Tekniker i solcelleanlæg arbejder på en styretavle

Vejrstation Vejrdataregistrering til solcelleanlæg

Enhver ejer af et solcelleanlæg vil gerne kunne følge med i sit fritstående anlægs energieffektivitet og driftssikkerhed. En mulig målestok til dette er det såkaldte Performance Ratio, som angiver forholdet mellem det faktiske udbytte af anlægget og det teoretisk mulige udbytte.

Hvis denne værdi falder uventet, tyder det på en fejl i anlægget. Vejrstationer måler vigtige vejrdata, såsom solindfald, vindhastighed og temperatur, døgnet rundt. Disse data benyttes til beregning af Performance Ratio.

Dine fordele

  • Alle sensorer opfylder funktionskravene i IEC 61724-1 for Class A-anlæg.
  • Reduceret mængde arbejde i forbindelse med idriftsættelse og konfiguration takket være Plug-and-Play
  • Fleksibilitet takket være individuelt valg af sensorsystem og integreret fejltilslutningsbeskyttelse
  • Enkel forbindelse takket være M12-rundstik i industrikvalitet og understøttelse af standardiserede grænseflader
  • Nem at installere og integrere uden programmeringskendskab

Vejrdataregistrering til fritstående anlæg

Ejere af fritstående anlæg har brug for registrering af alle de data om vejret, som sensorerne stiller til rådighed. Disse data skal overføres via egnede grænseflader til et centralt SCADA-system til overvågning og styring. Dataregistrering og -overførsel skal kunne garanteres i alle former for omgivelser, der kan forekomme i felten.

Opbygning af vejrdataregistrering til fritstående anlæg

Vejrstation for kontinuerlig registrering af alle vigtige vejrdata

Phoenix Contact tilbyder løsninger fra én producent til registrering af vejrdata. Standarden 61724-1 beskriver de krav til nøjagtighed, der stilles til miljøsensorer afhængigt af anlægsklasserne A-C. Ved anlæg i A-klassen er der tale om fotovoltaiske kraftværk, hvor meget strenge funktionskrav skal indfries. Alle de sensorer, som Phoenix Contact tilbyder, opfylder funktionskravene, som følger af denne klasse.

Sensorerne er forsynet med en Modbus-grænseflade, hvilket bringer en lang række fordele med sig. Først og fremmest kræves der kun en grænseflade til alle sensorer til dataregistreringen, hvilket minimerer system- og grænsefladeomkostningerne. Ved skiftende funktionskrav kan sensorer nemt tilføjes eller udelades, uden at der skal tages hensyn til grænsefladen. Det gør, at applikationen nemt kan ganges op, selv ved ændrede funktionskrav.

Sammenlignet med kompakte vejrstationer er der ved de sensorer, som Phoenix Contact tilbyder, tale om enkeltstående moduler. Det betyder, at det i tilfælde af udfald i enkelte sensorer er muligt at skifte disse ud særskilt. Udskiftning foregår hurtigt og ukompliceret ved hjælp af M12-rundstik fra Phoenix Contact, som opfylder de strenge industristandarder.

Hvis du benytter dig af vores dataopsamlingsstation, foregår tilslutningen direkte på koblingsudstyrskombinationen ved hjælp af rundstikket. For at kunne bygge bro over kortvarige forsyningsudfald er der taget højde for en afbrydelsesfri strømforsyning.

Vores selvudviklede applikationsprogram med integreret webbaseret management giver mulighed for, at sensorerne kan tages i brug uden programmeringskendskab. Med autokonfigurationen genkendes automatisk alle sensorer, der er tilsluttet i bussen, og kan overføres ved hjælp af gængse grænseflader, såsom Modbus/TCP, PROFINET, etc., takket være den integrerede styring.
Ved en forsyningsspænding på 24 V er alle sensorer forsynet med en fejltilslutningsbeskyttelse, hvilket minimerer din investeringsrisiko.

Opbygning og netsammenkobling af vejrdataregistrering til fritstående anlæg

Vejrstationen gemmer de registrerede data lokalt og stiller dem til rådighed for brugeren via en webgrænseflade

Kontakt
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11