Medarbejder under energi-audit ved hjælp af en software

Energiovervågning – grundlaget for målrettet energistyring

Energieffektivitet er en reel økonomisk succesfaktor. Når alt kommer til alt, er klimabeskyttelse nu mere end nogensinde et globalt problem, som virksomheder aktivt skal forholde sig til.

Kontinuerligt registrerede energistrømme er grundlaget for et effektivt energistyringssystem for virksomheden. Målrettet registrering af de energirelevante anlægsparametre gør det muligt at identificere potentielle besparelser og udlede foranstaltninger til effektiv energistyring i henhold til DIN EN ISO 50001.

Fordele ved energiovervågning

  • Altid overblik over relevante data – takket være pålidelig og kontinuerlig registrering af målestørrelser
  • Nå målene i DIN EN ISO 50001 hurtigt og enkelt, og få gavn af statsstøtte
  • Producér miljøvenligt – udled spareforanstaltninger til knappe ressourcer direkte
  • Procesoptimering gennem parallel registrering af drifts- og maskindata
  • Spar omkostninger med intelligent styring af energiforbruget
Præsentation af PDCA-cyklussen svævende i en hånd

Energistyringsstandarden ISO 50001

Indførelsen af ​​et komplekst energistyringssystem EnMS iht. ISO 50001 er den systematiske tilgang til iterativ forbedring af den energirelaterede ydelse vha. PDCA-cyklussen. PDCA står for de enkelte faser i en iterativ, systematisk fremgangsmåde: Plan, Do, Check og Act.

En omfattende energiovervågning understøtter energistyringsteams i Check-fasen takket være den pålidelige og kontinuerlige registrering af målte værdier.

Proficloud.io brugergrænseflade til IoT-baseret energistyring på en laptop-skærm

IoT-baseret energistyring – vejen ind i fremtiden

En IoT-baseret energistyring kombinerer fordelene ved Industrial Internet of Things, sofistikeret måleteknologi og løbende videreudvikling af Smart Services. 
IoT-egnede måleapparater (Smart Devices) kan tilsluttes direkte til en cloud-platform vha. en Ethernet-grænseflade og til MQTT-protokollen vha. Plug-and-Play. Inden for cloudmiljøet kan måleapparaterne hurtigt og let integreres i et nyt eller et eksisterende system ved hjælp af Device Management Service. Fra dette tidspunkt overføres og gemmes de valgte måleværdier automatisk. De ansvarlige for energistyringen har øjeblikkelig adgang til dataene via Smart Service og kan umiddelbart gøre brug af dem.

Hænder på laptop-tastatur

Programmeringsgrænseflade REST

REST-programmeringsgrænsefladen i fieldkomponenter understøtter bekvem datatilgængelighed som en vigtig forudsætning for opbygningen af ensartede applikationsstrukturer. REST eller "REpresentational State Transfer" er en kommunikationsarkitektur, der er udbredt i it-miljøet. Det er en brugervenlig grænsefladearkitektur, der bruger en velkendt protokol for internettet. Dataoverførsel foregår med Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Ved at bruge HTTP, REST og JSON i fieldkomponenter er der ikke behov for at opbygge nogen særlig viden om industrielle kommunikationsprotokoller og evt. den tilhørende implementering af registertabeller.

Energimålere med MID-godkendelse på bæreskinne i styretavlen

Direktiv om måleapparater MID

MID-direktivet opstiller ensartede, EU-dækkende regler for salg og idriftsættelse af måleapparater. De væsentlige krav beskriver bl.a. krav til stabilitet, repeterbarhed og mærkning af enheder. MID'en danner et ensartet grundlag for faktureringsformål. De ensartede standarder vedrører indledende kalibrering i fremstillingsprocessen, introduktion på markedet og første idriftsættelse. Derefter gælder national lovgivning om kalibreringsgyldighed og rekalibreringsgebyrer. MID-elmålere hjælper med afregning af aktivt forbrug i private husholdninger, handel og let industri.