Klemrække CLIPLINE complete

Tilslutningsteknologier til elektriske forbindelser af høj kvalitet

Med tilslutningsteknologierne fra Phoenix Contact får du den rigtige løsning til alle anvendelser. De forskellige tilslutningsteknologier har hver deres særlige fordele; derfor anvendes de i forskellige produkter.

Det være sig den enkle og hurtige Push-in ledningstilslutning eller den pladsbesparende flerledertilslutning til skrueforbindelser. Uanset hvilke produkter og hvilke tilslutningsteknologier du beslutter dig for; kendetegnende for alle teknologier er en langtidsstabil og sikker elektrisk forbindelse på grund af brugen af kvalitetsmaterialer.

Push-in tilslutning

En ledning klemmes på en strømbjælke ved hjælp af Push-in tilslutningen

Push-in tilslutning med vandret ledningsføring

Dine fordele med Push-in

Push-in tilslutningen giver dig følgende fordele:

 • Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
 • Komfortabel tilslutning med mindre indstikskraft
 • Høje ledningsudtrækskræfter på grund af fjederdesignet
 • Vibrationssikker og vedligeholdelsesfri ledningstilslutning
 • Sikker fortrådning og betjening takket være betjeningstast i definerede farver
 • Enkel frigøring af ledningen uden specialværktøj
Tilslutning af en ledning ved hjælp af lodret Push-in tilslutning

Push-in tilslutning med vertikal ledningsføring

Push-in tilslutning

Push-in-tilslutningsteknikken er udviklet til direkte ledningstilslutning. Massive ledere eller ledere bestykket med terminalrør kan kontakteres direkte og uden brug af værktøj i ledningstilslutningsstedet. Push-in tilslutningens specielle fjederkontur gør det muligt at tilslutte ledninger fjederlet med terminalrør fra 0,34 mm².

Lave indstikkræfter letter fortrådningen betydeligt. Åbningen af fjederen, uanset om det er til løsning af ledninger eller til tilslutning af fleksible ledere uden terminalrør fra 0,14 mm², kan ske nemt og uden direkte kontakt til strømførende dele.

Push-in tilslutningens særlige kontaktfjeder, fremstillet af førsteklasses fjederstål, åbnes automatisk, når ledningen føres ind, og sørger dermed for den nødvendige tilslutningskraft mod strømbjælken. Derved garanteres maksimal kontakt- og ledningsudtrækningskræfter samt en vibrationssikker og gastæt forbindelse. Massive ledere kan stikkes direkte i Push-in tilslutningen fra 0,25 mm².

Sammenligning af Push-in varianterne

Sammenligning af PTV-klemmen med PT-klemmen

Vertikal Push-in tilslutning

Den Push-in sidetilslutning, man f.eks. finder i PTV-klemmer, kombinerer fordelene ved den værktøjsfri Push-in tilslutning med skruetilslutningens ledningsføring i siden.

Den værktøjsfri Push-in teknologi med direkte tilslutningsteknik sikrer en tidsbesparende ledningstilslutning, nemt indstik og høj vibrationssikkerhed. Push-in tilslutningens ledningsføring i siden giver desuden mulighed for en overskuelig fortrådning uden bøjningsradier. Den deraf følgende lige ledningsføring, fra klemmen til kabelkanalen, gør det lettere at fastgøre og læse ledningsmærkningen.

Skruetilslutninger

En ledning klemmes fast på en strømbjælke v.h.a. en skruetilslutning

Skruetilslutning v.h.a. klemmeramme

Generel information om skruetilslutning og dens fordele

Skruetilslutningen er en international standard. Skruetilslutningsteknikken fra Phoenix Contact er kendetegnet ved dens vedligeholdelsesfri ledningstilslutning og giver med flerledertilslutningen en maksimal grad af fleksibilitet.

En efterspænding af skruetilslutningen er ikke nødvendig, da en selvløsning forhindres via det patenterede Reakdyn-princip eller via fjedrende elementer. Reakdyn-princippet er et integreret skruesikringssystem udviklet af Phoenix Contact.

Skruetilslutningerne egner sig til sikker fortrådning af alle kompakt udformede ledningstyper fra 0,14 til 240 mm². Takket være anvendelsen af førsteklasses kobberlegeringer opnås langtidsstabile forbindelser, selv ved anvendelse under vanskelige betingelser som f.eks. i aggressive atmosfærer, langtidsstabile forbindelser. Derudover garanterer skrueteknologien et gastæt kontaktsted og vedvarende lave gennemgangsmodstande.

Skruetilslutningen giver dig følgende fordele:

 • Globalt anerkendt og gennemprøvet skruetilslutning
 • Tids- og pladsbesparende flerledertilslutning
 • Vedligeholdelsesfri og vibrationssikker via Reakdyn-princippet eller fjedrende elementer
 • Høj kontaktkvalitet ved anvendelse af materialer i høj kvalitet
 • Høje ledningsudtrækskræfter
 • Stor strømledningsevne takket være bredt ledertværsnitsspænd på op til 240 mm²
Tilslutning af en ledning v.h.a. klemmeramme

Fortrådning af en ledning v.h.a. klemmeramme på en klemmestrømbjælke

Skruetilslutning med klemmeramme

Ved tilspænding af skruetilslutningen forbliver skruetrækkeren i samme højde, og klemmehuset trækkes opad efter elevatorprincippet. Herved skal skruetrækkeren ikke efterføres den aksiale bevægelse. Skruen støtter sig mod strømbjælken, ledningen føres gennem terminalen under strømbjælken og er ikke udsat for skruens radialkræfter.

Skruetilslutningens integrerede skruesikringssystem (Reakdyn-princippet) gør efterspænding af tilslutningskruerne overflødig og forhindrer, at forbindelsen løsner sig utilsigtet. Den udøvende kraft samt Reakdyn-rillen former klemmerammen i det elastiske område. Resultatet er en gevindskånsom skruesikring.

Skruetilslutningen med klemmeramme giver dig følgende fordele:

 • Komfortabel betjening efter elevatorprincippet
 • Ingen radialkræfter på ledningen
 • Vedligeholdelsesfri takket være Reakdyn-princippet
 • Glimrende korrossionsfasthed af klemmelegemet ved brug af kobberlegeringer af høj kvalitet
 • Lave overgangsmodstande takket være store kontakflader og maksimale kontaktkræfter
Tilslutning af en ledning v.h.a. en trådkappe

Fortrådning af en ledning v.h.a. trådkappe på en klemmestrømbjælke

Skruetilslutning med trådkappe

Den ekstra kompakte skruetilslutning har vi på flere områder forenklet betydeligt og tilpasset brugernes behov. Programmet lever stadig op til de samme kvalitetskrav som vores tilslutningsteknikprogram til industrielle anvendelser.

Trådbeskyttelsesbøjlen giver sikkerhed for også at fortråde ledere uden terminalrør sikkert og beskytter den fleksible leder mod skruens radialkræfter.

Skruetilslutningen med trådbeskyttelsesbøjle giver dig følgende fordele:

 • Højelastisk trådbøjle garanterer sikker kontaktering
 • Store retvinklede klemmesteder letter ledningsføringen
 • Egnet til klemmeforbindelser med et ledertværsnit på op til 4 mm²
 • Ingen radialkræfter på ledningen
 • Den kompakte konstruktion sparer masser af plads
Tilslutning af en ledning ved hjælp af frontal skruetilslutning

Fortrådning af en ledning ved hjælp af frontal skruetilslutning på en klemmestrømbjælke

Frontal skruetilslutning

Den pålidelige fastklemning af skruetilslutningen beror på vinkeltrykstykkets kraftforhøjende svingbevægelse, som er lagret frit pendlende i den robuste fastspændingslomme, og som presser lederen mod strømskinnen.

Den frontale skruetilslutning giver dig følgende fordele:

 • Tilslutning af alle ledertyper via komfortabel fronttilslutning
 • Høj tilslutningskomfort takket være ledningsføring og aktivering af klemskruen fra en retning
 • Særdeles velegnet til printkortindsatser og smalle apparatfronter
 • Ingen radialkræfter på ledningen

Fjederkrafttilslutninger

En ledning klemmes på en strømbjælke ved hjælp af en fjederkrafttilslutning

Fjederkrafttilslutning

Dine fordele med fjederkrafttilslutninger

Fjederkrafttilslutningerne giver dig følgende fordele:

 • Tidsbesparelse via nem betjening
 • Gennemprøvet vibrationssikkerhed via fjedrende kontaktelementer
 • Høj kontaktkvalitet p.g.a. anvendelse af kvalitetsmaterialer
 • Høje ledningsudtrækskræfter
 • Tilslutning af ledere i mærketværsnit med og uden terminalrør via maksimal tilslutningsplads
Tilslutning af en ledning ved hjælp af Push-Lock tilslutning

Fortrådning af en ledning ved hjælp af Push-Lock tilslutning på en klemmestrømbjælke

Push-Lock

Fjederkrafttilslutningen Push-Lock gør det ved hjælp af vippearmen, der kan betjenes med en hånd, muligt at tilslutte en leder med eller uden terminalrør, uden brug af værktøj. Lederen føres ind i det åbne tilslutningspunkt og tilsluttes sikkert over Push-Lock-fjederen ved at betjene vippearmen.

Alternativt kan massive eller fleksible ledere med terminalrør også tilsluttes direkte med lukket vippearm. Vippearmen med definerede farver efter Push-Lock princippet muliggør hurtig og sikker ledningstilslutning.

Tilslutningen Push-Lock giver dig følgende fordele:

 • Tidsbesparende ledningstilslutning ved hjælp af det værktøjsløse vippearmsprincip eller via direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
 • Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af betjeningsvippearm i definerede farver
 • Enkel frigøring af ledningen uden brug af værktøj
Tilslutning af en ledning ved hjælp af Power-Turn tilslutning

Fortrådning af en ledning ved hjælp af Power-Turn tilslutning på en klemmestrømbjælke

Power-Turn

Med den patenterede Power-Turn-fjederkrafttilslutningsteknik kan store ledninger på 2,5-185 mm² tilsluttes nemt og hurtigt med en standardskruetrækker og en enkelt bevægelse med vippearmen.

Op til tre trykfjedre af førsteklasses fjederstål kombineret med den prismeformede klemlegemebund samt brug af kobberlegeringer i høj kvalitet sikrer en langtidsstabil, vibrationssikker ledningstilslutning i fjederklemmen. Alternativt kan lederne også tilsluttes direkte med lukket håndtag og uden brug af værktøj.

Tilslutningen Power-Turn giver dig følgende fordele:

 • Tidsbesparende tilslutning ved hjælp af vippearmsprincippet eller direkte tilslutningsteknik
 • Enkel betjening af vippearm v.h.a. skruetrækker
 • Komfortabel tilslutning af store ledere via tilslutning fra siden
 • Intuitiv betjening v.h.a. farvekontrasterende vippearm
Tilslutning af en ledning v.h.a. fjederkrafttilslutning

Fortrådning af en ledning v.h.a. fjederkrafttilslutning på en klemmestrømbjælke

Fjederkrafttilslutning

Fjederkrafttilslutningen giver mulighed for nem tilslutning af alle typer ledninger. Fjederen åbnes ved hjælp af skruetrækker via betjeningsskakten. Skruetrækkeren er her fikseret i den åbne fjederkrafttilslutning. Derved har brugeren begge hænder fri og kan også fortråde fleksible ledere uden terminalrør.

Den parkerede skruetrækker holder fjederkrafttilslutningen åben og fungerer desuden som optisk orientering. Når skruetrækkeren fjernes, trækker fjederen lederen ind mod strømskinnen. Forbindelsen løsnes igen på samme måde.

Fjederkrafttilslutningen giver dig følgende fordele:

 • Patenteret fjederkonstruktion er pladsbesparende og giver maksimal plads til ledertilslutningen
 • Komfortabel og enkel ledningstilslutning via fiksering af skruetrækkeren i betjeningsskakten
 • Tilslutning af alle ledertyper via komfortabel fronttilslutning
Tilslutning af en ledning v.h.a. SUNCLIX-tilslutning

Fortrådning af en ledning v.h.a. SUNCLIX-tilslutning på en klemmestrømbjælke

SUNCLIX

Med den patenterede SUNCLIX-fjederkrafttilslutning tilsluttes ledere hurtigt og sikkert. Afisolér, indfør ledningen, luk fjederen - det var det! Vores SUNCLIX-princip indeholder en lyntilslutning med genlukkelige fjederkontakter.

Tilslutningen SUNCLIX giver dig følgende fordele:

 • Hurtig og komfortabel ledningstilslutning takket være direkte tilslutning
 • Spar omkostninger via integration i SMT-produktionsprocessen
 • Anvendelig til mange formål takket være genlukkelige fjederkontakter
Tilslutning af en ledning v.h.a. T-LOX-tilslutning

Fortrådning af en ledning v.h.a. T-LOX-tilslutning på en klemmestrømbjælke

T-LOX

Med T-LOX-tilslutning med udveksling tilsluttes store ledertværsnit uden stort kraftforbrug. Princippet er baseret på en fjeder, som frembringer en programmeret kontaktkraft. Lederne kan nemt føres ind i tilslutningspunktet.

T-LOX-tilslutning med udveksling egner sig konstruktionsbetinget særligt til ledertværsnit på mere end 35 mm². Ledningerne kan nemt lægges ind i det åbnede tilslutningspunkt, og den farvemarkerede arm kan uden stor kraftanstrengelse vendes med en skruetrækker.

Tilslutningen T-LOX giver dig følgende fordele:

 • Frit udsyn til tilslutningspunktet
 • Nem håndtering v.h.a. skruetrækker
 • Langtidsstabile kontakter
 • Flerledertilslutning med ledertværsnit på op til 95 mm²

Skæreklemmeforbindelse

Tilslutning af en ubehandlet ledning i en skæreklemme

Ledningstilslutning v.h.a. skæreklemmeforbindelse

Dine fordele med skæreklemmeforbindelsen

Skæreklemmeforbindelsen giver dig følgende fordele:

 • Stor tidsbesparelse ved tilslutning, da lederen ikke skal forbehandles
 • Særlig kompakt udformning med patenteret skærekontakt
 • Høj kontaktkvalitet og vibrationssikkerhed ved brug af fjedrende kontaktmateriale i høj kvalitet
 • Sikker indstilling af koblingstilstande med en svingløftearm, som kan sættes i hak
 • Specialværktøj ikke nødvendigt
Tilslutning af en ubehandlet ledning v.h.a. skæreklemmeteknik

Tilslutning af en ubehandlet ledning v.h.a. skæreklemmeteknik

Skæreklemmeteknik

QUICKON-skæreklemmeteknik fra Phoenix Contact overbeviser med sin pladsbesparende drejetilslutning med patenteret skærekontakt. Da kabelforberedelsen, herunder f.eks. afisolering og placering af ledningsbeskyttelsen, bortfalder ved skæreklemmeteknikken, opnås en væsentlig tidsbesparelse sammenlignet med konventionelle tilslutningsteknikker. Det tager kun få sekunder at tilslutte ledningerne.

Før en ikke-afisoleret leder ind i drejetilslutningen. Flyt svingløftearmen med en skruetrækker. Resultatet: Lederisolationen klippes over, og der skabes en gastæt kontakt med stor flade. Sådan forbinder du ledere lynhurtigt og uden nogen form for forbehandling. Skæreklemmeteknikken er egnet til kabler med PVC- og PE-isolering. Yderligere isolationstyper leveres på forespørgsel.

Den sikre kontaktering ved Insulation-Displacement-Connection-teknikken (IDC) finder sted, når lederen føres ind i det specielt udformede skæremetal. Stive og fleksible ledere kan genanvendes op til 100 gange. Ved en ny tilslutning skal lederenden først kappes af.

Crimptilslutning

En ledning, der er fastgjort på en crimptilslutning

Crimpet leder

Dine fordele med crimptilslutning

Crimptilslutningen giver dig følgende fordele:

 • Variabel produktionsstart med fuld- eller halvautomatisering
 • Høj trækstyrke af tilslutning
 • Lave overgangsmodstande
 • Enkel produktionsovervågning
 • Høj miljø-, vibrations- og choksikkerhed
Printkortstik med crimpkontakter

Printkortstik og crimpkontakter

Crimptilslutning

Crimptilslutningen muliggør en hurtig og automatiseret tilslutning. Derfor er crimptilslutningen ekstra effektiv, når der skal konfektioneres et stort styktal på ledninger.

Forbindelsen af tråde og crimpkontakt sker ved hjælp af en crimptang eller en crimpautomat. Crimpkontakter i båndemballage fås til fuldautomatisk forarbejdning. Hvis du vil crimpe dine ledere manuelt, behøver du blot en crimpmuffe, en afisoleret ledning og et tilsvarende crimpværktøj. Når du har forbundet ledningen med den passende muffe, skal du bare sætte den crimpede ledning i den dertil indrettede crimptilslutning.

Crimptilslutning anvendes i tilslutningsstik, printkortstik og i COMBI tilslutningsstikkene fra CLIPLINE complete-systemet til tilslutning af stikbare rækkeklemmer.

Pierce-tilslutning

En ledning fastgøres med en Pierce-tilslutning

Ledningstilslutning v.h.a. Pierce-tilslutning

Dine fordele med Pierce-tilslutning

Pierce-tilslutningen giver dig følgende fordele:

 • Tidsbesparende tilslutningsteknik
 • Ingen ledningsforbehandling - ledninger skal ikke afisoleres eller forsynes med ledningsbeskyttelse
 • Specialværktøj ikke nødvendigt
Åbent datastik med Pierce-tilslutning

Åben Pierce-tilslutning

Pierce-tilslutning

Pierce-tilslutningen fra Phoenix Contact er ensbetydende med en sikker tilslutningsteknik uden ledningsforbehandling.

For kontaktering skubbes lederne ind i den angivne føring i stikdelens transparente endeplade. Når endepladen lukkes, trænger pierce-kontakterne gennem lederens isolering og garanterer derved en permanent, sikker ledningstilslutning.

Pierce-tilslutningen er pålidelig og sparer tid. Således er tilslutningen særdeles velegnet til enkel installation i felten.

Boltetilslutning

Tilslutning af en ringkabelsko i en boltklemme

Ilægning af en ringkabelsko i en boltklemme

Dine fordele med boltetilslutningen

Boltetilslutningen giver dig følgende fordele:

 • Komfortabel fortrådning af ring- og gaffelkabelsko ved hjælp af ført topmøtrik, der ikke kan falde af
 • Høje ledningsudtrækskræfter
 • Høj kontaktkraft
 • Stor kontaktflade
 • Langtidsstabil ledningstilslutning op til 300 mm²
 • Pladsbesparende flerledertilslutning giver mulighed for op til fire kabelsko pr. bolt
Tilslutning af en ringkabelsko i en boltklemme

Ilægning af en ringkabelsko i en boltklemme

Boltetilslutning

Boltetilslutningen er udviklet specielt til komfortabel fortrådning af ring- og gaffelkabelsko. Ved hjælp af boltklemmens drejelige klaplåg med topmøtrik, der ikke kan falde af, kan ringkabelsko tilsluttes hurtigt og nemt.

Du skal bare dreje boltklemmens klaplåg op og fastgøre kabelskoene på den fritliggende gevindbolt. Når du har sat alle kabelsko på, drejer du klaplåget tilbage uden den store kraftanstrengelse. Nu kan du spænde topmøtrikken fast med en skruetrækker, og kabelskoene klemmes fast.

Hvis du vil udføre en flerledertilslutning, skal du være opmærksom på, at der ved de fleste boltklemmer kan tilsluttes op til fire kabelsko pr. boltetilslutning.