Tekniker tester datalogger til solcelleanlæg i styretavle

Datalogger Bedst mulig sammenkobling

For at kunne drive et stort solcelleanlæg effektivt er det nødvendigt med kontinuerlig overvågning og styring.

Et solcelleanlæg i størrelsesordenen 10 MW er sammensat af ca. 2500 strenge med hver 20 solarmoduler. Det omfatter et stort antal generatortilslutningskasser, vekselrettere og ekstra overvågningskomponenter, såsom referencesensorer, vejrstationer eller energimålere.

Utallige måledata skal indsamles og bearbejdes, vekselrettere styres og anlægsstatus overføres til et overordnet datamanagementsystem.

Dine fordele:
✔ Lave engineering- og driftsomkostninger takket være intelligente automatiseringsløsninger
✔ Redundante netværk med deraf følgende høj fejlsikkerhed
✔ Færre fejl under konfigureringen takket være Auto-Detection Mode
✔ Ingen manglende data takket være midlertidig datalagring

Luftfoto af solcellepark

Anvendelse

Et solcelleanlæg i størrelsesordenen 10 MW er sammensat af ca. 2500 strenge med hver 20 solarmoduler. Dette solcelleanlæg omfatter et stort antal generatortilslutningskasser, vekselrettere og ekstra overvågningskomponenter, såsom referencesensorer, vejrstationer eller energimålere. Utallige måledata skal indsamles og bearbejdes, vekselrettere styres og anlægsstatus overføres til et overordnet datamanagementsystem.

Koblingsudstyrskombination datalogger

Effektiv løsning til segmentstyring

Løsning

Vores datalogger, hjertet i vores integrerede parkstyring til solcelleanlæg, varetager funktionen med at indsamle og behandle dataene. Den registrerer alle relevante data om omgivelserne og vekselretterens tilstand. Dataloggeren anvender den automatiske registreringsmodus, så alle systemer i solcelleparken kan forbindes helt enkelt pr. Plug-and-Play. Dette reducerer tidsforbruget til idriftsættelse betydeligt, da konfigurering ikke er nødvendig. De registrerede data overføres til en overordnet portal.

Datalogger

Enkel idriftsættelse pr. Plug-and-Play

Indsamling og distribution af data

Dataloggerne anvender den automatiske registreringsmodus, så alle systemer i solcelleparken kan forbindes helt enkelt pr. Plug-and-Play. Dette reducerer tidsforbruget til idriftsættelse betydeligt, da konfigurering ikke er nødvendig. Driften af store solcelleanlæg kræver en konstant overvågning og kontrol på segmentniveau. Vores datalogger overtager denne funktion. Den registrerer alle relevante data om omgivelserne og vekselretterens tilstand. Disse data overføres til vores overordnede portal.

Netværkskomponenter til sikker drift af solcelleanlæg

Netværkskomponenter til sikker drift af solcelleanlæg

Sammenkobling

Med komponenterne fra Phoenix Contact kan du hurtigt og enkelt fortråde dit fritstående solcelleanlæg. Således udformer du redundante netværk, der er beskyttet af firewalls.

Uanset hvilket overførselmedium du benytter: Hos os kan du finde de passende netværkskomponenter til opbygning af en fejlsikret kommunikationsløsning. Grundlaget for dette er de effektive gigabit-switches, modemmer og mediekonvertere.

Dine fordele

  • Lave engineering- og driftsomkostninger takket være intelligente automatiseringsløsninger
  • Redundante og dermed fejlsikrede netværk
  • Færre fejl under konfigureringen takket være Auto-Detection Mode
  • Ingen manglende data takket være midlertidig datalagring
Interaktivt Image Map: Topologi Integrated PV Parkmanagement
Forsyningsstyring
Med vores innovative løsninger kan du tilslutte decentrale energiudvindingsanlæg iht. de lokale krav fra netværksoperatøren.
Få mere at vide
Forsyningsstyring
Vejrdataregistrering
Med vores vejrstation er du altid informeret om dit solcelleanlægs effektivitet.
Få mere at vide
Vejrdataregistrering
Datalogger
Vores datalogger registrerer alle relevante data i din solcellepark.
Få mere at vide
Datalogger
Vekselretterkommunikation
Phoenix Contact tilbyder softwarebiblioteker specielt til solcelleanlæg, som hele tiden bliver udvidet med flere funktioner.
Få mere at vide
Vekselretterkommunikation
Generatortilslutningskasser
Med det fotovoltaiske strengstrøm-overvågningssystem fra Phoenix Contact kan du straks reagere på fejl og effekttab, selv ved udfald i enkelte strenge.
Få mere at vide
Generatortilslutningskasser
Kontakt (da)