Nettilslutningspunkt i en solcellepark

Forsyningsstyring Tilslutning af decentrale energiudvindingsanlæg i overensstemmelse med nettet

Med de innovative løsninger fra Phoenix Contact kan du tilslutte decentrale energiudvindingsanlæg fleksibelt iht. de lokale krav fra netværksoperatøren.

Nettilslutningspunkt i en solcellepark

Parametrene ved nettilslutningspunktet registreres via måleapparater og overføres til en central forsyningsregulator

Anvendelse

Decentrale energiudvindingsanlæg og batterilagringssystemer yder et vigtigt bidrag til netstabiliteten. De ansvarshavende netoperatører foreskriver i deres nettilslutningsbetingelser for solcelleanlæg, hvilke områder der skal overholdes for netfrekvens og -spænding samt for blindeffekt. For at kunne kontrollere disse registrerer regulatorer for energiudvindingsanlæg den eksisterende spænding og blindeffekter ved nettets knudepunkter. På grundlag af dette beregnes de respektive reguleringsværdier for vekselretteren.

Ud over tilkobling til forsyningsstyringen hos netoperatøren udgør den individuelle regulering af blindeffekten en stor udfordring. Netparametrene ved nettilslutningspunktet registreres via måleapparater og overføres til en central regulator for energiudvindingsanlæg. Dernæst bliver de i reguleringen af blindeffekt udregnede indstillingsværdier sendt til de vekselrettere, der er installeret i anlægget.

Løsning


Styretavleløsning til forsyningsregulering

Koblingsudstyrskombination til forsyningsregulering

Stabilitet i nettet takket være forsyningsregulering Enkel tilslutning med en komplet løsning

Tilslutning af grænseflader til energiproducenten og den direkte distributør eller integrering af eksterne enheder som f.eks. vekselrettere kan individuelt tilpasses gennem vores Solution Partners. Det skal implementeres projektspecifikt af brugeren. Med vores installationsklare styretavleløsning til forsyningsreguleringen har vi allerede samlet alle de nødvendige komponenter, såsom styring, netværksteknik og strømforsyning, i et og samme hus. Med denne komplette løsning føres strømmen fra dit decentrale energiudvindingsanlæg ind i strømnettet.

Styring til forsyningsregulering

Styring til forsyningsregulering

Tilslutning af dine energiudvindingsanlæg i overensstemmelse med nettet Certificering

Uanset om det drejer sig om modulære kraftvarmeværk, vindenergi- eller solcelleanlæg: Energiudvindingsanlæg, som forsyner det tyske mellem- eller højspændingsnet, skal indbefatte en certificeret reguleringsenhed, den såkaldte regulator til energiudvindingsanlæg. Hvor en leverandørerklæring hidtil har været tilstrækkelig, kræves nu et certifikat fra et certificeringssted, der er akkrediteret iht. DIN EN ISO/IEC 17065.

Vores regulator til energiudvindingsanlæg er certificeret iht. VDE-AR-N 4110/20 i Tyskland. Den realiserer således de fastsatte specifikationer for virkeeffekt og blindeffekt samt overvågningen af spændingsbetingelser på nettilslutningspunktet. I Spanien er vores regulator til energiudvindingsanlæg certificeret i henhold til Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. Og for Polen gælder certifikatet i henhold til ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.

Person sidder foran skærmen, hvorpå brugerfladen for styringen vises

Reduceret arbejde med programmering for forsyningsreguleringen

Grænsefladeprogrammer reducerer programmeringsarbejdet betydeligt

Løsningen bestående af hard- og software fra Phoenix Contact sørger for, at mængden af engineering-arbejde ved forsyningsregulering holdes på et lavt niveau. Softwarens funktionsomfang udvides løbende. Der fås færdige grænsefladeprogrammer til PLCnext Engineer-programmeringsmiljøet. De muliggør hurtig og nem integrering af netoperatører, direkte leverandører til markedet, energimålere, vekselrettere, portaler og vejrsensorer. Efter konfigurationen af applikationen i PLCnext Engineer følger parametreringen af grænsefladerne i eHMI.

Interaktivt Image Map: Topologi, forsyningsstyring
Forsyningsregulator
Vores regulatorer til energiudvindingsanlæg tilsluttes decentrale energiudvindingsanlæg fleksibelt iht. de lokale krav fra netværksoperatøren.
Få mere at vide
Forsyningsregulator
Energimålere
Vores måleapparater, der er afstemt indbyrdes, sparer dig for meget arbejde i forbindelse med registrering af energidata.
Få mere at vide
Energimålere
Generatortilslutningskasser
Med det fotovoltaiske strengstrøm-overvågningssystem fra Phoenix Contact kan du straks reagere på fejl og effekttab, selv ved udfald i enkelte strenge.
Få mere at vide
Generatortilslutningskasser
Fjernkontrol og styring
Forbindelse fra geografisk fordelte, decentraliserede transformerstationer til et centralt kontrolcenter kræver anvendelse af modulære og skalerbare fjernkontrolsystemer.
Få mere at vide
Fjernkontrol og styring

Dine fordele

  • Fremskyndelse af idriftsættelsen af dine solcelleanlæg ved nettilslutningspunktet
  • Certificering af vores regulator til energiudvindingsanlæg for Tyskland, Polen og Spanien
    Opfyldelse af de europæiske krav til nettilslutning iht. Network Code "Requirements for generators" (NC RfG) 
  • En pålidelig anlægsdrift og en enkel nettilslutning ved imødekommelse af alle tekniske tilslutningsbetingelser
  • Brugervenlig takket være en betydelig minimering af programmeringsarbejdet på grund af færdige grænsefladeprogrammer
  • Størst mulig fleksibilitet gennem systemets åbenhed og skalerbarhed
Styretavle, lokal transformerstation

Overvågning og styring af lokale transformerstationer

Intelligente distributionsnet Modulær fjerntilslutningsteknologi til lokale transformerstationer

For en effektiv udbygning og pålidelig drift af energinet er overvågning af driftsstørrelser et væsentligt grundlag. Med vores modulære løsninger til fjerntilslutningsteknologi kan du nemt overvåge og styre dine anlæg på afstand og altid have overblik over alle oplysninger.

Overblik over energimålere

En energimåler registrerer vigtige parametre i et energiudvindingsanlæg

Energiovervågning Intelligent overvågning til din energistyring i fremtiden

Med de netværksegnede energimålere kan du overvåge elektriske parametre centralt og lokalt. Du kan samle alle parametre for dit solcelleanlæg, som er relevante, ved hjælp af en kompakt controller og logge dem i en SQL-database. Med energimålerne fra Phoenix Contact får du den rigtige løsning til optimal netintegration af dit energiudvindingsanlæg.

En mand og en kvinde taler om et produkt ved en tablet

Vores Energy Solution-partnere

Phoenix Contact har et internationalt samarbejde med udvalgte partnere, som råder over omfattende knowhow om vores produkter og systemer. På den måde sikrer vi, at vores løsninger til solcelleindustrien er optimalt tilpasset den enkelte kundes behov verden over.

Få gavn af vores kompetente Solution Partners, og modtag omfattende rådgivning.

Interaktivt Image Map: Topologi Integrated PV Parkmanagement
Forsyningsstyring
Med vores innovative løsninger kan du tilslutte decentrale energiudvindingsanlæg iht. de lokale krav fra netværksoperatøren.
Få mere at vide
Forsyningsstyring
Vejrdataregistrering
Med vores vejrstation er du altid informeret om dit solcelleanlægs effektivitet.
Få mere at vide
Vejrdataregistrering
Datalogger
Vores datalogger registrerer alle relevante data i din solcellepark.
Få mere at vide
Datalogger
Vekselretterkommunikation
Phoenix Contact tilbyder softwarebiblioteker specielt til solcelleanlæg, som hele tiden bliver udvidet med flere funktioner.
Få mere at vide
Vekselretterkommunikation
Generatortilslutningskasser
Med det fotovoltaiske strengstrøm-overvågningssystem fra Phoenix Contact kan du straks reagere på fejl og effekttab, selv ved udfald i enkelte strenge.
Få mere at vide
Generatortilslutningskasser