødelægges. Hvis dette sker, skal selv de mindste fragmenter kunne identificeres ved slutkontrollen.

Sikker og holdbar mærkning til de højeste krav Mærkningsegenskaber i detaljer

I betragtning af de branchespecifikke mærkningskrav kan materialeegenskaber, der er nødvendige i dette miljø, fremhæves.

Høj kemisk bestandighed

Kemikaliebestandigt mærkningsmateriale

Høj kemisk bestandighed

For at sikre de højeste hygiejnestandarder rengøres produktionsfaciliteterne i levnedsmiddel- og drikkevareindustrien flere gange om dagen. Der anvendes aggressive rengøringsmidler, som kan angribe grundmaterialet for mærkningskomponenter. Dette kan medføre, at mærkeskiltene falmer, mister deres læsbarhed eller endda ødelægges. Brugen af aggressive rengøringsmidler kræver derfor en høj kemisk modstandsdygtighed af både mærkningsmaterialerne og bogstaverne.

Mærkningsmateriale i en ikke-naturlig blå nuance til hurtigere identifikation

Blåt mærkningsmateriale til hurtigere identifikation

Mulighed for visuel identificering

For at sikre hurtig genkendelighed anvender levnedsmiddelindustrien i stigende grad blå mærkninger. Den blå farve forekommer sjældent i naturlig form. Derfor skiller den sig visuelt særligt godt ud og bliver instinktivt hurtigt bemærket. Desuden kan forurenende stoffer som sporer og skimmel samt rester af fødevarer og rengøringsmidler identificeres hurtigere end med materialer af en anden farve.

Detekterbart materiale til identificering med metaldetektorer

Mærkningsmateriale til identificering med metaldetektorer

Påviselighed

Fødevarer er underlagt de højeste kvalitets- og sikkerhedskrav. For at kunne garantere en sikker produktion er slutkontroller uundværlige. Hvis et mærkningsmateriale går i stykker og kommer ind i produktionslinjen, skal selv de mindste fragmenter af mærket kunne spores i tvivlstilfælde. Derfor anbefales det at anvende detekterbare markeringsmaterialer. Disse materialer kan påvises ved hjælp af detektionsudstyr ved kontrol af metalliske fremmedlegemer i slutningen af produktionslinjen.

Mærkningsmateriale med optimal vedhæftning

Optimal vedhæftning takket være materialer med høj klæbekraft

Optimal vedhæftning

På grund af de hyppige rengøringsprocesser udsættes mærkningsmaterialer for stærke mekaniske påvirkninger. Desuden gør strukturerede overflader på enheder og anlæg det vanskeligt at opnå optimal vedhæftning for etiketter. Derfor er det nødvendigt med et stærkt klæbemiddel, der fordeler sig bedst muligt i overfladestrukturen og dermed giver optimal klæbekraft. For permanent mærkning anbefales det at anvende mærkeskilte med ekstra beskyttelseslaminat.

Detekterbar kabelmærkning i produktionsprocessen

Detekterbar kabelmærkning i levnedsmiddelproduktion

Vores mærkningsløsninger til levnedsmiddel- og drikkevareindustrien

Phoenix Contact tilbyder mærkningsløsninger, der er meget modstandsdygtige over for kemikalier og har en høj klæbekraft. Desuden er de optimalt visuelt identificerbare og endda detekterbare. Med disse egenskaber opfylder de højeste krav, uanset om det er i en beskyttet styretavle eller under ekstreme forhold. De overholder ikke kun industristandarden, men er også blevet testet og godkendt af ISEGA til brug i levnedsmiddelindustrien.

Produktgruppe: UC-WMTBA-D
Produktgruppe: WMTB HF-D
Produktgruppe: LS-WMTB-V4A
Produktgruppe: EML-D...
Produktgruppe: EML-LPR-D...
Produktgruppe: LS-EMLP-V4A... og LS-EMSP-V4A...
Produktgruppe: UC-WMTBA-D

Det detekterbare mærkeskilt UC-WMTBA-D... er fremstillet af polypropylen. Det rivefaste materiale er kendetegnet ved sin modstandsdygtighed over for fugt og kemikalier. Ved at bruge TOPMARK NEO-mærkningssystemet kan du gøre dette til en holdbar mærkning. Hvis materialet alligevel skulle vise tegn på træthed, kan selv de mindste fragmenter af detekterbart materiale påvises ved slutkontrollen.

Produktgruppe: WMTB HF-D

De halogenfrie, detekterbare lednings- og kabelmærkeskilte WMTB HF-D... anvendes til mærkning og bundtning af ledninger og kabler både indendørs og udendørs. De består af termoplastisk polyurethan af høj kvalitet. Materialet er meget fleksibelt og har en meget god rivefasthed. Den kan mærkes med THERMOMARK ROLL 2.0 eller THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Produktgruppe: LS-WMTB-V4A

Mærkeskiltene i produktgruppen LS-WMTB-V4A... er særligt kendetegnet ved deres høje resistens over for saltvand, klorider og opløsningsmidler. De er derfor også velegnede til særligt krævende krav i industrien. Gravering eller bearbejdningsmærkning med TOPMARK NEO gør mærkningen permanent holdbar.

Produktgruppe: EML-D...

Produktgruppen EML-D... omfatter detekterbare etiketter til mærkning af forskelligt materiel i levnedsmiddelindustrien. Materialet indeholder en gennemgående aluminiumsfolie, som gør, at etiketten kan detekteres. Takket være etikettens høje klæbekraft holder den også på overflader, der er ru, har struktur og lav energi. Den kan mærkes med THERMOMARK ROLL 2.0 og THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Produktgruppe: EML-LPR-D...

Ud over en høj klæbekraft har apparatetiketterne EML-LPR-D.... ekstra beskyttelseslaminat. Beskyttelseslaminat forhindrer slitage af mærkningen, når etiketterne udsættes for mekanisk belastning. Mærkningsskiltene i produktgruppen EML-LPR-D.... tåler således let den daglige rengøring i levnedsmiddelproduktionen. Mærkningen foretages med THERMOMARK ROLL 2.0 eller THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Produktgruppe: LS-EMLP-V4A... og LS-EMSP-V4A...

Apparatetiketter i rustfrit stål er velegnede til nem vedligeholdelse og permanent mærkning, der også opfylder høje hygiejnekrav. Materialet er modstandsdygtigt over for korrosion, syrer og temperaturer. Det selvklæbende skilt i rustfrit stål LS-EMLP-V4A... har en særlig god vedhæftning takket være sin høje klæbekraft. Alternativt er varianten LS-EMSP-V4A.... velegnet til at skrue eller nitte på enheder. Mærkningen af skiltene udføres med TOPMARK NEO.

Lasermarkør TOPMARK NEO

Mærkning med TOPMARK NEO-lasermarkøren

Modstandsdygtig mærkning ved direkte lasermærkning Mærkningssystem TOPMARK NEO

Med mærkningssystemet TOPMARK NEO omsættes kravene til en krævende mærkning fleksibelt. Med moderne laserteknologi kan du oprette mærkningsmaterialer til industrimiljøet, der er holdbare og modstandsdygtige. Lasermarkøren bearbejder materialer i kort- og arkformat til mærkninger, der imponerer med deres enorme modstandsdygtighed over for forskellige miljøpåvirkninger og mekaniske påvirkninger. Mærkningen er lige så robust som selve det materiale, der skal mærkes. Forindstillede parametre garanterer nem betjening uden behov for særlig viden om laser.

Dine fordele

  • Permanente, holdbare og sikre mærkningsløsninger til de højeste krav
  • Korte reparations-, vedligeholdelses- og servicetider på grund af entydig identifikation af komponenter
  • Mærkningsløsninger til alle applikationer, monteringssituationer og krav til modstandsdygtighed
  • Materialegrupperne EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP og WMTB-HF-D er blevet testet og godkendt af ISEGA til brug i levnedsmiddelindustrien