Mand tester forsyningsstyring

Forsyningsstyring Udfør pålidelig forsyningsstyring – med begrænset engineering-indsats.

Decentrale energiudvindingsanlæg skal yde deres bidrag til en høj netstabilitet. De ansvarshavende netoperatører foreskriver i deres nettilslutningsbetingelser for solcelleanlæg, hvilke områder der skal overholdes for netfrekvens og -spænding samt for blindeffekt. For at kunne kontrollere disse registrerer regulatorer for energiudvindingsanlæg den eksisterende spænding og blindeffekter ved nettets knudepunkter.

På grundlag af dette beregnes de respektive reguleringsværdier for vekselretteren. Løsningen bestående af hard- og software fra Phoenix Contact sørger for, at mængden af engineering-arbejde ved forsyningsregulering holdes på et lavt niveau.

Eksempel på opbygning af forsyningsreguleringen for stabile strømnet

Pålidelig forsyningsregulering takket være intelligente automatiseringskomponenter

Dine fordele

  • Retningslinje for tilslutning imødekommes gennem certificering af vores regulator for energiudvindingsanlæg iht. VDE-AR-N 4110/20
  • En pålidelig anlægsdrift og en enkel nettilslutning ved imødekommelse af alle tekniske tilslutningsbetingelser
  • Intelligente automatiseringsløsninger betyder lave engineering- og driftsomkostninger
  • Med den programmerede software kan du hurtigt tage dine energiudvindingsanlæg i drift
  • Åbne grænseflader muliggør kundespecifikke udvidelser
En mand og en kvinde taler om et produkt ved en tablet

Vores Energy Solution-partnere

Phoenix Contact har et internationalt samarbejde med udvalgte partnere, som råder over omfattende knowhow om vores produkter og systemer. På den måde sikrer vi, at vores løsninger til solcelleindustrien er optimalt tilpasset den enkelte kundes behov verden over.

Få gavn af vores kompetente Solution Partners, og modtag omfattende rådgivning.

Forsyningsregulering til stabile strømnet

Ud over tilkobling til forsyningsstyringen hos netoperatøren udgør den individuelle regulering af blindeffekten en stor udfordring. Netparametrene ved nettilslutningspunktet registreres via måleapparater og overføres til en central regulator for energiudvindingsanlæg. Dernæst bliver de i reguleringen af blindeffekt udregnede indstillingsværdier sendt til de vekselrettere, der er installeret i anlægget.

Koblingsudstyrskombination til forsyningsstyring

Koblingsudstyrskombination til forsyningsregulering

Styretavleløsning til forsyningsregulering

Tilslutning af grænseflader til energiproducenten og den direkte distributør eller integrering af eksterne enheder som f.eks. vekselrettere kan individuelt
tilpasses af den relevante Solution Partner. Det skal implementeres projektspecifikt af brugeren.

Med vores installationsklare styreskabsløsning til forsyningsreguleringen har vi allerede samlet alle de nødvendige komponenter, såsom styring, netværksteknik og strømforsyning, i et og samme hus. Også med denne komplette løsning føder du strømmen fra dit energiudvindingsanlæg iht. VDE-AR-N 4110/-20 ind i strømnettet.

Styring til forsyningsregulering med certificering iht. VDE-AR-N 4110/-2

Styring til forsyningsregulering

Certificering iht. VDE-AR-N 4110/-20

Uanset om det drejer sig om modulære kraftvarmeværk, vindenergi- eller solcelleanlæg: Energiudvindingsanlæg, som forsyner det tyske mellem- eller højspændingsnet, har siden maj 2019 skullet indbefatte en certificeret reguleringsenhed, den såkaldte EZA-regulator. Hvor en leverandørerklæring hidtil har været tilstrækkelig, kræves nu et certifikat fra et certificeringssted, der er akkrediteret iht. DIN EN ISO/IEC 17065.

Vores regulator til energiudvindingsanlæg er certificeret iht. VDE-AR-N 4110/-20 og realiserer således de fastsatte specifikationer for virkeeffekt og blindeffekt samt overvågningen af spændingsbetingelser på nettilslutningspunktet.

Energimåler registrerer vigtige parametre i et solcelleanlæg

Energimåler registrerer vigtige parametre i et solcelleanlæg

Energimålere

Med de netværksegnede enerigmålere overvåger du elektriske parametre centralt og lokalt. Du kan samle alle parametre for dit solcelleanlæg, som er relevante, ved hjælp af en kompakt controller og logge dem i en SQL-database.

Med energimålerne fra Phoenix Contact får du den rigtige løsning til optimal netintegration af dit solcelleanlæg.

Kontakt
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11