K+S Kaliwerk mærkningssystem

Meget kraftværk på lidt plads: K+S indfører kraftværk-mærkningssystem

I et kaliværk med eget kraftværk har K+S indført mærkningssystemet KKS – med system-knowhow fra Gabo IDM og mærkningsskilte fra Phoenix Contact. Det har ikke bare øget anlægsoverskueligheden betydeligt, men også forbedret proces- og arbejdssikkerheden markant.

Kundeprofil

Som international råstofvirksomhed udvinder og forædler K+S mineralske råstoffer til brug inden for landbrug, ernæring, vejsikkerhed og industri. For et kaliværk skal der indføres et ny mærkningssystem

Anvendelse

Da bjergværksdrift og oparbejdning af råsalt er energiintensivt, drives et kombineret gas-og-damp-kraftværk med en fyringsvarmeeffekt på 116 MW. Før KKS blev indført, benyttedes diverse forskellige påskrifter og dokumentationer. Meget talte for en omfattende mærkning og dokumentation i henhold til gældende standarder af samtlige anlægsdele og alt materiel på grundlag af det standardiserede kraftværksmærkningssystem KKS. Først og fremmest gjaldt det om at øge driftssikkerheden og forbedre arbejderbeskyttelsen.

Med anlægsetableringer varetaget af skiftende ingeniører var der gennem årtierne opstået et komplekst mikssystem. Anlægsmærkning og -dokumentation udgjorde ikke nogen sammenhængende helhed. Ombytning af to aggregater eller to ledninger kan medføre betydelige person- og anlægsskader. Derudover skal eftersyn og vedligeholdelse forenkles og gøre driften mere sikker.

Christian Berghausen - K+S, Driftsleder på kraftværket
Christian Berghausen (K+S) og Hans Karl Preuss (Gabo IDM)

Christian Berghausen fra K+S (t.v.) og Hans Karl Preuss fra Gabo IDM

K+S anlægsmærkning

Løsning

Som forarbejde koordinerede Gabo IDM overførslen af al forhåndenværende anlægsdokumentation og samtlige datastrukturer til det selvudviklede anlægsforvaltningssystem AVIS. "Ud fra en analyse af den tekniske dokumentation for det eksisterende anlæg gennemførtes en kontrol af, hvilke standarder og forskrifter der allerede følges", forklarer administrerende direktør Hans Karl Preuss fra Gabo IDM. „Med henblik på den tilstræbte omfattende konformitet udarbejdedes de nødvendige retningslinjer.“ Alle procestrin realiseredes succesivt i samråd med Berghausen og hans team.

Efter dette intensive forarbejde blev samtlige lagerplaner digitaliseret. De gamle mærkninger blev overført til det nye mærkningssystem i henhold til KKS. For at gøre konverteringen fra det gamle- til det nye system transparent blev der oprettet en ekstra database. I alt blev der herefter fremstillet mere end 4.800 anlægsmærkningsskilte fra Phoenix Contact. Her fandt mærkningssystemet TOPMARK LASER anvendelse, som med en særlig lasermetode sørger for god læselighed og lang holdbarhed.

Mærkningsskiltene, der er fremstillet hos Phoenix Contact i Blomberg, blev efterfølgende påført de passende mediefarver og monteret på værket ved hjælp af befæstelsesholdere. Endvidere blev medium og flowretning tydeligt markeret på rørledninger til vand og gas.

Med vores KKS-projekt har vi kunnet øge anlægsoverskueligheden betydeligt og forbedre processikkerheden markant. Vores forventninger er blevet fuldt ud indfriet både teknisk og tidsmæssigt.

Christian Berghausen - K+S, Driftsleder på kraftværket
Kontakt (da)
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11
Billede af produktfamilien MARKING system

Oplev endnu flere printersystemer

Få mere at vide om vores printere i produktfamilien MARKING system. Du kan garanteret finde den rigtige løsning til din anvendelse blandt de forskellige mærkningsteknologier. Den universelle, brugervenlige betjeningsmenu muliggør en intuitiv håndtering.