Solcellepark til energiproduktion

Videoovervågning i solcelleindustrien Sikkerhed med og uden sol

Med den stigende mængde af installeret effekt inden for solenergi øges også antallet af utilsigtede hændelser på anlæggene. Kriminelles opmærksomhed retter sig her ikke kun mod solcellepaneler, men i stadig højere grad også mod forbindelseskabler og endda vekselrettere. Det går ofte ud over mindre, afsidesbeliggende solcelleparker, der ikke altid er tilstrækkeligt beskyttet mod hærværk og tyveri.

En mindre solcellemark i en sænkning

Godt beskyttede vekselrettere i dertil indrettede bygninger

Beskyttelse af solcelleparker mod hærværk

Videoovervågning af energiproduktionsanlæg er i dag standard. Enhver anlægsejer tilstræber at forhindre uvedkommende indtrængen i området. Det betyder, at anlægs grænser og indkørsler ofte er under overvågning. På selve solcellemarken er en fuldstændig overvågning snarere undtagelsen.

De administrerende direktører for en solcellepark i en mindre tysk by kunne konstatere en massiv nedgang i energiudvindingen. Her havde tyve simpelthen afkoblet og stjålet mere end et dusin vekselrettere. Det er ikke altid muligt at montere vekselretterne i deres egen lille bygning eller i aflåselige styreskabe. De skader, sådanne kriminelle handlinger forårsager, er ofte langt værre end teknikkens anskaffelsespris.

For så vidt er målsætningen for et videoovervågningssystem helt klar: Teknikken skal dække hele arealet og være optimalt beskyttet mod hærværk og miljøpåvirkninger.

PTZ High-End-kamera

Kamera med stort effektforbrug

Kravene til teknikken

Da der ved solcelleparker er tale om, at meget store arealer skal overvåges med så få kameraer som muligt, finder bevægelsessystemer hyppigt anvendelse.

Indbrudsdetekteringen kan omfatte hegnsensorsystemer, modstandstråde, indbrudsalarmsensorer, bristesikringer til paneler, lysgitre og andet udstyr, der typisk sammenkobles med videoovervågningen over netværket. Det er her en fordel, hvis tilslutningsteknikken råder over en tilstrækkelig netværksydelse, og POE-forsyningen også leverer tilstrækkelige reserver til de effektintensive PTZ-kameraer.

Smart Ethernet Box med åbnet låge

Alt til tilslutning af dine videoovervågningskameraer i en og samme kompakte enhed

All-in-One-løsning til videoovervågning af solcelleanlæg

Smart Ethernet Box fra Phoenix Contact forener alle disse egenskaber i én enhed, som tilsluttes direkte til kameraerne.

Det robuste hus opfylder desuden alle funktionskrav til udendørs brug. Påsætning og tilslutning pr. monteringsadapter - helt enkelt!

Også ved kundespecifikke samlekasser til solcelleindustrien støtter vi op.

Mere information om emnet
Videoovervågning til industri og handel
Her får du mere at vide om den rigtige infrastruktur til videoovervågning - som passer til enhver anvendelse.
Download brochuren nu
Robot med kamerahoved