Vi skal se på hele vores værdikæde gennem bæredygtighedens briller, fjerne stoffer, der er skadelige for miljøet og sundheden, og finde alternativer.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, President Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors hos Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors hos Phoenix Contact

RoHS-logo

En ren sag for mere bæredygtighed

Bly skader mennesker og miljøet. For Phoenix Contact er det i videst muligt omfang at give afkald på brugen af bly en naturlig del af en bæredygtig fremfærd. Målet bag dette er at yde et vigtigt bidrag til en bedre livskvalitet. Som metalbearbejdende virksomhed har vi hos Phoenix  Contact et særligt ansvar over for miljø og sundhed. Derfor startede vi tidligt med at udvikle processer, der gør os i stand til at fremstille blyfri¹ elektromekaniske produkter med samme tekniske egenskaber og sædvanlig kvalitet.

¹ Betegnelsen blyfri dækker den fremtidige grænseværdi på 0,1 % i RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) fra Europa-Parlamentet.

Mand holder blyfrit rundstik M5-M58 i hånden

Pionérarbejde for den sædvanlige kvalitet

Blyets tekniske egenskaber betyder, at udeladelsen af det fører til helt nye udfordringer i industriel produktion. Bly i kobberlegeringer gør f.eks., at disse nemmere lader sig bearbejde og koldforme. Bly fungerer også som et effektivt smøremiddel. Den, der vil give afkald på disse egenskaber, skal udføre et grundlæggende arbejde i produktionen.
Phoenix Contact satte sig til opgave at producere blyfrit tidligere end andre virksomheder. Omstillingen anses for at være et af de vigtigste projekter i metalindustrien gennem de seneste 50 år. Ingeniørerne hos Phoenix Contact har uden tvivl gjort et banebrydende stykke arbejde i denne lange og vanskelige proces.

Blyfri rundstik M5-M58

Nye tekniske udfordringer

Skiftet til blyfri produktionsprocesser repræsenterer en særlig udfordring for alle producenter af elektroniske dele. Det er forbundet med komplekse konverteringer og høje investeringer og påvirker i sidste ende også internationale forsyningskæder.
Dette bliver særligt tydeligt ved eksemplet med crimpkontakterne. På den ene side skal de anvendte legeringer lede elektricitet godt og på den anden side have tilstrækkelige bearbejdnings- og koldformningsegenskaber. Denne spagat udviklede sig til en veritabel kongedisciplin for produktudviklere. Ligeledes krævede det et tæt samarbejde med leverandører, teknologilaboratorier og serieproduktionen.

M17-tilslutningsstik

Forspring gennem tidlig brug af blyfri produkter

Valget er dit: Blyfri giver dig et forspring. Hos Phoenix Contact ser vi det helt klart som et virksomhedsansvar at forme vores værdikæde så bæredygtig som muligt. Dette engagement betaler sig – for miljøet, sundheden og en behagelig fremtid.

FAQ om blyfri produkter og RoHS-direktivet

Terning med spørgsmålstegn
Terning med spørgsmålstegn
Terning med spørgsmålstegn
Terning med spørgsmålstegn
Terning med spørgsmålstegn
Terning med spørgsmålstegn

RoHS-konform og blyfri sidestilles ofte. Der er dog én stor forskel: Dele er RoHS-kompatible, hvis de overholder de grænseværdier, der er specificeret i Europa-Parlamentets RoHS-direktiv.

For bly er grænsen i direktivet 0,1 %. Den aktuelt gældende grænse på grund af dispensation 6c er 4 %. Betegnelsen "blyfri" henviser allerede nu til den fremtidige grænseværdi på 0,1 %.

Terning med spørgsmålstegn

Alle blyfri varer fra Phoenix Contact kan oplistes ved at vælge søgning med filteret "efter RoHS 6c (Pb < 0,1 %)" og kan findes i linket nedenfor til produktlisten.

Til produktlisten
Terning med spørgsmålstegn

Alle vores blyfri og RoHS-kompatible varer er grundigt testet med hensyn til deres elektriske egenskaber.

Terning med spørgsmålstegn

Officielle informationer fra Europa-Kommissionen kan ses ved at gå ind på følgende link.

Få mere at vide nu
Terning med spørgsmålstegn

Brugen af ​​bly i produktionsprocessen er problematisk, fordi bly er giftigt. Det ophobes i organismer langs fødekæden, hvor det næsten ikke lader sig nedbryde. Noget af det slipper også ud fra lossepladser i naturen, er svært nedbrydeligt og ophobes derfor i det naturlige kredsløb.